Danh sách tiểu hành tinh/195001–195100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
195001 2002 BA28 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
195002 2002 BS28 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
195003 2002 BA29 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
195004 2002 CX3 03/02/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
195005 2002 CA4 03/02/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
195006 2002 CW5 04/02/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
195007 2002 CW7 06/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
195008 2002 CQ12 05/02/2002 Črni Vrh Črni Vrh 3,1 km MPC · JPL
195009 2002 CK13 08/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,1 km MPC · JPL
195010 2002 CF15 09/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,6 km MPC · JPL
195011 2002 CB16 10/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
195012 2002 CF17 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
195013 2002 CL17 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
195014 2002 CM18 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
195015 2002 CR21 05/02/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
195016 2002 CU21 05/02/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
195017 2002 CW22 05/02/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
195018 2002 CW23 06/02/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
195019 2002 CX26 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
195020 2002 CE27 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
195021 2002 CG27 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
195022 2002 CZ27 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
195023 2002 CO28 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
195024 2002 CK31 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
195025 2002 CL31 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
195026 2002 CY36 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
195027 2002 CJ39 11/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
195028 2002 CD40 05/02/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
195029 2002 CD41 07/02/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
195030 2002 CP44 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
195031 2002 CE46 08/02/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
195032 2002 CO50 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
195033 2002 CP50 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
195034 2002 CK53 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
195035 2002 CL53 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
195036 2002 CO54 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
195037 2002 CF55 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
195038 2002 CL55 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
195039 2002 CA58 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
195040 2002 CR58 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 900 m MPC · JPL
195041 2002 CV58 10/02/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
195042 2002 CM60 06/02/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
195043 2002 CP61 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
195044 2002 CX65 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
195045 2002 CU66 07/02/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
195046 2002 CS68 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
195047 2002 CF69 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
195048 2002 CW70 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
195049 2002 CL71 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
195050 2002 CH72 07/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
195051 2002 CB73 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
195052 2002 CJ73 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
195053 2002 CE74 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
195054 2002 CZ74 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
195055 2002 CU76 07/02/2002 Socorro LINEAR 950 m MPC · JPL
195056 2002 CN80 07/02/2002 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
195057 2002 CY80 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
195058 2002 CK82 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
195059 2002 CZ82 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
195060 2002 CA84 07/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
195061 2002 CA86 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
195062 2002 CU86 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
195063 2002 CH87 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
195064 2002 CB88 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
195065 2002 CA91 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
195066 2002 CK91 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
195067 2002 CY91 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
195068 2002 CY94 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
195069 2002 CN95 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
195070 2002 CJ96 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
195071 2002 CV96 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
195072 2002 CW97 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
195073 2002 CP99 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
195074 2002 CQ99 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
195075 2002 CH100 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
195076 2002 CC105 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
195077 2002 CR105 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
195078 2002 CV105 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
195079 2002 CL107 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
195080 2002 CX107 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
195081 2002 CY107 07/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
195082 2002 CC108 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
195083 2002 CD108 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
195084 2002 CL109 07/02/2002 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
195085 2002 CM109 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
195086 2002 CO109 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
195087 2002 CB112 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
195088 2002 CW112 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
195089 2002 CP115 08/02/2002 Needville Needville Obs. 1,4 km MPC · JPL
195090 2002 CL116 15/02/2002 Uccle E. W. Elst, H. Debehogne 3,5 km MPC · JPL
195091 2002 CH118 14/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
195092 2002 CN118 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
195093 2002 CZ118 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
195094 2002 CR119 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
195095 2002 CG121 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
195096 2002 CU124 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
195097 2002 CW124 07/02/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
195098 2002 CE125 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
195099 2002 CF126 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
195100 2002 CX128 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL