Danh sách tiểu hành tinh/173501–173600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
173501 2000 SU311 27/09/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
173502 2000 ST356 28/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
173503 2000 TQ53 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
173504 2000 TG55 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
173505 2000 UH7 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
173506 2000 UW22 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
173507 2000 UC42 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173508 2000 UU43 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173509 2000 UK50 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
173510 2000 UL59 25/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
173511 2000 UE63 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
173512 2000 UM63 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
173513 2000 UR65 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
173514 2000 UY71 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173515 2000 UY79 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
173516 2000 UE84 31/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
173517 2000 UH105 29/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
173518 2000 UN107 30/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
173519 2000 VW8 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
173520 2000 VZ14 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173521 2000 VY27 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
173522 2000 VK43 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
173523 2000 VG48 02/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
173524 2000 VX51 03/11/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
173525 2000 VF53 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
173526 2000 VX55 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
173527 2000 VO60 01/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
173528 2000 WV1 17/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
173529 2000 WY3 19/11/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
173530 2000 WF13 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
173531 2000 WB29 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
173532 2000 WW35 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
173533 2000 WX42 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
173534 2000 WY71 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
173535 2000 WF76 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
173536 2000 WX77 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
173537 2000 WJ108 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
173538 2000 WY116 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
173539 2000 WD130 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
173540 2000 WG132 18/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
173541 2000 WS133 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173542 2000 WT163 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
173543 2000 WP173 25/11/2000 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
173544 2000 WC179 25/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
173545 2000 WF179 26/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173546 2000 XZ18 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
173547 2000 XC28 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
173548 2000 XH31 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
173549 2000 XF47 15/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
173550 2000 XJ52 06/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
173551 2000 YH17 27/12/2000 Oaxaca J. M. Roe 1,1 km MPC · JPL
173552 2000 YF51 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
173553 2000 YY89 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
173554 2000 YG92 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173555 2000 YY107 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173556 2000 YV125 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
173557 2000 YU127 29/12/2000 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
173558 2000 YG128 29/12/2000 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
173559 2000 YV128 29/12/2000 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
173560 2000 YA129 29/12/2000 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
173561 2000 YV137 31/12/2000 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
173562 2001 AE4 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173563 2001 AG12 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
173564 2001 AD22 03/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
173565 2001 AN27 05/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173566 2001 AA40 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
173567 2001 BY9 16/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
173568 2001 BH13 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
173569 2001 BL20 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173570 2001 BP23 20/01/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
173571 2001 BU29 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
173572 2001 BC34 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
173573 2001 BA35 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173574 2001 BP35 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
173575 2001 BS50 27/01/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,2 km MPC · JPL
173576 2001 BR55 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
173577 2001 BB64 29/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
173578 2001 BJ68 31/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
173579 2001 BT73 29/01/2001 Kvistaberg UDAS 2,0 km MPC · JPL
173580 2001 CD1 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
173581 2001 CB7 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
173582 2001 CG9 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
173583 2001 CG10 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173584 2001 CD11 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
173585 2001 CC14 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
173586 2001 CS22 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
173587 2001 CA24 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
173588 2001 DK9 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
173589 2001 DE11 17/02/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
173590 2001 DU11 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
173591 2001 DH24 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
173592 2001 DQ26 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173593 2001 DK30 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
173594 2001 DA33 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
173595 2001 DL44 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
173596 2001 DC48 19/02/2001 Prescott P. G. Comba 1,3 km MPC · JPL
173597 2001 DD50 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
173598 2001 DW50 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
173599 2001 DF53 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
173600 2001 DJ57 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL