Danh sách tiểu hành tinh/17901–18000

Tủ sách mở Wikibooks


Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
17901 1999 FT25 19/03/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
17902 Britbaker 1999 FM26 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
17903 1999 FS27 19/03/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
17904 Annekoupal 1999 FW30 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
17905 Kabtamu 1999 FM31 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
17906 1999 FG32 19/03/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
17907 Danielgude 1999 FQ33 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
17908 Chriskuyu 1999 FL34 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
17909 Nikhilshukla 1999 FC35 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
17910 Munyan 1999 FG37 20/03/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
17911 1999 FF41 20/03/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
17912 1999 FV44 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
17913 1999 FT52 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
17914 Joannelee 1999 FA54 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
17915 1999 GU 05/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
17916 1999 GZ3 10/04/1999 Woomera F. B. Zoltowski 1,8 km MPC · JPL
17917 Cartan 1999 GN5 15/04/1999 Prescott P. G. Comba 3,9 km MPC · JPL
17918 1999 GE6 14/04/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 12 km MPC · JPL
17919 Licandro 1999 GC8 09/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
17920 Zarnecki 1999 GE9 10/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
17921 Aldeobaldia 1999 GC13 15/04/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
17922 1999 GS13 12/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
17923 1999 GY16 15/04/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
17924 1999 GA17 15/04/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
17925 Dougweinberg 1999 GQ17 15/04/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
17926 Jameswu 1999 GA18 15/04/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
17927 Ghoshal 1999 GL20 15/04/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
17928 Neuwirth 1999 GJ21 15/04/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
17929 1999 GQ21 15/04/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
17930 Kennethott 1999 GE24 06/04/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
17931 1999 GA27 07/04/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
17932 Viswanathan 1999 GA35 06/04/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
17933 Haraguchi 1999 GM36 12/04/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
17934 Deleon 1999 GK39 12/04/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
17935 Vinhoward 1999 GX45 12/04/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
17936 Nilus 1999 HE3 24/04/1999 Reedy Creek J. Broughton 2,8 km MPC · JPL
17937 1999 HO4 16/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
17938 Tamsendrew 1999 HW6 17/04/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
17939 1999 HH8 16/04/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
17940 Kandyjarvis 1999 JK2 08/05/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
17941 Horbatt 1999 JW2 06/05/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,3 km MPC · JPL
17942 Whiterabbit 1999 JG6 11/05/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,8 km MPC · JPL
17943 1999 JZ6 08/05/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
17944 1999 JF7 08/05/1999 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
17945 Hawass 1999 JU8 14/05/1999 Reedy Creek J. Broughton 4,7 km MPC · JPL
17946 1999 JC9 07/05/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
17947 1999 JV10 09/05/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
17948 1999 JQ15 12/05/1999 Nanyo T. Okuni 3,1 km MPC · JPL
17949 1999 JA18 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
17950 Grover 1999 JS18 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
17951 Fenska 1999 JO19 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
17952 Folsom 1999 JT19 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
17953 1999 JB20 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
17954 Hopkins 1999 JP20 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
17955 Sedransk 1999 JZ22 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
17956 Andrewlenoir 1999 JC28 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
17957 1999 JE29 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
17958 Schoof 1999 JE33 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
17959 Camierickson 1999 JZ33 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
17960 Liberatore 1999 JB36 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
17961 Mariagorodnitsky 1999 JB37 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
17962 Andrewherron 1999 JD37 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
17963 Vonderheydt 1999 JM40 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
17964 1999 JY41 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
17965 Brodersen 1999 JO43 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
17966 1999 JS43 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
17967 Bacampbell 1999 JT45 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
17968 1999 JX46 10/05/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
17969 Truong 1999 JB47 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
17970 Palepu 1999 JA48 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
17971 Samuelhowell 1999 JZ50 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
17972 Ascione 1999 JH51 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
17973 1999 JP51 10/05/1999 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
17974 1999 JL52 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
17975 1999 JB53 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
17976 Schulman 1999 JQ54 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
17977 1999 JR54 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
17978 1999 JS54 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
17979 1999 JS55 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
17980 Vanschaik 1999 JN56 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
17981 1999 JZ56 10/05/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
17982 Simcmillan 1999 JK57 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
17983 Buhrmester 1999 JV59 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
17984 Ahantonioli 1999 JU60 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
17985 1999 JC62 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
17986 1999 JF62 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
17987 1999 JQ62 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
17988 Joannehsieh 1999 JR62 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
17989 1999 JE64 10/05/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
17990 1999 JK64 10/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
17991 Joshuaegan 1999 JN65 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
17992 Japellegrino 1999 JR65 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
17993 Kluesing 1999 JT68 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
17994 1999 JF70 12/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
17995 Jolinefan 1999 JF74 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
17996 1999 JQ75 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
17997 1999 JN78 13/05/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
17998 1999 JN80 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
17999 1999 JO80 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
18000 1999 JX80 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL