Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/18301–18400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
18301 Konyukhov 1979 QZ9 27/08/1979 Nauchnij N. S. Chernykh 5,1 km MPC · JPL
18302 Körner 1980 FL3 16/03/1980 La Silla C.-I. Lagerkvist 11 km MPC · JPL
18303 1980 PU 06/08/1980 Kleť Z. Vávrová 3,9 km MPC · JPL
18304 1981 DH1 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,0 km MPC · JPL
18305 1981 DL1 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 8,0 km MPC · JPL
18306 1981 EF9 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,6 km MPC · JPL
18307 1981 ER10 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
18308 1981 EZ11 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,6 km MPC · JPL
18309 1981 EV13 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,7 km MPC · JPL
18310 1981 EJ16 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,7 km MPC · JPL
18311 1981 EV16 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,1 km MPC · JPL
18312 1981 EC19 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,1 km MPC · JPL
18313 1981 EB23 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,6 km MPC · JPL
18314 1981 EX27 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
18315 1981 ED37 11/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,0 km MPC · JPL
18316 1981 EJ38 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,6 km MPC · JPL
18317 1981 EM41 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 8,6 km MPC · JPL
18318 1981 ET43 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,1 km MPC · JPL
18319 1981 QS2 23/08/1981 La Silla H. Debehogne 2,9 km MPC · JPL
18320 1981 UJ28 24/10/1981 Palomar S. J. Bus 2,9 km MPC · JPL
18321 Bobrov 1982 UQ10 25/10/1982 Nauchnij L. V. Zhuravleva 3,8 km MPC · JPL
18322 Korokan 1982 VF5 14/11/1982 Kiso H. Kosai, K. Furukawa 4,2 km MPC · JPL
18323 1983 RZ2 02/09/1983 La Silla H. Debehogne 5,7 km MPC · JPL
18324 1984 HA2 27/04/1984 La Silla La Silla Obs. 10 km MPC · JPL
18325 1984 SB2 29/09/1984 Kleť A. Mrkos 6,6 km MPC · JPL
18326 1985 CV1 11/02/1985 La Silla H. Debehogne 8,9 km MPC · JPL
18327 1985 CX1 12/02/1985 La Silla H. Debehogne 2,7 km MPC · JPL
18328 1985 UU 20/10/1985 Kleť A. Mrkos 4,9 km MPC · JPL
18329 1986 RY4 01/09/1986 La Silla H. Debehogne 3,1 km MPC · JPL
18330 1987 BW1 25/01/1987 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
18331 1987 DQ6 24/02/1987 La Silla H. Debehogne 28 km MPC · JPL
18332 1987 ON 19/07/1987 Palomar E. F. Helin 6,5 km MPC · JPL
18333 1987 OV 19/07/1987 Palomar E. F. Helin 10 km MPC · JPL
18334 Drozdov 1987 RA3 02/09/1987 Nauchnij L. G. Karachkina 4,2 km MPC · JPL
18335 San Cassiano 1987 SC1 19/09/1987 Anderson Mesa E. Bowell 4,3 km MPC · JPL
18336 1988 LG 15/06/1988 Palomar E. F. Helin 12 km MPC · JPL
18337 1988 RB11 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 5,3 km MPC · JPL
18338 1989 EP2 04/03/1989 Palomar E. F. Helin 5,0 km MPC · JPL
18339 1989 GM2 03/04/1989 La Silla E. W. Elst 6,9 km MPC · JPL
18340 1989 OM 29/07/1989 Lake Tekapo A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin 13 km MPC · JPL
18341 1989 SJ5 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
18342 1989 ST9 26/09/1989 La Silla H. Debehogne 1,8 km MPC · JPL
18343 Asja 1989 TN 02/10/1989 Smolyan E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
18344 1989 TN11 02/10/1989 Cerro Tololo S. J. Bus 3,3 km MPC · JPL
18345 1989 UP4 22/10/1989 Kleť Z. Vávrová 9,2 km MPC · JPL
18346 1989 WG 20/11/1989 Gekko Y. Oshima 6,4 km MPC · JPL
18347 1989 WU 20/11/1989 Oohira Oohira Stn. 4,0 km MPC · JPL
18348 1990 BM1 22/01/1990 Palomar E. F. Helin 4,7 km MPC · JPL
18349 Dafydd 1990 OV4 25/07/1990 Palomar H. E. Holt 11 km MPC · JPL
18350 1990 QJ2 22/08/1990 Palomar H. E. Holt 2,3 km MPC · JPL
18351 1990 QN5 29/08/1990 Palomar H. E. Holt 5,8 km MPC · JPL
18352 1990 QB8 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 7,5 km MPC · JPL
18353 1990 QF9 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 12 km MPC · JPL
18354 1990 RK5 15/09/1990 Palomar H. E. Holt 7,1 km MPC · JPL
18355 1990 RN9 14/09/1990 Palomar H. E. Holt 10 km MPC · JPL
18356 1990 SF1 16/09/1990 Palomar H. E. Holt 9,4 km MPC · JPL
18357 1990 SR2 18/09/1990 Palomar H. E. Holt 2,9 km MPC · JPL
18358 1990 SB11 16/09/1990 Palomar H. E. Holt 3,6 km MPC · JPL
18359 Jakobstaude 1990 TL7 13/10/1990 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 3,6 km MPC · JPL
18360 Sachs 1990 TF9 10/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 6,7 km MPC · JPL
18361 1990 VN6 15/11/1990 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
18362 1990 VX6 15/11/1990 La Silla E. W. Elst 5,5 km MPC · JPL
18363 1990 VW8 12/11/1990 La Silla E. W. Elst 7,3 km MPC · JPL
18364 1990 WF4 16/11/1990 La Silla E. W. Elst 14 km MPC · JPL
18365 Shimomoto 1990 WN5 17/11/1990 Geisei T. Seki 15 km MPC · JPL
18366 1991 DG1 18/02/1991 Palomar E. F. Helin 7,3 km MPC · JPL
18367 1991 FS1 17/03/1991 La Silla H. Debehogne 3,6 km MPC · JPL
18368 Flandrau 1991 GZ1 15/04/1991 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy 1,9 km MPC · JPL
18369 1991 LM 13/06/1991 Palomar E. F. Helin 7,0 km MPC · JPL
18370 1991 NS2 12/07/1991 Palomar H. E. Holt 4,9 km MPC · JPL
18371 1991 PH10 07/08/1991 Palomar H. E. Holt 6,7 km MPC · JPL
18372 1991 RF16 15/09/1991 Palomar H. E. Holt 4,5 km MPC · JPL
18373 1991 RQ16 15/09/1991 Palomar H. E. Holt 3,1 km MPC · JPL
18374 1991 RA18 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 7,8 km MPC · JPL
18375 1991 RC27 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 6,0 km MPC · JPL
18376 Quirk 1991 SQ 30/09/1991 Siding Spring R. H. McNaught 6,7 km MPC · JPL
18377 1991 SH1 28/09/1991 Siding Spring R. H. McNaught 11 km MPC · JPL
18378 1991 UX2 31/10/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,0 km MPC · JPL
18379 Josévandam 1991 VJ6 06/11/1991 La Silla E. W. Elst 7,7 km MPC · JPL
18380 1991 VZ8 04/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
18381 Massenet 1991 YU 30/12/1991 Haute Provence E. W. Elst 8,8 km MPC · JPL
18382 1992 EG22 01/03/1992 La Silla UESAC 3,7 km MPC · JPL
18383 1992 ER28 08/03/1992 La Silla UESAC 5,9 km MPC · JPL
18384 1992 ES28 08/03/1992 La Silla UESAC 8,4 km MPC · JPL
18385 1992 EG31 01/03/1992 La Silla UESAC 5,6 km MPC · JPL
18386 1992 EL35 02/03/1992 La Silla UESAC 2,5 km MPC · JPL
18387 1992 GN3 04/04/1992 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
18388 1992 GX4 04/04/1992 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
18389 1992 JU2 04/05/1992 La Silla H. Debehogne 3,6 km MPC · JPL
18390 1992 JD3 07/05/1992 La Silla H. Debehogne 5,3 km MPC · JPL
18391 1992 PO1 08/08/1992 Caussols E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
18392 1992 PT4 02/08/1992 Palomar H. E. Holt 4,0 km MPC · JPL
18393 1992 QB 19/08/1992 Siding Spring R. H. McNaught 3,9 km MPC · JPL
18394 1992 RR5 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 4,5 km MPC · JPL
18395 Schmiedmayer 1992 SH2 21/09/1992 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 4,5 km MPC · JPL
18396 Nellysachs 1992 SN2 21/09/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 2,8 km MPC · JPL
18397 1992 SF14 28/09/1992 Palomar H. E. Holt 6,0 km MPC · JPL
18398 Bregenz 1992 SQ23 23/09/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen 3,1 km MPC · JPL
18399 Tentoumushi 1992 WK1 17/11/1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 23 km MPC · JPL
18400 1992 WY3 25/11/1992 Geisei T. Seki 4,4 km MPC · JPL