Danh sách tiểu hành tinh/205601–205700

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
205601 2001 TY256 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 5,2 km MPC · JPL
205602 2001 UT25 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205603 2001 UM31 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205604 2001 UD59 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
205605 2001 UL90 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
205606 2001 UK103 20/10/2001 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
205607 2001 UU104 20/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
205608 2001 UK128 18/10/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
205609 2001 UV152 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205610 2001 UP156 23/10/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
205611 2001 UZ156 23/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
205612 2001 UN166 23/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
205613 2001 UF168 19/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
205614 2001 UU172 18/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
205615 2001 UJ179 26/10/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
205616 2001 UG191 18/10/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
205617 2001 UQ197 19/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
205618 2001 UB205 19/10/2001 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
205619 2001 UA206 19/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
205620 2001 UQ217 24/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
205621 2001 UP220 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205622 2001 VO2 06/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205623 2001 VC16 08/11/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
205624 2001 VN17 09/11/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,3 km MPC · JPL
205625 2001 VZ20 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
205626 2001 VK35 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205627 2001 VP50 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205628 2001 VP66 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205629 2001 VW69 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205630 2001 VU80 10/11/2001 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
205631 2001 VB89 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
205632 2001 WK13 17/11/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
205633 2001 WS23 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
205634 2001 WA27 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205635 2001 WA53 19/11/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
205636 2001 WX69 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
205637 2001 WC74 20/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
205638 2001 WV88 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205639 2001 WO93 20/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
205640 2001 XQ4 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
205641 2001 XY13 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205642 2001 XU23 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205643 2001 XP41 09/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
205644 2001 XN55 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205645 2001 XZ64 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205646 2001 XO90 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205647 2001 XQ91 10/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
205648 2001 XD98 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
205649 2001 XN99 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205650 2001 XS101 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205651 2001 XB103 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205652 2001 XR108 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205653 2001 XU108 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
205654 2001 XT122 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205655 2001 XT142 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205656 2001 XT143 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
205657 2001 XL146 14/12/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
205658 2001 XY147 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205659 2001 XO150 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205660 2001 XK153 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205661 2001 XT158 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205662 2001 XH166 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205663 2001 XD169 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205664 2001 XZ173 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205665 2001 XU174 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205666 2001 XS178 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205667 2001 XY178 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205668 2001 XB187 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205669 2001 XQ191 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205670 2001 XD192 14/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
205671 2001 XZ199 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205672 2001 XD200 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205673 2001 XA201 15/12/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
205674 2001 XT229 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205675 2001 XB231 15/12/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
205676 2001 XR242 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205677 2001 XT253 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205678 2001 XZ253 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
205679 2001 YA2 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205680 2001 YU2 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
205681 2001 YN3 20/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
205682 2001 YR19 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205683 2001 YG38 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205684 2001 YO66 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205685 2001 YW77 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205686 2001 YK91 17/12/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
205687 2001 YY100 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205688 2001 YV110 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
205689 2001 YM113 19/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
205690 2001 YM115 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205691 2001 YR123 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205692 2001 YT125 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205693 2001 YT126 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205694 2001 YG127 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205695 2001 YR132 20/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205696 2001 YB139 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
205697 2001 YM151 19/12/2001 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
205698 Troiani 2002 AO3 08/01/2002 Desert Moon B. L. Stevens 1,6 km MPC · JPL
205699 2002 AJ6 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
205700 2002 AY12 10/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL