Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/175001–175100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
175001 2004 EZ64 14/03/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
175002 2004 EP68 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
175003 2004 EN69 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
175004 2004 ER71 15/03/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
175005 2004 EA73 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
175006 2004 EJ73 15/03/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
175007 2004 ET79 12/03/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
175008 2004 EU80 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
175009 2004 EL81 15/03/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
175010 2004 EK86 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
175011 2004 EX94 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
175012 2004 EO114 11/03/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
175013 2004 EC116 14/03/2004 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
175014 2004 FG9 16/03/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
175015 2004 FL11 16/03/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
175016 2004 FU14 16/03/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
175017 Záboří 2004 FW18 28/03/2004 Kleť KLENOT 2,4 km MPC · JPL
175018 2004 FC20 16/03/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
175019 2004 FN24 17/03/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
175020 2004 FK26 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
175021 2004 FO26 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
175022 2004 FM27 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
175023 2004 FU27 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
175024 2004 FU29 27/03/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,5 km MPC · JPL
175025 2004 FE33 16/03/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
175026 2004 FB34 16/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
175027 2004 FW35 16/03/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
175028 2004 FG39 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
175029 2004 FJ39 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
175030 2004 FN40 18/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
175031 2004 FF44 16/03/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
175032 2004 FC45 16/03/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
175033 2004 FD48 18/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
175034 2004 FH49 18/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
175035 2004 FM55 19/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
175036 2004 FO56 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
175037 2004 FO58 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
175038 2004 FR62 19/03/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
175039 2004 FP67 20/03/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
175040 2004 FZ67 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
175041 2004 FF70 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
175042 2004 FM74 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
175043 2004 FZ80 16/03/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
175044 2004 FF81 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
175045 2004 FE82 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
175046 Corporon 2004 FD92 27/03/2004 Saint-Sulpice B. Christophe 2,4 km MPC · JPL
175047 2004 FK93 20/03/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
175048 2004 FV94 19/03/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
175049 2004 FK100 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
175050 2004 FA102 19/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
175051 2004 FT108 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
175052 2004 FH109 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
175053 2004 FO116 23/03/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
175054 2004 FN118 22/03/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
175055 2004 FR122 26/03/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
175056 2004 FX130 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
175057 2004 FT134 26/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
175058 2004 FQ140 27/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
175059 2004 FV149 16/03/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
175060 2004 FC158 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
175061 2004 FH160 18/03/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
175062 2004 GJ 09/04/2004 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
175063 2004 GS1 09/04/2004 Siding Spring SSS 3,3 km MPC · JPL
175064 2004 GP13 13/04/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
175065 2004 GA15 12/04/2004 Reedy Creek J. Broughton 7,0 km MPC · JPL
175066 2004 GY21 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
175067 2004 GT23 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
175068 2004 GF27 15/04/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
175069 2004 GU28 15/04/2004 Uccle Uccle Obs. 4,2 km MPC · JPL
175070 2004 GJ32 12/04/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
175071 2004 GC35 13/04/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
175072 2004 GB36 13/04/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
175073 2004 GO37 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
175074 2004 GD40 11/04/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
175075 2004 GR40 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
175076 2004 GZ40 12/04/2004 Siding Spring SSS 3,3 km MPC · JPL
175077 2004 GS43 12/04/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
175078 2004 GJ56 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
175079 2004 GC59 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
175080 2004 GA66 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
175081 2004 GQ68 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
175082 2004 GO76 15/04/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
175083 2004 GD81 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
175084 2004 GP86 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
175085 2004 HZ15 16/04/2004 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
175086 2004 HH22 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
175087 2004 HO26 20/04/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
175088 2004 HK37 21/04/2004 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
175089 2004 HY47 22/04/2004 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
175090 2004 HN52 24/04/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
175091 2004 HB53 25/04/2004 Catalina CSS 7,8 km MPC · JPL
175092 2004 HJ55 24/04/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
175093 2004 HP55 24/04/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
175094 2004 HK66 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
175095 2004 JC1 09/05/2004 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
175096 2004 JJ3 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
175097 2004 JG17 12/05/2004 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
175098 2004 JF18 13/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
175099 2004 JF21 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
175100 2004 JZ35 13/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL