Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/179701–179800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
179701 2002 RU31 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
179702 2002 RP32 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
179703 2002 RC39 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
179704 2002 RV39 05/09/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
179705 2002 RL42 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
179706 2002 RS42 05/09/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
179707 2002 RU42 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
179708 2002 RA48 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
179709 2002 RK48 05/09/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
179710 2002 RC50 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
179711 2002 RP56 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
179712 2002 RA57 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
179713 2002 RJ59 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
179714 2002 RD62 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
179715 2002 RR62 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
179716 2002 RC63 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
179717 2002 RB66 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
179718 2002 RM67 03/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
179719 2002 RU79 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
179720 2002 RJ81 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
179721 2002 RC85 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
179722 2002 RA87 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
179723 2002 RS87 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
179724 2002 RL90 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
179725 2002 RZ90 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
179726 2002 RD91 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
179727 2002 RF95 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
179728 2002 RG95 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
179729 2002 RW95 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
179730 2002 RY96 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
179731 2002 RW99 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
179732 2002 RC101 05/09/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
179733 2002 RS103 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
179734 2002 RB105 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
179735 2002 RV108 05/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
179736 2002 RE110 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
179737 2002 RE115 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
179738 2002 RB118 05/09/2002 Kvistaberg UDAS 1,9 km MPC · JPL
179739 2002 RJ124 09/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
179740 2002 RY135 11/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
179741 2002 RP141 10/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
179742 2002 RZ147 11/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
179743 2002 RY153 13/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
179744 2002 RV155 11/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
179745 2002 RF160 12/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
179746 2002 RG162 12/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
179747 2002 RK170 13/09/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
179748 2002 RG174 13/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
179749 2002 RT188 13/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
179750 2002 RL201 13/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
179751 2002 RP203 14/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
179752 2002 RW204 14/09/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
179753 2002 RJ205 14/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
179754 2002 RR206 14/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
179755 2002 RL211 14/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
179756 2002 RH212 15/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
179757 2002 RT216 13/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
179758 2002 RV216 14/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
179759 2002 RP220 15/09/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
179760 2002 RO230 15/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
179761 2002 RK240 01/09/2002 Palomar S. F. Hönig 1,1 km MPC · JPL
179762 2002 RB242 14/09/2002 Palomar R. Matson 1,7 km MPC · JPL
179763 2002 RX242 13/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
179764 Myriamsarah 2002 SC 16/09/2002 Vicques M. Ory 1,1 km MPC · JPL
179765 2002 SQ6 27/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
179766 2002 SZ6 27/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
179767 2002 SK8 27/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
179768 2002 SP8 27/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
179769 2002 SO18 26/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
179770 2002 SO20 26/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
179771 2002 SB30 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
179772 2002 SO31 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
179773 2002 SZ36 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
179774 2002 SR40 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
179775 2002 SK41 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
179776 2002 SR44 29/09/2002 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
179777 2002 SR47 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
179778 2002 SY47 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
179779 2002 SZ58 30/09/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
179780 2002 SB60 16/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
179781 2002 SP63 26/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
179782 2002 SE65 17/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
179783 2002 SD66 16/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
179784 2002 ST70 16/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
179785 2002 TB1 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
179786 2002 TX2 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
179787 2002 TU4 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
179788 2002 TM8 01/10/2002 Haleakala NEAT 960 m MPC · JPL
179789 2002 TO13 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
179790 2002 TE14 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
179791 2002 TM19 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
179792 2002 TC20 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
179793 2002 TJ21 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
179794 2002 TB26 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
179795 2002 TS27 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
179796 2002 TD30 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
179797 2002 TH33 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
179798 2002 TQ35 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
179799 2002 TA38 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
179800 2002 TN38 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL