Danh sách tiểu hành tinh/17801–17900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
17801 Zelkowitz 1998 FH69 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
17802 1998 FA71 20/03/1998 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
17803 Barish 1998 FD71 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
17804 1998 FH71 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
17805 Švestka 1998 FV72 30/03/1998 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 6,0 km MPC · JPL
17806 Adolfborn 1998 FO73 31/03/1998 Ondřejov P. Pravec 2,7 km MPC · JPL
17807 Ericpearce 1998 FT74 19/03/1998 Anderson Mesa LONEOS 15 km MPC · JPL
17808 1998 FV74 24/03/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
17809 1998 FR78 24/03/1998 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
17810 1998 FM100 31/03/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
17811 1998 FH105 31/03/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
17812 1998 FH109 31/03/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
17813 1998 FL109 31/03/1998 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
17814 1998 FH113 31/03/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
17815 Kulawik 1998 FM113 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
17816 1998 FY113 31/03/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
17817 1998 FU116 31/03/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
17818 1998 FE118 31/03/1998 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
17819 1998 FK118 31/03/1998 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
17820 1998 FZ125 31/03/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
17821 Bölsche 1998 FC127 31/03/1998 Drebach A. Knöfel, J. Kandler 2,0 km MPC · JPL
17822 1998 FM135 22/03/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
17823 Bartels 1998 GA 01/04/1998 Oaxaca J. M. Roe 5,5 km MPC · JPL
17824 1998 GF 02/04/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
17825 1998 GQ8 02/04/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
17826 Normanwisdom 1998 GK10 03/04/1998 Reedy Creek J. Broughton 8,0 km MPC · JPL
17827 1998 HW 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
17828 1998 HK8 22/04/1998 Woomera F. B. Zoltowski 4,4 km MPC · JPL
17829 1998 HX32 20/04/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
17830 1998 HR35 20/04/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
17831 Ussery 1998 HW35 20/04/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
17832 Pitman 1998 HV39 20/04/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
17833 1998 HO42 23/04/1998 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
17834 1998 HL43 25/04/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 8,6 km MPC · JPL
17835 Anoelsuri 1998 HS46 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
17836 Canup 1998 HT50 25/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
17837 1998 HQ92 21/04/1998 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
17838 1998 HJ94 21/04/1998 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
17839 1998 HN95 21/04/1998 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
17840 1998 HG96 21/04/1998 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
17841 1998 HZ96 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
17842 Jorgegarcia 1998 HN98 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
17843 1998 HD99 21/04/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
17844 Judson 1998 HM100 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
17845 1998 HY112 23/04/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
17846 1998 HB115 23/04/1998 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
17847 1998 HQ115 23/04/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
17848 1998 HR133 19/04/1998 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
17849 1998 HL134 19/04/1998 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
17850 1998 HR150 20/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
17851 Kaler 1998 JK 01/05/1998 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
17852 1998 JN1 01/05/1998 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
17853 Ronaldsayer 1998 JK3 01/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
17854 1998 JC4 05/05/1998 Woomera F. B. Zoltowski 10 km MPC · JPL
17855 Geffert 1998 KK 19/05/1998 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 15 km MPC · JPL
17856 Gomes 1998 KL1 18/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
17857 Hsieh 1998 KR1 18/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
17858 Beaugé 1998 KS3 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
17859 Galinaryabova 1998 KC4 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
17860 Roig 1998 KQ4 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
17861 1998 KN24 22/05/1998 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
17862 1998 KT28 22/05/1998 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
17863 1998 KN30 22/05/1998 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
17864 1998 KK38 22/05/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
17865 1998 KS39 22/05/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
17866 1998 KV45 22/05/1998 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
17867 1998 KD46 22/05/1998 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
17868 1998 KW46 22/05/1998 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
17869 Descamps 1998 MA14 20/06/1998 Caussols ODAS 2,6 km MPC · JPL
17870 1998 QU92 28/08/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
17871 1998 RD58 14/09/1998 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
17872 1998 SP22 23/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 6,7 km MPC · JPL
17873 1998 XO96 11/12/1998 Mérida O. A. Naranjo 4,0 km MPC · JPL
17874 1998 YM3 17/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 17 km MPC · JPL
17875 1999 AQ2 09/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,5 km MPC · JPL
17876 1999 AX21 15/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,9 km MPC · JPL
17877 1999 AZ22 15/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,5 km MPC · JPL
17878 1999 AR25 15/01/1999 Caussols ODAS 2,8 km MPC · JPL
17879 Robutel 1999 BA14 22/01/1999 Caussols ODAS 2,6 km MPC · JPL
17880 1999 BA24 18/01/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
17881 Radmall 1999 CA51 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
17882 Thielemann 1999 CX87 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
17883 Scobuchanan 1999 CP105 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
17884 Jeffthompson 1999 CD116 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
17885 Brianbeyt 1999 CF118 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
17886 1999 CH118 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
17887 1999 DE1 17/02/1999 Caussols ODAS 2,3 km MPC · JPL
17888 1999 DB3 21/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,1 km MPC · JPL
17889 Liechty 1999 DH3 20/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
17890 1999 DU6 20/02/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
17891 Buraliforti 1999 EA 06/03/1999 Prescott P. G. Comba 3,9 km MPC · JPL
17892 Morecambewise 1999 EO5 15/03/1999 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
17893 Arlot 1999 FO 17/03/1999 Caussols ODAS 3,3 km MPC · JPL
17894 1999 FP 17/03/1999 Caussols ODAS 9,8 km MPC · JPL
17895 1999 FZ2 17/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
17896 1999 FW4 17/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
17897 Gallardo 1999 FV8 19/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
17898 Scottsheppard 1999 FB19 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
17899 Mariacristina 1999 FD19 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
17900 Leiferman 1999 FO24 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL