Danh sách tiểu hành tinh/183101–183200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
183101 2002 RO103 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
183102 2002 RM110 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
183103 2002 RL116 07/09/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
183104 2002 RL117 07/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
183105 2002 RH118 04/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,1 km MPC · JPL
183106 2002 RB121 07/09/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
183107 2002 RJ127 10/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
183108 2002 RZ128 10/09/2002 Haleakala NEAT 920 m MPC · JPL
183109 2002 RW133 10/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
183110 2002 RC136 11/09/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
183111 2002 RC137 13/09/2002 Essen Walter Hohmann Obs. 1,6 km MPC · JPL
183112 2002 RF137 12/09/2002 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,3 km MPC · JPL
183113 2002 RN139 10/09/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
183114 Vicques 2002 RU140 13/09/2002 Vicques M. Ory 2,2 km MPC · JPL
183115 2002 RP147 11/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
183116 2002 RJ149 11/09/2002 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
183117 2002 RY155 11/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
183118 2002 RE157 11/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
183119 2002 RQ163 12/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
183120 2002 RX169 13/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
183121 2002 RV172 13/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
183122 2002 RX174 13/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
183123 2002 RN178 14/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
183124 2002 RU179 14/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
183125 2002 RC182 11/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
183126 2002 RU194 12/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
183127 2002 RM200 13/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
183128 2002 RC201 13/09/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
183129 2002 RO201 13/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
183130 2002 RR201 13/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
183131 2002 RG202 13/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
183132 2002 RS202 13/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
183133 2002 RK203 13/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
183134 2002 RK210 15/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
183135 2002 RW211 15/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
183136 2002 RC216 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
183137 2002 RW219 15/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
183138 2002 RY222 15/09/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
183139 2002 RW224 13/09/2002 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
183140 2002 RA231 15/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
183141 2002 RW231 14/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
183142 2002 RF238 15/09/2002 Palomar R. Matson 850 m MPC · JPL
183143 2002 RC240 14/09/2002 Palomar R. Matson 1,5 km MPC · JPL
183144 2002 RZ241 14/09/2002 Palomar R. Matson 1,6 km MPC · JPL
183145 2002 RV248 14/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
183146 2002 RH251 04/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
183147 2002 RB252 12/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
183148 2002 RZ253 14/09/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
183149 2002 RL254 14/09/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
183150 2002 RQ260 15/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
183151 2002 RU261 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
183152 2002 RR273 04/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
183153 2002 SD1 26/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
183154 2002 SK1 26/09/2002 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,3 km MPC · JPL
183155 2002 SE3 27/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
183156 2002 SR4 27/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
183157 2002 SL7 27/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
183158 2002 SS8 27/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
183159 2002 SO10 27/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
183160 2002 SO12 27/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
183161 2002 SP14 27/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
183162 2002 SR22 26/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
183163 2002 SU22 26/09/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
183164 2002 SF23 27/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
183165 2002 SU23 27/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
183166 2002 SF31 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
183167 2002 SA33 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
183168 2002 SO34 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
183169 2002 SX35 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
183170 2002 SD37 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
183171 2002 SN37 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
183172 2002 SG39 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
183173 2002 SM39 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
183174 2002 SH40 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
183175 2002 SM40 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
183176 2002 SV43 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
183177 2002 SG47 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
183178 2002 SO47 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
183179 2002 SN48 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
183180 2002 SQ49 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
183181 2002 SH50 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
183182 Weinheim 2002 SB51 30/09/2002 Weinheim L. Kurtze 1,6 km MPC · JPL
183183 2002 SH51 16/09/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
183184 2002 SR54 30/09/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
183185 2002 SH55 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
183186 2002 SM59 16/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
183187 2002 SA65 16/09/2002 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
183188 2002 SQ65 16/09/2002 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
183189 2002 SY67 26/09/2002 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
183190 2002 SC70 26/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
183191 2002 ST71 16/09/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
183192 2002 TR4 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
183193 2002 TY4 01/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
183194 2002 TC5 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
183195 2002 TW5 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
183196 2002 TN7 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
183197 2002 TG10 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
183198 2002 TH13 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
183199 2002 TS13 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
183200 2002 TP15 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL