Danh sách tiểu hành tinh/168001–168100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
168001 2005 GW133 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
168002 2005 GS136 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
168003 2005 GZ137 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
168004 2005 GP159 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
168005 2005 GT161 13/04/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
168006 2005 GV170 12/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
168007 2005 GE181 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
168008 2005 GZ181 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
168009 2005 GK203 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
168010 2005 HP 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
168011 2005 HF1 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
168012 2005 HP1 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
168013 2005 HK4 30/04/2005 Reedy Creek J. Broughton 3,6 km MPC · JPL
168014 2005 HS4 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
168015 2005 HK5 30/04/2005 Campo Imperatore CINEOS 6,1 km MPC · JPL
168016 2005 HZ7 30/04/2005 Campo Imperatore CINEOS 4,8 km MPC · JPL
168017 2005 JK2 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
168018 2005 JG8 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 3,2 km MPC · JPL
168019 2005 JX8 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 3,9 km MPC · JPL
168020 2005 JJ21 04/05/2005 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
168021 2005 JX23 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
168022 2005 JK44 08/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
168023 2005 JX46 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
168024 2005 JC77 09/05/2005 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
168025 2005 JS84 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
168026 2005 JA89 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
168027 2005 JQ92 11/05/2005 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
168028 2005 JK94 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
168029 2005 JF98 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
168030 2005 JQ100 09/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
168031 2005 JH103 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
168032 2005 JB105 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
168033 2005 JJ143 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
168034 2005 JN151 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
168035 2005 JV151 04/05/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
168036 2005 JS156 04/05/2005 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
168037 2005 JQ157 04/05/2005 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
168038 2005 JC178 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
168039 2005 LR1 01/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,1 km MPC · JPL
168040 2005 LT51 14/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
168041 2005 MH18 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
168042 2005 MN23 24/06/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
168043 2005 NW70 05/07/2005 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
168044 2005 SG 21/09/2005 Siding Spring SSS 560 m MPC · JPL
168045 2005 YX214 30/12/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
168046 2006 AQ1 02/01/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
168047 2006 BV5 22/01/2006 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
168048 2006 BG34 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
168049 2006 BH41 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
168050 2006 BD56 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
168051 2006 BM81 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
168052 2006 BQ95 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
168053 2006 BT95 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
168054 2006 BQ102 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
168055 2006 BD124 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
168056 2006 BD157 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
168057 2006 BA167 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
168058 2006 BL199 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
168059 2006 BW250 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
168060 2006 BM254 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
168061 2006 BJ256 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
168062 2006 BB266 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
168063 2006 BH266 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
168064 2006 BL266 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
168065 2006 BM266 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
168066 2006 BO269 28/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
168067 2006 CO7 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
168068 2006 CC23 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
168069 2006 CT38 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
168070 2006 CK41 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
168071 2006 CW43 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
168072 2006 DU4 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
168073 2006 DW6 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
168074 2006 DL19 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
168075 2006 DZ21 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
168076 2006 DP22 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
168077 2006 DG23 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
168078 2006 DX27 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
168079 2006 DE46 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
168080 2006 DR58 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
168081 2006 DB59 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
168082 2006 DJ60 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
168083 2006 DE62 22/02/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
168084 2006 DC68 24/02/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
168085 2006 DC70 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
168086 2006 DF70 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
168087 2006 DW75 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
168088 2006 DY79 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
168089 2006 DM84 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
168090 2006 DO96 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
168091 2006 DY97 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
168092 2006 DM102 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
168093 2006 DT103 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
168094 2006 DB118 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
168095 2006 DD123 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
168096 2006 DU141 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
168097 2006 DL192 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
168098 2006 DO199 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
168099 2006 DQ208 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
168100 2006 DD210 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL