Danh sách tiểu hành tinh/205501–205600

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
205501 2001 RJ24 07/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
205502 2001 RX26 07/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
205503 2001 RU37 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
205504 2001 RS41 11/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
205505 2001 RV59 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
205506 2001 RE62 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
205507 2001 RL90 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
205508 2001 RV111 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
205509 2001 RB116 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
205510 2001 RQ138 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
205511 2001 RW140 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
205512 2001 RN149 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
205513 2001 SG3 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
205514 2001 SP9 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,5 km MPC · JPL
205515 2001 SP12 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
205516 2001 SL23 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
205517 2001 SR29 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
205518 2001 SO48 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205519 2001 SF63 17/09/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
205520 2001 SZ64 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205521 2001 SE90 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
205522 2001 SF94 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
205523 2001 SU94 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
205524 2001 SJ101 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
205525 2001 SA114 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 900 m MPC · JPL
205526 2001 SE114 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,8 km MPC · JPL
205527 2001 SD117 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
205528 2001 SU118 16/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
205529 2001 SJ119 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
205530 2001 SH125 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
205531 2001 SO126 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
205532 2001 SV126 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
205533 2001 SL134 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
205534 2001 SJ151 17/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
205535 2001 SW166 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
205536 2001 SY166 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
205537 2001 SB168 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205538 2001 SO169 22/09/2001 Eskridge G. Hug 4,2 km MPC · JPL
205539 2001 ST172 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
205540 2001 SU172 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
205541 2001 SD173 16/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
205542 2001 SM173 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
205543 2001 SD175 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
205544 2001 SY196 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
205545 2001 SX197 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
205546 2001 SC200 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
205547 2001 SJ200 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
205548 2001 SE202 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
205549 2001 SN205 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
205550 2001 SD214 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205551 2001 SB218 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
205552 2001 SR221 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
205553 2001 SN229 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
205554 2001 SH243 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
205555 2001 SV250 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205556 2001 SH256 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205557 2001 SU272 25/09/2001 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 4,3 km MPC · JPL
205558 2001 SF273 27/09/2001 Emerald Lane L. Ball 3,5 km MPC · JPL
205559 2001 SK274 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
205560 2001 SC282 22/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
205561 2001 SW288 28/09/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
205562 2001 SH291 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
205563 2001 SS295 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
205564 2001 SS299 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
205565 2001 SR303 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
205566 2001 SE307 21/09/2001 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
205567 2001 SP309 23/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
205568 2001 SL322 25/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
205569 2001 SY323 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205570 2001 SU324 16/09/2001 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
205571 2001 SS336 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
205572 2001 SC338 20/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
205573 2001 TM5 10/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
205574 2001 TF12 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
205575 2001 TC36 14/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
205576 2001 TL46 15/10/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
205577 2001 TO47 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 5,6 km MPC · JPL
205578 2001 TE55 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
205579 2001 TX55 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
205580 2001 TS72 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
205581 2001 TN84 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
205582 2001 TT95 14/10/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
205583 2001 TD136 13/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
205584 2001 TU139 10/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
205585 2001 TY144 10/10/2001 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
205586 2001 TQ145 10/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
205587 2001 TE150 10/10/2001 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
205588 2001 TW150 10/10/2001 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
205589 2001 TW173 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
205590 2001 TU176 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
205591 2001 TH179 14/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
205592 2001 TR191 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205593 2001 TR198 11/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
205594 2001 TT199 11/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
205595 2001 TF201 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
205596 2001 TK228 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
205597 2001 TR230 15/10/2001 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
205598 2001 TX232 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
205599 Walkowicz 2001 TE243 14/10/2001 Apache Point SDSS 710 m MPC · JPL
205600 2001 TA248 14/10/2001 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL