Danh sách tiểu hành tinh/16301–16400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
16301 6576 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
16302 6634 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,8 km MPC · JPL
16303 6639 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,9 km MPC · JPL
16304 6704 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
16305 6707 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
16306 6797 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
16307 7569 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
16308 7627 P-L 22/10/1960 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
16309 9054 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
16310 1043 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
16311 1102 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
16312 1122 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 9,0 km MPC · JPL
16313 1199 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
16314 1248 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 11 km MPC · JPL
16315 2055 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 5,7 km MPC · JPL
16316 2089 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 9,4 km MPC · JPL
16317 2127 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
16318 2128 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
16319 Xiamenerzhong 3252 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
16320 4078 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
16321 4225 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
16322 4409 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
16323 1107 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,7 km MPC · JPL
16324 1181 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
16325 1332 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,2 km MPC · JPL
16326 2052 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
16327 3092 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
16328 3111 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
16329 3255 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
16330 3276 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
16331 4101 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 12 km MPC · JPL
16332 4117 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 14 km MPC · JPL
16333 4122 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
16334 4278 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
16335 5058 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 9,4 km MPC · JPL
16336 5080 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
16337 5087 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 7,9 km MPC · JPL
16338 1106 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
16339 2053 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
16340 2110 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
16341 2182 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
16342 2271 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,0 km MPC · JPL
16343 2326 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
16344 2370 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
16345 2391 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
16346 2682 T-3 11/10/1977 Palomar PLS 15 km MPC · JPL
16347 3256 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,9 km MPC · JPL
16348 3465 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
16349 4062 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
16350 1964 VZ2 11/11/1964 Nanking Purple Mountain Obs. 8,7 km MPC · JPL
16351 1971 US 26/10/1971 Hamburg-Bergedorf L. Kohoutek 5,7 km MPC · JPL
16352 1974 FF 22/03/1974 Cerro El Roble C. Torres 3,6 km MPC · JPL
16353 1974 WB 16/11/1974 Harvard Observatory Harvard Obs. 6,9 km MPC · JPL
16354 1975 SN1 30/09/1975 Palomar S. J. Bus 5,1 km MPC · JPL
16355 Buber 1975 UA1 29/10/1975 Tautenburg Observatory F. Börngen 2,8 km MPC · JPL
16356 Univbalttech 1976 GV2 01/04/1976 Nauchnij N. S. Chernykh 15 km MPC · JPL
16357 Risanpei 1976 UP18 22/10/1976 Kiso H. Kosai, K. Furukawa 2,0 km MPC · JPL
16358 Plesetsk 1976 YN7 20/12/1976 Nauchnij N. S. Chernykh 7,2 km MPC · JPL
16359 1978 VO4 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 7,5 km MPC · JPL
16360 1978 VY5 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
16361 1979 MS1 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 5,1 km MPC · JPL
16362 1979 MJ4 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 7,4 km MPC · JPL
16363 1979 MT4 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 5,4 km MPC · JPL
16364 1979 MA5 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 6,9 km MPC · JPL
16365 1979 MK5 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 3,7 km MPC · JPL
16366 1979 ME7 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 5,6 km MPC · JPL
16367 1980 FS4 16/03/1980 La Silla C.-I. Lagerkvist 5,9 km MPC · JPL
16368 Città di Alba 1981 DF 28/02/1981 La Silla H. Debehogne, G. DeSanctis 17 km MPC · JPL
16369 1981 DJ 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 11 km MPC · JPL
16370 1981 DA2 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,7 km MPC · JPL
16371 1981 DQ3 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 8,6 km MPC · JPL
16372 Demichele 1981 EP1 07/03/1981 La Silla H. Debehogne, G. DeSanctis 7,8 km MPC · JPL
16373 1981 ES5 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,1 km MPC · JPL
16374 1981 EA10 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 9,4 km MPC · JPL
16375 1981 EM10 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 12 km MPC · JPL
16376 1981 EX10 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,1 km MPC · JPL
16377 1981 EY11 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
16378 1981 ET17 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,8 km MPC · JPL
16379 1981 EJ18 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 9,3 km MPC · JPL
16380 1981 EJ20 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,1 km MPC · JPL
16381 1981 EG25 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,8 km MPC · JPL
16382 1981 ER27 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
16383 1981 EV30 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,3 km MPC · JPL
16384 1981 ES31 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 9,0 km MPC · JPL
16385 1981 EQ32 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,1 km MPC · JPL
16386 1981 ET34 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,3 km MPC · JPL
16387 1981 EB37 11/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,1 km MPC · JPL
16388 1981 EA39 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,7 km MPC · JPL
16389 1981 EC39 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,8 km MPC · JPL
16390 1981 EG39 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,4 km MPC · JPL
16391 1981 EM40 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,1 km MPC · JPL
16392 1981 EP42 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,0 km MPC · JPL
16393 1981 QS 24/08/1981 Kleť L. Brožek 3,6 km MPC · JPL
16394 1981 QD4 30/08/1981 Palomar S. J. Bus 7,0 km MPC · JPL
16395 Ioannpravednyj 1981 US14 23/10/1981 Nauchnij L. I. Chernykh 9,2 km MPC · JPL
16396 1981 UN22 24/10/1981 Palomar S. J. Bus 2,6 km MPC · JPL
16397 1982 JS2 15/05/1982 Palomar E. F. Helin, E. M. Shoemaker 2,7 km MPC · JPL
16398 Hummel 1982 SN3 24/09/1982 Tautenburg Observatory F. Börngen 3,6 km MPC · JPL
16399 Grokhovsky 1983 RF2 14/09/1983 Anderson Mesa E. Bowell 7,7 km MPC · JPL
16400 1984 SS1 27/09/1984 Kleť Z. Vávrová 3,8 km MPC · JPL