Danh sách tiểu hành tinh/182201–182300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
182201 2000 VD20 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
182202 2000 VW20 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182203 2000 VS59 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
182204 2000 WA21 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
182205 2000 WR21 24/11/2000 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 2,1 km MPC · JPL
182206 2000 WZ42 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
182207 2000 WF46 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
182208 2000 WC57 21/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
182209 2000 WM69 19/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
182210 2000 WR82 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
182211 2000 WT102 26/11/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
182212 2000 WN122 29/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
182213 2000 WU122 29/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
182214 2000 WB127 17/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
182215 2000 WP145 22/11/2000 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
182216 2000 WK163 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
182217 2000 WR163 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182218 2000 WX180 29/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
182219 2000 XG26 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182220 2000 XP29 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
182221 2000 XO48 04/12/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
182222 2000 YU1 16/12/2000 Kitt Peak M. J. Holman, B. Gladman, T. Grav cubewano ( 168 km MPC · JPL
182223 2000 YC2 17/12/2000 Kitt Peak M. J. Holman, B. Gladman, T. Grav 140 km MPC · JPL
182224 2000 YO10 22/12/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
182225 2000 YP35 30/12/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
182226 2000 YS65 29/12/2000 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
182227 2000 YU84 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
182228 2000 YF89 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
182229 2000 YC124 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
182230 2001 CL7 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182231 2001 CZ20 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
182232 2001 DJ4 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182233 2001 DT4 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
182234 2001 DH9 16/02/2001 Oaxaca J. M. Roe 1,4 km MPC · JPL
182235 2001 DY14 17/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 1,3 km MPC · JPL
182236 2001 DV17 16/02/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
182237 2001 DT33 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
182238 2001 DW45 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182239 2001 DS78 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
182240 2001 DL93 19/02/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
182241 2001 EF14 15/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
182242 2001 ED21 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
182243 2001 FV9 20/03/2001 Eskridge G. Hug 1,6 km MPC · JPL
182244 2001 FF17 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
182245 2001 FU19 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
182246 2001 FE45 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
182247 2001 FP52 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
182248 2001 FJ71 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182249 2001 FG72 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
182250 2001 FZ81 23/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182251 2001 FZ93 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182252 2001 FW98 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
182253 2001 FV102 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
182254 2001 FV103 18/03/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
182255 2001 FM108 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
182256 2001 FR145 24/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
182257 2001 FJ147 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
182258 2001 FR168 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
182259 2001 FZ185 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
182260 2001 GA3 14/04/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
182261 2001 GN9 15/04/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
182262 Solène 2001 HA 17/04/2001 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 960 m MPC · JPL
182263 2001 HQ8 21/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182264 2001 HW10 17/04/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
182265 2001 HX19 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
182266 2001 HO25 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
182267 2001 HK26 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
182268 2001 HT26 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
182269 2001 HF33 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
182270 2001 HK42 16/04/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182271 2001 HQ54 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
182272 2001 HS59 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
182273 2001 KA 16/05/2001 Nogales Tenagra II Obs. 1,1 km MPC · JPL
182274 2001 KY1 18/05/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
182275 2001 KA9 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
182276 2001 KA10 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
182277 2001 KD13 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182278 2001 KG18 20/05/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 2,4 km MPC · JPL
182279 2001 KC22 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182280 2001 KA23 17/05/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
182281 2001 KX23 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182282 2001 KU25 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
182283 2001 KT27 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
182284 2001 KA35 18/05/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
182285 2001 KB35 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
182286 2001 KD49 24/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
182287 2001 KE52 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
182288 2001 KN58 26/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
182289 2001 KN59 26/05/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
182290 2001 KN68 20/05/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
182291 2001 KV72 24/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
182292 2001 KZ73 25/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
182293 2001 KJ75 31/05/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
182294 2001 KU76 24/05/2001 Cerro Tololo M. W. Buie res · 212 km MPC · JPL
182295 2001 LJ13 15/06/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182296 2001 MN12 21/06/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
182297 2001 MH14 28/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
182298 2001 MM20 25/06/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
182299 2001 NE1 12/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
182300 2001 NG2 13/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL