Danh sách tiểu hành tinh/168501–168600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
168501 1999 RQ249 04/09/1999 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
168502 1999 SS10 29/09/1999 Xinglong SCAP 1,2 km MPC · JPL
168503 1999 TL8 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,6 km MPC · JPL
168504 1999 TL15 12/10/1999 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 940 m MPC · JPL
168505 1999 TL37 13/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
168506 1999 TQ50 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
168507 1999 TC64 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
168508 1999 TT68 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
168509 1999 TU68 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
168510 1999 TK81 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
168511 1999 TH98 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
168512 1999 TV104 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
168513 1999 TE131 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
168514 1999 TX134 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
168515 1999 TY142 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168516 1999 TY159 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
168517 1999 TJ166 10/10/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
168518 1999 TX170 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168519 1999 TS193 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168520 1999 TV233 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
168521 1999 TV236 03/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
168522 1999 TM238 04/10/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
168523 1999 TN242 04/10/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
168524 1999 TO253 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
168525 1999 TM259 09/10/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
168526 1999 TG279 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168527 1999 TV318 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
168528 1999 UA16 29/10/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
168529 1999 UQ20 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
168530 1999 UU33 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
168531 Joshuakammer 1999 VF12 10/11/1999 Kitt Peak M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
168532 1999 VV21 12/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
168533 1999 VQ39 10/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168534 1999 VW45 04/11/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
168535 1999 VF65 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
168536 1999 VU66 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168537 1999 VG68 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
168538 1999 VA85 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
168539 1999 VF89 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168540 1999 VT95 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
168541 1999 VY99 09/11/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
168542 1999 VL123 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
168543 1999 VL128 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
168544 1999 VE149 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
168545 1999 VE169 14/11/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
168546 1999 VA189 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168547 1999 VK191 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168548 1999 VH194 01/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168549 1999 VR209 11/11/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
168550 1999 VQ212 12/11/1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
168551 1999 WH4 28/11/1999 Chiyoda T. Kojima 1,4 km MPC · JPL
168552 1999 WV7 29/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
168553 1999 WF9 29/11/1999 Črni Vrh Črni Vrh 3,9 km MPC · JPL
168554 1999 WS13 30/11/1999 Črni Vrh Črni Vrh 2,8 km MPC · JPL
168555 1999 WY17 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
168556 1999 WJ24 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
168557 1999 XF6 04/12/1999 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
168558 1999 XX16 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
168559 1999 XE26 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
168560 1999 XK27 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168561 1999 XP27 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
168562 1999 XM39 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
168563 1999 XR77 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
168564 1999 XM85 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
168565 1999 XL86 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
168566 1999 XE94 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
168567 1999 XH94 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
168568 1999 XP119 05/12/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
168569 1999 XY130 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
168570 1999 XU132 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
168571 1999 XB136 13/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168572 1999 XS141 10/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
168573 1999 XZ141 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168574 1999 XD142 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
168575 1999 XL142 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168576 1999 XM142 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168577 1999 XO142 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
168578 1999 XJ179 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
168579 1999 XG182 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
168580 1999 XS208 13/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
168581 1999 XO216 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
168582 1999 XP228 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
168583 1999 XJ231 07/12/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
168584 1999 XN233 03/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
168585 1999 XJ236 04/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
168586 1999 YN1 17/12/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
168587 1999 YM6 30/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
168588 1999 YN19 29/12/1999 Mauna Kea C. Veillet 1,9 km MPC · JPL
168589 1999 YU27 30/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
168590 2000 AE9 02/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168591 2000 AF16 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
168592 2000 AY24 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
168593 2000 AS28 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
168594 2000 AV31 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
168595 2000 AP35 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
168596 2000 AV42 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
168597 2000 AW47 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
168598 2000 AG49 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168599 2000 AY63 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
168600 2000 AA69 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL