Danh sách tiểu hành tinh/178701–178800

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
178701 2000 SY93 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
178702 2000 SY100 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
178703 2000 ST121 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
178704 2000 SB133 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
178705 2000 ST143 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
178706 2000 SK168 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
178707 2000 SW183 20/09/2000 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
178708 2000 SD195 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
178709 2000 SO201 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
178710 2000 SS207 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
178711 2000 SL209 25/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
178712 2000 SN220 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
178713 2000 SG230 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
178714 2000 SJ235 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
178715 2000 SX236 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
178716 2000 SW245 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
178717 2000 SA260 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
178718 2000 SQ260 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
178719 2000 SV262 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
178720 2000 SE263 25/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
178721 2000 SZ264 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
178722 2000 SL268 27/09/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
178723 2000 SM272 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
178724 2000 SW297 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
178725 2000 SG298 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
178726 2000 SZ298 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
178727 2000 SA300 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
178728 2000 SQ306 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
178729 2000 SP311 27/09/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
178730 2000 ST322 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
178731 2000 SM340 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
178732 2000 SJ351 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
178733 2000 SP359 26/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
178734 2000 TB2 03/10/2000 Bisei SG Center BATTeRS 6,0 km MPC · JPL
178735 2000 TN13 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
178736 2000 TH21 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
178737 2000 TG23 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
178738 2000 TG29 03/10/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
178739 2000 TT37 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
178740 2000 TG46 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
178741 2000 TK49 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
178742 2000 TF51 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
178743 2000 TF66 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
178744 2000 UK33 30/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
178745 2000 UF35 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
178746 2000 UL48 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
178747 2000 UT69 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
178748 2000 UL83 30/10/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
178749 2000 UO86 31/10/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
178750 2000 UO101 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
178751 2000 UE113 19/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
178752 2000 VO2 01/11/2000 Ondřejov P. Pravec 7,8 km MPC · JPL
178753 2000 VN5 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
178754 2000 VD14 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
178755 2000 VL42 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
178756 2000 VW42 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
178757 2000 VA44 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
178758 2000 VL45 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
178759 2000 VC51 03/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
178760 2000 VQ64 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
178761 2000 WW3 19/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
178762 2000 WN4 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
178763 2000 WF5 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
178764 2000 WM14 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
178765 2000 WT14 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
178766 2000 WP25 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
178767 2000 WV45 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
178768 2000 WK52 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
178769 2000 WD57 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
178770 2000 WY111 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
178771 2000 WJ187 19/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
178772 2000 WB189 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
178773 2000 YH26 23/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
178774 2000 YC52 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
178775 2000 YR77 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
178776 2000 YZ94 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
178777 2000 YA108 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
178778 2000 YC140 31/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
178779 2001 AG13 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
178780 2001 AV29 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
178781 2001 AE34 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
178782 2001 AA46 15/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
178783 2001 BY2 18/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
178784 2001 BT3 18/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
178785 2001 BE83 21/01/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
178786 2001 CF24 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
178787 2001 CR45 15/02/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
178788 2001 CY49 03/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
178789 2001 DE 16/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 1,6 km MPC · JPL
178790 2001 DY1 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
178791 2001 DU5 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
178792 2001 DH14 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
178793 2001 DX33 17/02/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
178794 2001 DD47 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
178795 2001 DQ66 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
178796 Posztoczky 2001 DQ86 27/02/2001 Piszkéstető K. Sárneczky, A. Derekas 2,0 km MPC · JPL
178797 2001 DO92 19/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
178798 2001 ED3 03/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
178799 2001 EG4 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
178800 2001 EB8 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL