Danh sách tiểu hành tinh/168301–168400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
168301 1315 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
168302 1428 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
168303 2223 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
168304 3125 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 7,2 km MPC · JPL
168305 3205 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
168306 4255 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,7 km MPC · JPL
168307 1206 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
168308 1216 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
168309 2167 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
168310 2316 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
168311 3312 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
168312 3396 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
168313 5009 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
168314 1981 EW6 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,0 km MPC · JPL
168315 1982 RA1 13/09/1982 Harvard Observatory Oak Ridge Observatory 1,5 km MPC · JPL
168316 1982 WD 25/11/1982 Palomar R. S. Dunbar 4,2 km MPC · JPL
168317 1988 RY4 02/09/1988 La Silla H. Debehogne 4,6 km MPC · JPL
168318 1989 DA 27/02/1989 Palomar J. Phinney APO · 900 m MPC · JPL
168319 1990 RW2 15/09/1990 Palomar H. E. Holt 2,3 km MPC · JPL
168320 1990 WG5 16/11/1990 La Silla E. W. Elst 6,0 km MPC · JPL
168321 Josephschmidt 1991 RJ3 12/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 3,7 km MPC · JPL
168322 1992 EX7 02/03/1992 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
168323 1992 ED23 01/03/1992 La Silla UESAC 1,0 km MPC · JPL
168324 1993 FA19 17/03/1993 La Silla UESAC 3,2 km MPC · JPL
168325 1993 FT27 21/03/1993 La Silla UESAC 4,4 km MPC · JPL
168326 1993 FJ59 19/03/1993 La Silla UESAC 3,7 km MPC · JPL
168327 1993 FZ60 19/03/1993 La Silla UESAC 3,9 km MPC · JPL
168328 1993 NX1 12/07/1993 La Silla E. W. Elst 940 m MPC · JPL
168329 1993 TN6 09/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
168330 1993 TZ7 10/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
168331 1993 TA8 10/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
168332 1993 TC28 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
168333 1994 CU17 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
168334 1994 PQ1 12/08/1994 Siding Spring R. H. McNaught 2,8 km MPC · JPL
168335 1994 PW24 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
168336 1994 PV28 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
168337 1994 SK1 27/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
168338 1994 UW10 29/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
168339 1995 FS8 26/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
168340 1995 JE1 04/05/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
168341 1995 MT1 23/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
168342 1995 MG4 29/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
168343 1995 OJ2 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
168344 1995 OD14 23/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
168345 1995 SR30 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
168346 1995 SH89 29/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
168347 1995 UG13 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
168348 1995 UZ18 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
168349 1995 UZ30 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
168350 1995 UX42 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
168351 1995 UY51 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
168352 1995 VV3 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
168353 1995 VQ5 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
168354 1996 AE6 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
168355 1996 AU8 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
168356 1996 AF15 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
168357 1996 CF2 15/02/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
168358 Casca 1996 DF2 24/02/1996 NRC-DAO D. D. Balam 1,3 km MPC · JPL
168359 1996 DH3 29/02/1996 Haleakala AMOS 3,7 km MPC · JPL
168360 1996 PC 06/08/1996 Prescott P. G. Comba 4,0 km MPC · JPL
168361 1996 RB18 14/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
168362 1996 RV28 11/09/1996 La Silla UDTS 15 km MPC · JPL
168363 1996 TG18 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
168364 1996 TZ19 05/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
168365 1996 TT25 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
168366 1996 TC42 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
168367 1996 UT4 18/10/1996 Caussols ODAS 1,1 km MPC · JPL
168368 1996 WU3 18/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
168369 1996 XP6 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
168370 1996 XA17 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
168371 1996 XF20 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
168372 1996 XV22 12/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
168373 1997 CC11 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
168374 1997 CH23 04/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
168375 1997 EE1 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
168376 1997 EK15 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
168377 1997 EY16 08/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
168378 1997 ET30 12/03/1997 Kitt Peak Spacewatch AMO 1,1 km MPC · JPL
168379 1997 GB15 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168380 1997 HX16 30/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
168381 1997 LY4 10/06/1997 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
168382 1997 MC6 26/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
168383 1997 MG8 29/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
168384 1997 NP3 06/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
168385 1997 RH4 05/09/1997 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
168386 1997 SR23 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
168387 1997 SJ30 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
168388 1997 TF5 01/10/1997 Caussols ODAS 2,6 km MPC · JPL
168389 1997 TC12 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
168390 1997 WF6 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
168391 1997 WK36 29/11/1997 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
168392 1997 YU17 31/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
168393 1998 AU4 06/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
168394 1998 BX2 19/01/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 8,2 km MPC · JPL
168395 1998 BQ18 23/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
168396 1998 BN31 26/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
168397 1998 BD48 29/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
168398 1998 DG 17/02/1998 Modra A. Galád, A. Pravda 1,3 km MPC · JPL
168399 1998 DP12 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
168400 1998 EC5 01/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL