Danh sách tiểu hành tinh/202401–202500

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
202401 2005 JR69 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
202402 2005 JO108 10/05/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,3 km MPC · JPL
202403 2005 JB146 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
202404 2005 KB1 16/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
202405 2005 LX6 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
202406 2005 LO14 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
202407 2005 LB23 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
202408 2005 LY45 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
202409 2005 MA2 24/06/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
202410 2005 NP56 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202411 2005 RC 01/09/2005 Socorro LINEAR APO 1,3 km MPC · JPL
202412 2005 SQ210 30/09/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
202413 2005 TZ183 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
202414 2005 UV19 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202415 2005 UJ24 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
202416 2005 UK95 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
202417 2005 UN175 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202418 2005 UV179 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
202419 2005 UP251 23/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
202420 2005 UO506 24/10/2005 Mauna Kea D. J. Tholen 1,9 km MPC · JPL
202421 2005 UQ513 21/10/2005 Palomar Palomar Obs. cubewano ( 844 km MPC · JPL
202422 2005 VU52 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
202423 2005 VV118 03/11/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
202424 2005 WX63 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
202425 2005 WH112 30/11/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
202426 2005 WP151 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
202427 2005 WQ167 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
202428 2005 WT175 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
202429 2005 WD176 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
202430 2005 WS183 28/11/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
202431 2005 WM186 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
202432 2005 WH193 28/11/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
202433 2005 WR207 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
202434 2005 XM2 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
202435 2005 XH8 01/12/2005 Palomar NEAT APO 930 m MPC · JPL
202436 2005 XU15 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
202437 2005 XF53 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
202438 2005 XU79 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
202439 2005 XC82 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
202440 2005 YG16 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202441 2005 YZ29 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
202442 2005 YM45 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
202443 2005 YE58 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202444 2005 YM64 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202445 2005 YN82 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
202446 2005 YQ91 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
202447 2005 YZ98 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
202448 2005 YJ108 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
202449 2005 YP116 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
202450 2005 YR126 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202451 2005 YU139 28/12/2005 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
202452 2005 YA152 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
202453 2005 YE155 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
202454 2005 YX173 25/12/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
202455 2005 YF192 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
202456 2005 YW192 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
202457 2005 YO202 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
202458 2005 YU266 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202459 2005 YC271 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
202460 2005 YG280 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
202461 2005 YY286 25/12/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
202462 2006 AP13 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
202463 2006 AZ13 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
202464 2006 AT15 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
202465 2006 AR18 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
202466 2006 AP20 05/01/2006 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
202467 2006 AP23 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
202468 2006 AT27 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
202469 2006 AQ30 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202470 2006 AS31 05/01/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
202471 2006 AQ38 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
202472 2006 AL42 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
202473 2006 AQ55 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202474 2006 AO70 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
202475 2006 AZ70 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
202476 2006 AM73 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
202477 2006 AX93 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
202478 2006 BD2 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
202479 2006 BH4 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
202480 2006 BR5 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
202481 2006 BR6 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
202482 2006 BG11 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
202483 2006 BN25 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
202484 2006 BQ33 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
202485 2006 BQ40 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
202486 2006 BU46 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
202487 2006 BF50 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
202488 2006 BK50 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
202489 2006 BQ51 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
202490 2006 BL60 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
202491 2006 BC62 22/01/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
202492 2006 BG65 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
202493 2006 BV70 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
202494 2006 BD85 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
202495 2006 BB86 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
202496 2006 BW91 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
202497 2006 BE125 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
202498 2006 BX132 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
202499 2006 BS135 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
202500 2006 BA140 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL