Danh sách tiểu hành tinh/204601–204700

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
204601 2005 GJ179 13/04/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
204602 2005 GC205 11/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,7 km MPC · JPL
204603 2005 JW3 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
204604 2005 JZ4 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
204605 2005 JG14 01/05/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
204606 2005 JB19 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
204607 2005 JA29 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
204608 2005 JB43 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
204609 2005 JO46 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
204610 2005 JQ73 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
204611 2005 JN109 11/05/2005 Cordell-Lorenz D. T. Durig 4,4 km MPC · JPL
204612 2005 JE124 11/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
204613 2005 JU137 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
204614 2005 JC146 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
204615 2005 JM156 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
204616 2005 KB12 31/05/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
204617 2005 LB5 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
204618 2005 LL10 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
204619 2005 LB37 13/06/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 15 km MPC · JPL
204620 2005 LD38 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
204621 2005 LU49 11/06/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
204622 2005 MD8 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
204623 2005 ML23 24/06/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
204624 2005 PF21 01/08/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
204625 2005 RH34 15/09/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
204626 2005 SF10 26/09/2005 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
204627 2005 WK54 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
204628 2005 WK102 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
204629 2005 XF38 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
204630 2005 XW57 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
204631 2005 XH64 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
204632 2005 XY114 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,0 km MPC · JPL
204633 2005 YD65 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
204634 2005 YB73 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
204635 2005 YC131 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
204636 2005 YW201 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
204637 2005 YG208 29/12/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
204638 2006 AV4 02/01/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
204639 2006 AD17 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
204640 2006 AS20 05/01/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
204641 2006 AX86 09/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
204642 2006 AA94 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
204643 2006 BZ18 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
204644 2006 BK32 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
204645 2006 BE38 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
204646 2006 BK54 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
204647 2006 BY57 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
204648 2006 BB65 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
204649 2006 BT79 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
204650 2006 BN99 29/01/2006 Jarnac Jarnac Obs. 1,3 km MPC · JPL
204651 2006 BW123 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
204652 2006 BO125 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
204653 2006 BF158 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
204654 2006 BJ161 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
204655 2006 BJ193 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
204656 2006 BU248 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
204657 2006 BO262 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
204658 2006 BK265 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
204659 2006 CB18 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
204660 2006 CV18 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
204661 2006 CU21 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
204662 2006 CA22 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
204663 2006 CM62 11/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
204664 2006 DA4 20/02/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
204665 2006 DB4 20/02/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
204666 2006 DB6 20/02/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
204667 2006 DP9 21/02/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
204668 2006 DP15 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
204669 2006 DP20 20/02/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
204670 2006 DC24 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
204671 2006 DG31 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
204672 2006 DJ32 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
204673 2006 DO33 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
204674 2006 DQ57 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
204675 2006 DE72 22/02/2006 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
204676 2006 DL76 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
204677 2006 DQ76 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
204678 2006 DH81 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
204679 2006 DU84 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
204680 2006 DF96 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
204681 2006 DQ110 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
204682 2006 DF115 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
204683 2006 DJ152 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
204684 2006 DF164 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
204685 2006 DF166 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
204686 2006 DT183 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
204687 2006 DD190 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
204688 2006 DM199 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
204689 2006 DO206 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
204690 2006 DC210 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
204691 2006 DC215 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
204692 2006 ET 04/03/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,4 km MPC · JPL
204693 2006 EM1 02/03/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 3,9 km MPC · JPL
204694 2006 EL2 03/03/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,6 km MPC · JPL
204695 2006 ER7 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
204696 2006 EW11 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
204697 2006 EX16 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
204698 2006 EB18 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
204699 2006 EO45 03/03/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,9 km MPC · JPL
204700 2006 EB55 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL