Danh sách tiểu hành tinh/165601–165700

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
165601 2001 FK51 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
165602 2001 FH55 21/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
165603 2001 FM57 23/03/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
165604 2001 FC59 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
165605 2001 FQ61 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
165606 2001 FJ64 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
165607 2001 FS66 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
165608 2001 FX67 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
165609 2001 FN69 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
165610 2001 FU82 23/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
165611 2001 FC84 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
165612 Stackpole 2001 FP86 23/03/2001 Junk Bond D. Healy 1,6 km MPC · JPL
165613 2001 FH89 27/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
165614 2001 FC96 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
165615 2001 FD99 16/03/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
165616 2001 FF102 17/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
165617 2001 FS102 18/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
165618 2001 FE106 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
165619 2001 FA107 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
165620 2001 FF109 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
165621 2001 FU109 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
165622 2001 FZ109 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
165623 2001 FZ113 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
165624 2001 FQ128 19/03/2001 Uccle T. Pauwels 1,6 km MPC · JPL
165625 2001 FA130 29/03/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
165626 2001 FX135 21/03/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
165627 2001 FZ142 23/03/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
165628 2001 FT146 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
165629 2001 FL151 24/03/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
165630 2001 FC156 26/03/2001 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
165631 2001 FM160 29/03/2001 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
165632 2001 FF163 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
165633 2001 FR167 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
165634 2001 FA171 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
165635 2001 FC176 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
165636 2001 FL180 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
165637 2001 FA188 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
165638 2001 FH192 21/03/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
165639 2001 GO3 15/04/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
165640 2001 GO5 15/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
165641 2001 GG10 15/04/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
165642 2001 GJ11 15/04/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
165643 2001 GK11 15/04/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
165644 2001 HB2 17/04/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
165645 2001 HX17 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
165646 2001 HP19 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
165647 2001 HL24 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
165648 2001 HM25 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
165649 2001 HC33 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
165650 2001 HN36 29/04/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
165651 2001 HG42 16/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
165652 2001 HH44 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
165653 2001 JP3 15/05/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
165654 2001 JE11 02/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
165655 2001 KB2 19/05/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 3,3 km MPC · JPL
165656 2001 KN16 18/05/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
165657 2001 KA18 20/05/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,9 km MPC · JPL
165658 2001 LX5 12/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
165659 Michaelhicks 2001 LZ6 15/06/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
165660 2001 LE18 15/06/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
165661 2001 MJ1 16/06/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
165662 2001 MS29 27/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
165663 2001 MT29 27/06/2001 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
165664 2001 MO30 30/06/2001 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
165665 2001 MJ31 16/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
165666 2001 NF1 12/07/2001 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
165667 2001 NO7 13/07/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
165668 2001 NG12 13/07/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
165669 2001 NT16 14/07/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
165670 2001 NH20 13/07/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
165671 2001 OA1 17/07/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
165672 2001 ON1 18/07/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
165673 2001 OJ15 18/07/2001 Palomar NEAT 7,9 km MPC · JPL
165674 2001 OV24 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
165675 2001 OD29 18/07/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
165676 2001 OG41 21/07/2001 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
165677 2001 OG42 22/07/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
165678 2001 OA51 21/07/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
165679 2001 OU52 21/07/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
165680 2001 OY58 21/07/2001 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
165681 2001 OO64 24/07/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
165682 2001 OY65 22/07/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
165683 2001 OK68 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
165684 2001 OD71 20/07/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
165685 2001 OA74 27/07/2001 Nacogdoches SFA Obs. 4,6 km MPC · JPL
165686 2001 OY75 27/07/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
165687 2001 OV81 26/07/2001 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
165688 2001 OU87 30/07/2001 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
165689 2001 PY1 08/08/2001 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
165690 2001 PA3 03/08/2001 Haleakala NEAT 8,4 km MPC · JPL
165691 2001 PM6 10/08/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
165692 2001 PS16 09/08/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
165693 2001 PC18 09/08/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
165694 2001 PQ28 14/08/2001 San Marcello M. Tombelli, A. Boattini 4,1 km MPC · JPL
165695 2001 PT32 10/08/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
165696 2001 PQ34 10/08/2001 Palomar NEAT 9,6 km MPC · JPL
165697 2001 PR34 10/08/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
165698 2001 PA44 15/08/2001 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
165699 2001 PD44 15/08/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
165700 2001 PQ44 15/08/2001 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL