Danh sách tiểu hành tinh/182301–182400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
182301 2001 NN19 14/07/2001 Haleakala NEAT 7,4 km MPC · JPL
182302 2001 NC22 14/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
182303 2001 NR22 14/07/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
182304 2001 OV7 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
182305 2001 OY7 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
182306 2001 OK25 18/07/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
182307 2001 OF36 21/07/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
182308 2001 OU41 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
182309 2001 OV41 22/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
182310 2001 OO43 22/07/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
182311 2001 OY55 22/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
182312 2001 OT59 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
182313 2001 OK61 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
182314 2001 ON62 25/07/2001 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
182315 2001 OF66 22/07/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
182316 2001 OT86 28/07/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
182317 2001 OM88 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
182318 2001 OE91 25/07/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
182319 2001 OA98 25/07/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
182320 2001 OJ99 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
182321 2001 OA104 30/07/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
182322 2001 OR111 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
182323 2001 OC113 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
182324 2001 PP4 10/08/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
182325 2001 PC5 09/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
182326 2001 PH5 10/08/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
182327 2001 PJ11 09/08/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
182328 2001 PS13 09/08/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
182329 2001 PH15 08/08/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
182330 2001 PD18 09/08/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
182331 2001 PN19 10/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
182332 2001 PO24 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
182333 2001 PP37 11/08/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
182334 2001 PB43 12/08/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
182335 2001 PV44 15/08/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
182336 2001 PL52 15/08/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
182337 2001 PV54 14/08/2001 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
182338 2001 PG65 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
182339 2001 PZ66 12/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
182340 2001 QM1 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182341 2001 QP3 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
182342 2001 QA7 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
182343 2001 QY8 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182344 2001 QJ10 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
182345 2001 QH12 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
182346 2001 QC15 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182347 2001 QU33 17/08/2001 Needville Needville Obs. 2,6 km MPC · JPL
182348 2001 QB35 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182349 2001 QN39 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182350 2001 QY43 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
182351 2001 QF44 16/08/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
182352 2001 QH45 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
182353 2001 QG47 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
182354 2001 QJ60 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
182355 2001 QL61 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182356 2001 QV73 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
182357 2001 QQ91 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182358 2001 QJ98 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
182359 2001 QD114 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
182360 2001 QU115 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
182361 2001 QN120 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182362 2001 QZ122 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
182363 2001 QW124 19/08/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
182364 2001 QD125 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
182365 2001 QK127 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
182366 2001 QC136 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
182367 2001 QY143 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
182368 2001 QD145 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
182369 2001 QD156 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
182370 2001 QK156 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
182371 2001 QR161 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
182372 2001 QJ180 25/08/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
182373 2001 QY181 29/08/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
182374 2001 QY182 23/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
182375 2001 QJ183 22/08/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,7 km MPC · JPL
182376 2001 QU192 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
182377 2001 QW196 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
182378 2001 QW198 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
182379 2001 QX215 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
182380 2001 QR230 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
182381 2001 QL232 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
182382 2001 QT240 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
182383 2001 QJ241 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
182384 2001 QR243 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
182385 2001 QA244 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
182386 2001 QF253 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
182387 2001 QQ254 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
182388 2001 QT254 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182389 2001 QY255 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
182390 2001 QD261 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
182391 2001 QD266 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
182392 2001 QB269 20/08/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
182393 2001 QG272 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
182394 2001 QD279 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
182395 2001 QL280 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
182396 2001 QF287 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
182397 2001 QW297 20/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie res · 293 km MPC · JPL
182398 2001 QK333 20/08/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
182399 2001 RX 08/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,8 km MPC · JPL
182400 2001 RZ1 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL