Danh sách tiểu hành tinh/166501–166600

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
166501 2002 QM19 26/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
166502 2002 QO19 26/08/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
166503 2002 QS19 27/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
166504 2002 QY20 28/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
166505 2002 QU22 27/08/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
166506 2002 QD33 29/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
166507 2002 QV33 29/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
166508 2002 QD35 29/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
166509 2002 QO35 29/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
166510 2002 QR35 29/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
166511 2002 QB41 29/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
166512 2002 QL42 30/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
166513 2002 QS45 31/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
166514 2002 QZ56 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,7 km MPC · JPL
166515 2002 QY61 28/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
166516 2002 QF62 27/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
166517 2002 QO65 17/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
166518 2002 QR72 19/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
166519 2002 QR75 18/08/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
166520 2002 QY76 16/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
166521 2002 QE77 18/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
166522 2002 QE87 19/08/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
166523 2002 QG101 18/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
166524 2002 QL101 19/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
166525 2002 QB109 17/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
166526 2002 RK 02/09/2002 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 1,9 km MPC · JPL
166527 2002 RN3 01/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
166528 2002 RV3 01/09/2002 Kvistaberg UDAS 4,0 km MPC · JPL
166529 2002 RB8 03/09/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
166530 2002 RY8 04/09/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
166531 2002 RL10 04/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
166532 2002 RN11 04/09/2002 Nashville R. Clingan 4,2 km MPC · JPL
166533 2002 RP16 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
166534 2002 RT20 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
166535 2002 RU21 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
166536 2002 RX23 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
166537 2002 RO27 04/09/2002 Ondřejov P. Kušnirák 1,9 km MPC · JPL
166538 2002 RU30 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
166539 2002 RH32 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
166540 2002 RF34 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
166541 2002 RM37 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
166542 2002 RU40 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
166543 2002 RR41 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
166544 2002 RL45 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
166545 2002 RJ52 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
166546 2002 RJ56 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
166547 2002 RL57 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
166548 2002 RF58 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
166549 2002 RT60 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
166550 2002 RW66 03/09/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
166551 2002 RH68 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
166552 2002 RY73 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
166553 2002 RL86 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166554 2002 RP88 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
166555 2002 RY89 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
166556 2002 RC94 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
166557 2002 RH97 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
166558 2002 RB99 05/09/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
166559 2002 RE100 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
166560 2002 RP102 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
166561 2002 RY103 05/09/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
166562 2002 RL104 05/09/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
166563 2002 RS104 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
166564 2002 RB107 05/09/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
166565 2002 RE109 06/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
166566 2002 RQ110 06/09/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
166567 2002 RF113 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
166568 2002 RH114 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
166569 2002 RH115 06/09/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
166570 Adolfträger 2002 RG118 08/09/2002 Kleť KLENOT 6,7 km MPC · JPL
166571 2002 RF120 03/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,9 km MPC · JPL
166572 2002 RU120 07/09/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
166573 2002 RE123 08/09/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
166574 2002 RD127 10/09/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
166575 2002 RV127 10/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
166576 2002 RA129 10/09/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
166577 2002 RO134 10/09/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
166578 2002 RR134 10/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
166579 2002 RR135 10/09/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
166580 2002 RK136 11/09/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
166581 2002 RX140 10/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
166582 2002 RP149 11/09/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
166583 2002 RB150 11/09/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
166584 2002 RB156 11/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
166585 2002 RP158 11/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
166586 2002 RO160 12/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
166587 2002 RS160 12/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
166588 2002 RY161 12/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
166589 2002 RG165 12/09/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
166590 2002 RV167 13/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
166591 2002 RZ167 13/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
166592 2002 RS171 13/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
166593 2002 RO173 13/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
166594 2002 RQ173 13/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
166595 2002 RE179 14/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
166596 2002 RG179 14/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
166597 2002 RA184 12/09/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
166598 2002 RW196 12/09/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
166599 2002 RY199 13/09/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
166600 2002 RZ206 14/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL