Danh sách tiểu hành tinh/166401–166500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
166401 2002 NG24 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
166402 2002 NV29 04/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
166403 2002 NQ31 09/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
166404 2002 NP41 14/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
166405 2002 NB45 12/07/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
166406 2002 NZ51 14/07/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
166407 2002 NC53 14/07/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
166408 2002 NU61 04/07/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
166409 2002 OP 17/07/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
166410 2002 OT1 17/07/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
166411 2002 OV1 17/07/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
166412 2002 OL2 17/07/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
166413 2002 OG6 20/07/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
166414 2002 OF16 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
166415 2002 OQ16 18/07/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
166416 2002 OY16 18/07/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
166417 2002 OO17 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
166418 2002 OP18 18/07/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
166419 2002 OA25 29/07/2002 Palomar S. F. Hönig 1,8 km MPC · JPL
166420 2002 OH26 23/07/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
166421 2002 OB27 22/07/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
166422 2002 PS1 05/08/2002 Emerald Lane L. Ball 5,4 km MPC · JPL
166423 2002 PZ1 05/08/2002 Reedy Creek J. Broughton 5,2 km MPC · JPL
166424 2002 PX7 03/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
166425 2002 PE8 04/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
166426 2002 PZ9 05/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
166427 2002 PZ15 06/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
166428 2002 PY22 06/08/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
166429 2002 PJ23 06/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
166430 2002 PS23 06/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
166431 2002 PF24 06/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
166432 2002 PG24 06/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
166433 2002 PX30 06/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
166434 2002 PD31 06/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
166435 2002 PY32 06/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
166436 2002 PA33 06/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
166437 2002 PE33 05/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,3 km MPC · JPL
166438 2002 PD34 06/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,1 km MPC · JPL
166439 2002 PP35 06/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
166440 2002 PH43 08/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
166441 2002 PA51 07/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
166442 2002 PR51 08/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
166443 2002 PE52 08/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
166444 2002 PJ54 11/08/2002 Needville Needville Obs. 5,6 km MPC · JPL
166445 2002 PR55 09/08/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
166446 2002 PF58 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
166447 2002 PO58 10/08/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
166448 2002 PU69 11/08/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
166449 2002 PD70 11/08/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
166450 2002 PP72 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
166451 2002 PT72 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
166452 2002 PF74 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
166453 2002 PV75 08/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
166454 2002 PC76 08/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
166455 2002 PG77 11/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
166456 2002 PQ77 11/08/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
166457 2002 PR80 11/08/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
166458 2002 PA82 09/08/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
166459 2002 PL89 11/08/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
166460 2002 PC90 11/08/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
166461 2002 PL90 11/08/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
166462 2002 PX92 14/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
166463 2002 PH93 14/08/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
166464 2002 PQ96 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
166465 2002 PH98 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
166466 2002 PJ99 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
166467 2002 PR100 11/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
166468 2002 PP101 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
166469 2002 PV107 13/08/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
166470 2002 PW108 13/08/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
166471 2002 PE109 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
166472 2002 PG116 13/08/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
166473 2002 PL117 15/08/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
166474 2002 PD119 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
166475 2002 PW119 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
166476 2002 PM121 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
166477 2002 PD128 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
166478 2002 PV128 14/08/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
166479 2002 PX131 13/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
166480 2002 PZ131 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
166481 2002 PP136 15/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
166482 2002 PY137 15/08/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
166483 2002 PC138 15/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
166484 2002 PT138 11/08/2002 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
166485 2002 PA141 14/08/2002 Siding Spring R. H. McNaught 6,2 km MPC · JPL
166486 2002 PM150 06/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
166487 2002 PG157 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,1 km MPC · JPL
166488 2002 PO158 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,9 km MPC · JPL
166489 2002 PS158 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,1 km MPC · JPL
166490 2002 PH159 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,9 km MPC · JPL
166491 2002 PQ161 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,6 km MPC · JPL
166492 2002 PX162 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,1 km MPC · JPL
166493 2002 PV168 08/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
166494 2002 PT171 08/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
166495 2002 PH172 08/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
166496 2002 PV172 11/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
166497 2002 QB5 16/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
166498 2002 QT8 19/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
166499 2002 QB13 26/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
166500 2002 QD17 27/08/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL