Danh sách tiểu hành tinh/181201–181300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
181201 2005 ST160 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
181202 2005 SQ162 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
181203 2005 SW166 28/09/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
181204 2005 SU169 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
181205 2005 SR171 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
181206 2005 SG173 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
181207 2005 SX173 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
181208 2005 SA179 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
181209 2005 SP184 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
181210 2005 SR184 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
181211 2005 SQ190 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
181212 2005 SW190 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
181213 2005 SW191 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
181214 2005 SW197 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
181215 2005 SM198 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
181216 2005 SY252 24/09/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
181217 2005 SA255 22/09/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
181218 2005 SE255 22/09/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
181219 2005 SE259 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
181220 2005 SB263 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
181221 2005 SR270 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
181222 2005 TN1 01/10/2005 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
181223 2005 TY2 01/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
181224 2005 TU3 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
181225 2005 TP29 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
181226 2005 TD35 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
181227 2005 TK36 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
181228 2005 TA46 09/10/2005 Ottmarsheim Ottmarsheim Obs. 5,0 km MPC · JPL
181229 2005 TO49 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
181230 2005 TU64 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
181231 2005 TA83 03/10/2005 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
181232 2005 TO96 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
181233 2005 TB101 07/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
181234 2005 TM130 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
181235 2005 TQ130 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
181236 2005 TV136 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
181237 2005 TF154 08/10/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
181238 2005 TP176 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
181239 2005 TC190 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
181240 2005 UQ4 26/10/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
181241 Dipasquale 2005 UD7 28/10/2005 Suno V. S. Casulli 4,8 km MPC · JPL
181242 2005 UO24 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
181243 2005 UC48 22/10/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
181244 2005 UH48 22/10/2005 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
181245 2005 UW65 22/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
181246 2005 UX65 22/10/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
181247 2005 UP66 22/10/2005 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
181248 2005 UL145 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
181249 Tkachenko 2005 UZ158 30/10/2005 Andrushivka Andrushivka Obs. 3,5 km MPC · JPL
181250 2005 UU177 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
181251 2005 UD252 25/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
181252 2005 UD255 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
181253 2005 UD283 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
181254 2005 UJ288 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
181255 2005 UC317 27/10/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
181256 2005 UD359 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
181257 2005 UW363 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
181258 2005 VW8 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
181259 2005 VH9 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
181260 2005 VR43 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
181261 2005 VY76 04/11/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
181262 2005 VV79 04/11/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
181263 2005 VB99 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
181264 2005 VE113 10/11/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
181265 2005 VC132 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 3,5 km MPC · JPL
181266 2005 WU5 21/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
181267 2005 WX16 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
181268 2005 WS36 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
181269 2005 WV86 28/11/2005 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
181270 2005 WS126 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
181271 2005 WE163 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
181272 2005 WR184 29/11/2005 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
181273 2005 XY1 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
181274 2005 XC8 05/12/2005 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 3,7 km MPC · JPL
181275 2005 XN8 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
181276 2005 XN28 01/12/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
181277 2005 YA2 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
181278 2005 YR53 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
181279 Iapyx 2006 BF8 22/01/2006 Tenagra II J.-C. Merlin 15 km MPC · JPL
181280 2006 ES71 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
181281 2006 KO82 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
181282 2006 KK97 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
181283 2006 OQ2 19/07/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
181284 2006 OH4 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
181285 2006 OO4 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
181286 2006 OS4 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
181287 2006 OF7 24/07/2006 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
181288 2006 OW14 20/07/2006 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
181289 2006 OF17 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
181290 2006 OU20 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
181291 2006 PR1 11/08/2006 Palomar NEAT 8,2 km MPC · JPL
181292 2006 PR10 13/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
181293 2006 PB12 13/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
181294 2006 PP12 13/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
181295 2006 PH21 15/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
181296 2006 PV24 12/08/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
181297 2006 PY26 15/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
181298 Ladányi 2006 QY 17/08/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 4,8 km MPC · JPL
181299 2006 QZ2 17/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
181300 2006 QR8 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL