Danh sách tiểu hành tinh/203301–203400

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
203301 2001 SZ235 19/09/2001 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
203302 2001 SA239 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203303 2001 SC241 19/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
203304 2001 SF265 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
203305 2001 SO273 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
203306 2001 ST291 17/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
203307 2001 SP319 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203308 2001 SY321 25/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
203309 2001 SO325 17/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
203310 2001 TW24 14/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
203311 2001 TZ30 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203312 2001 TW34 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
203313 2001 TM51 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203314 2001 TN58 13/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
203315 2001 TQ60 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203316 2001 TB63 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203317 2001 TM65 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203318 2001 TN66 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203319 2001 TH68 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
203320 2001 TJ93 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203321 2001 TU109 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203322 2001 TL110 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203323 2001 TM111 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
203324 2001 TM113 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203325 2001 TC148 10/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
203326 2001 TQ151 10/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
203327 2001 TU173 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203328 2001 TS175 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203329 2001 TH190 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
203330 2001 TH193 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203331 2001 TV198 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203332 2001 TK208 11/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
203333 2001 TU212 13/10/2001 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
203334 2001 TC226 14/10/2001 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
203335 2001 TW228 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
203336 2001 UG6 21/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
203337 2001 UT15 25/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
203338 2001 UB41 17/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
203339 2001 UT60 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
203340 2001 UU66 19/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203341 2001 UV75 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203342 2001 UJ81 20/10/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
203343 2001 UG83 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
203344 2001 UL103 20/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
203345 2001 UP104 20/10/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
203346 2001 UB136 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203347 2001 UV148 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203348 2001 UG155 23/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
203349 2001 UO200 19/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
203350 2001 UX204 19/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
203351 2001 VW29 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
203352 2001 VK53 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203353 2001 VF54 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
203354 2001 VG58 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203355 2001 VT59 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203356 2001 VQ63 10/11/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
203357 2001 VZ63 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203358 2001 VS64 10/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
203359 2001 VL88 15/11/2001 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
203360 2001 VA102 12/11/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
203361 2001 VT102 12/11/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
203362 2001 VB113 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203363 2001 VD119 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203364 2001 VQ124 09/11/2001 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
203365 2001 VC125 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203366 2001 VD125 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203367 2001 WO5 19/11/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,2 km MPC · JPL
203368 2001 WW5 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
203369 2001 WD10 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203370 2001 WY35 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203371 2001 WB45 18/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
203372 2001 WK78 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203373 2001 WD101 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
203374 2001 XK7 07/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203375 2001 XR18 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
203376 2001 XC20 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
203377 2001 XL38 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203378 2001 XX43 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203379 2001 XD61 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
203380 2001 XP61 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203381 2001 XA70 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203382 2001 XR84 11/12/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
203383 2001 XN92 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
203384 2001 XA93 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203385 2001 XH93 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203386 2001 XZ96 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
203387 2001 XK103 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203388 2001 XX104 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
203389 2001 XQ120 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203390 2001 XQ127 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
203391 2001 XF129 14/12/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
203392 2001 XL134 14/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
203393 2001 XB139 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203394 2001 XT141 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
203395 2001 XW142 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203396 2001 XO148 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203397 2001 XZ151 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203398 2001 XE154 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203399 2001 XP155 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203400 2001 XR163 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL