Danh sách tiểu hành tinh/172701–172800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
172701 2004 BM25 19/01/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
172702 2004 BF28 18/01/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
172703 2004 BE29 18/01/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
172704 2004 BS31 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
172705 2004 BK32 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
172706 2004 BQ35 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
172707 2004 BW43 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
172708 2004 BT46 21/01/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
172709 2004 BZ48 21/01/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
172710 2004 BD49 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
172711 2004 BG55 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
172712 2004 BT56 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
172713 2004 BA60 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
172714 2004 BS62 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
172715 2004 BP67 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
172716 2004 BS77 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
172717 2004 BS81 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
172718 2004 BD85 28/01/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
172719 2004 BQ89 23/01/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
172720 2004 BO93 28/01/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
172721 2004 BH101 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
172722 2004 BV102 31/01/2004 Socorro LINEAR APO 1,1 km MPC · JPL
172723 2004 BL108 28/01/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
172724 2004 BR111 29/01/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
172725 2004 BG112 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
172726 2004 BK114 29/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
172727 2004 BF118 29/01/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
172728 2004 BN119 30/01/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
172729 2004 BF120 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
172730 2004 BL120 31/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
172731 2004 BY120 31/01/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
172732 2004 BZ120 31/01/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
172733 2004 BR122 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
172734 Giansimon 2004 CN1 10/02/2004 San Marcello L. Tesi, G. Fagioli 2,1 km MPC · JPL
172735 2004 CF3 09/02/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
172736 2004 CA8 10/02/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
172737 2004 CD9 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
172738 2004 CF12 11/02/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
172739 2004 CT23 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
172740 2004 CZ27 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
172741 2004 CG61 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
172742 2004 CC67 15/02/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
172743 2004 CO74 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
172744 2004 CX78 11/02/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
172745 2004 CQ81 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
172746 2004 CB86 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
172747 2004 CZ88 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
172748 2004 CX96 12/02/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
172749 2004 CB98 14/02/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
172750 2004 CE98 14/02/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
172751 2004 CJ100 15/02/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
172752 2004 CF108 15/02/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
172753 2004 CO117 11/02/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
172754 2004 DM 16/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
172755 2004 DV6 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
172756 2004 DJ12 17/02/2004 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
172757 2004 DT12 16/02/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
172758 2004 DC18 18/02/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
172759 2004 DK23 18/02/2004 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
172760 2004 DQ23 18/02/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
172761 2004 DP24 19/02/2004 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
172762 2004 DN25 22/02/2004 Great Shefford Great Shefford Obs. 3,9 km MPC · JPL
172763 2004 DJ32 18/02/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
172764 2004 DY42 23/02/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
172765 2004 DW51 23/02/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
172766 2004 DR56 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
172767 2004 DH60 26/02/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
172768 2004 DJ60 26/02/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
172769 2004 DV75 17/02/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
172770 2004 EV2 09/03/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
172771 2004 ER3 10/03/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
172772 2004 EZ12 11/03/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
172773 2004 EQ15 12/03/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
172774 2004 EO23 15/03/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
172775 2004 EW30 15/03/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
172776 2004 ER31 14/03/2004 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
172777 2004 EL57 15/03/2004 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
172778 2004 EE64 14/03/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
172779 2004 ET65 14/03/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
172780 2004 ED66 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
172781 2004 EV75 14/03/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
172782 2004 EZ75 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
172783 2004 EL80 14/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
172784 2004 EH83 14/03/2004 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
172785 2004 ES114 11/03/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
172786 2004 FX14 16/03/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
172787 2004 FK15 16/03/2004 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
172788 2004 FH17 23/03/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 5,3 km MPC · JPL
172789 2004 FQ31 30/03/2004 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
172790 2004 FQ32 16/03/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
172791 2004 FY35 16/03/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
172792 2004 FW40 18/03/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
172793 2004 FP42 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
172794 2004 FU60 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
172795 2004 FT62 19/03/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
172796 2004 FP91 22/03/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
172797 2004 FN103 23/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
172798 2004 FU108 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
172799 2004 FE112 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
172800 2004 FW122 26/03/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL