Danh sách tiểu hành tinh/182701–182800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
182701 2001 VB115 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
182702 2001 VY119 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
182703 2001 VD124 12/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
182704 2001 WB3 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
182705 2001 WX7 17/11/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
182706 2001 WG10 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
182707 2001 WA12 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
182708 2001 WJ13 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
182709 2001 WX15 25/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
182710 2001 WJ16 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
182711 2001 WZ16 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
182712 2001 WQ18 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
182713 2001 WK20 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
182714 2001 WN25 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
182715 2001 WA38 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
182716 2001 WZ40 17/11/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
182717 2001 WO46 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
182718 2001 WR47 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
182719 2001 WP53 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
182720 2001 WW54 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
182721 2001 WE56 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
182722 2001 WC57 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
182723 2001 WL58 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182724 2001 WN68 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
182725 2001 WF70 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182726 2001 WY80 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
182727 2001 WA100 24/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182728 2001 WM100 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
182729 2001 WR100 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
182730 2001 WX103 21/11/2001 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
182731 2001 XW1 07/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
182732 2001 XH6 07/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
182733 2001 XV45 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
182734 2001 XW45 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
182735 2001 XE47 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
182736 2001 XX53 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
182737 2001 XZ69 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182738 2001 XS70 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
182739 2001 XZ71 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
182740 2001 XT74 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
182741 2001 XU77 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
182742 2001 XW78 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
182743 2001 XM84 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
182744 2001 XF90 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182745 2001 XY104 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
182746 2001 XV105 10/12/2001 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
182747 2001 XS107 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
182748 2001 XJ110 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
182749 2001 XA118 13/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
182750 2001 XK124 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
182751 2001 XP129 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
182752 2001 XS131 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
182753 2001 XZ133 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
182754 2001 XQ136 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
182755 2001 XF143 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
182756 2001 XZ148 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
182757 2001 XR152 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
182758 2001 XO161 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
182759 2001 XL162 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
182760 2001 XX162 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
182761 2001 XY166 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
182762 2001 XD167 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
182763 2001 XT180 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
182764 2001 XL184 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
182765 2001 XY201 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
182766 2001 XX202 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
182767 2001 XZ209 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
182768 2001 XD216 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
182769 2001 XL219 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
182770 2001 XZ223 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
182771 2001 XD233 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
182772 2001 XP242 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
182773 2001 XU242 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
182774 2001 XC253 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
182775 2001 XC256 05/12/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
182776 2001 XJ261 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
182777 2001 YC7 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
182778 2001 YK22 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
182779 2001 YR49 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
182780 2001 YH63 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
182781 2001 YO97 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
182782 2001 YW112 18/12/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
182783 2001 YH123 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
182784 2001 YX123 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
182785 2001 YJ134 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
182786 2001 YU158 18/12/2001 Apache Point SDSS 4,4 km MPC · JPL
182787 2002 AE8 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
182788 2002 AX11 10/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
182789 2002 AJ17 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
182790 2002 AJ18 08/01/2002 Cima Ekar ADAS 4,4 km MPC · JPL
182791 2002 AN19 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
182792 2002 AM23 05/01/2002 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
182793 2002 AG30 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182794 2002 AN46 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
182795 2002 AX47 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
182796 2002 AS56 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
182797 2002 AP58 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
182798 2002 AH69 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
182799 2002 AN72 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182800 2002 AA88 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL