Danh sách tiểu hành tinh/15401–15500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
15401 1997 VE4 04/11/1997 Gekko T. Kagawa, T. Urata 9,8 km MPC · JPL
15402 Suzaku 1997 VY5 09/11/1997 Moriyama Y. Ikari 3,0 km MPC · JPL
15403 Merignac 1997 VH6 09/11/1997 Ondřejov L. Kotková 5,1 km MPC · JPL
15404 1997 VE8 06/11/1997 Xinglong SCAP 6,4 km MPC · JPL
15405 1997 WJ7 19/11/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 4,8 km MPC · JPL
15406 Bleibtreu 1997 WV12 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
15407 Udakiyoo 1997 WM16 24/11/1997 Moriyama Y. Ikari 4,6 km MPC · JPL
15408 1997 WU21 30/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 8,5 km MPC · JPL
15409 1997 WQ31 29/11/1997 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
15410 1997 YZ 19/12/1997 Woomera F. B. Zoltowski 23 km MPC · JPL
15411 1997 YL1 18/12/1997 Xinglong SCAP 3,4 km MPC · JPL
15412 Schaefer 1998 AU3 02/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
15413 Beaglehole 1998 BX9 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
15414 Pettirossi 1998 BC35 26/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
15415 Rika 1998 CA1 04/02/1998 Kuma Kogen A. Nakamura 2,8 km MPC · JPL
15416 1998 DZ2 21/02/1998 Xinglong SCAP 8,6 km MPC · JPL
15417 Babylon 1998 DH34 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 23 km MPC · JPL
15418 Sergiospinelli 1998 DU35 27/02/1998 Cima Ekar G. Forti, M. Tombelli 14 km MPC · JPL
15419 1998 FZ62 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
15420 Aedouglass 1998 HQ31 28/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
15421 Adammalin 1998 HM81 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
15422 1998 QP45 17/08/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
15423 1998 QR91 28/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
15424 1998 QE100 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
15425 Welzl 1998 SV26 24/09/1998 Ondřejov P. Pravec 7,2 km MPC · JPL
15426 1998 SW43 26/09/1998 Xinglong SCAP 14 km MPC · JPL
15427 Shabas 1998 SP61 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 9,0 km MPC · JPL
15428 1998 SV128 26/09/1998 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
15429 1998 UA23 30/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,9 km MPC · JPL
15430 1998 UR31 22/10/1998 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
15431 1998 UQ32 30/10/1998 Xinglong SCAP 3,3 km MPC · JPL
15432 1998 VA5 11/11/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,6 km MPC · JPL
15433 1998 VQ7 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
15434 Mittal 1998 VM25 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
15435 1998 VS28 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
15436 Dexius 1998 VU30 10/11/1998 Socorro LINEAR 88 km MPC · JPL
15437 1998 VS35 09/11/1998 Xinglong SCAP 2,6 km MPC · JPL
15438 Joegotobed 1998 WF1 17/11/1998 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
15439 1998 WV1 18/11/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
15440 Eioneus 1998 WX4 19/11/1998 Catalina CSS 63 km MPC · JPL
15441 1998 WJ9 27/11/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 7,3 km MPC · JPL
15442 1998 WN11 21/11/1998 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
15443 1998 WM19 23/11/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
15444 1998 WT23 25/11/1998 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
15445 1998 XE 01/12/1998 Xinglong SCAP 12 km MPC · JPL
15446 1998 XQ4 12/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 4,8 km MPC · JPL
15447 1998 XV4 12/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 4,4 km MPC · JPL
15448 Siegwarth 1998 XT21 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
15449 1998 XS30 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
15450 1998 XV40 14/12/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
15451 1998 XK42 14/12/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
15452 Ibramohammed 1998 XL52 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
15453 Brasileirinhos 1998 XD96 12/12/1998 Mérida O. A. Naranjo 4,1 km MPC · JPL
15454 1998 YB3 17/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 16 km MPC · JPL
15455 1998 YJ3 17/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
15456 1998 YP3 18/12/1998 Kleť Kleť Obs. 2,1 km MPC · JPL
15457 1998 YN6 18/12/1998 Caussols ODAS 19 km MPC · JPL
15458 1998 YW9 25/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 3,5 km MPC · JPL
15459 1998 YY9 25/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 4,5 km MPC · JPL
15460 Manca 1998 YD10 25/12/1998 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 5,4 km MPC · JPL
15461 Johnbird 1998 YT29 27/12/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
15462 Stumegan 1999 AV1 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
15463 1999 AT2 09/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 10 km MPC · JPL
15464 1999 AN5 12/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
15465 Buchroeder 1999 AZ5 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
15466 Barlow 1999 AR23 14/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
15467 Aflorsch 1999 AN24 15/01/1999 Caussols ODAS 5,4 km MPC · JPL
15468 Mondriaan 1999 AT31 14/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
15469 Ohmura 1999 BC 16/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,5 km MPC · JPL
15470 1999 BS 16/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,7 km MPC · JPL
15471 1999 BE5 19/01/1999 High Point D. K. Chesney 4,9 km MPC · JPL
15472 1999 BR5 20/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 8,0 km MPC · JPL
15473 1999 BL9 23/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,0 km MPC · JPL
15474 1999 BG11 20/01/1999 Caussols ODAS 8,0 km MPC · JPL
15475 1999 BQ14 24/01/1999 Woomera F. B. Zoltowski 3,0 km MPC · JPL
15476 Narendra 1999 BW24 18/01/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
15477 1999 CG1 06/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 8,4 km MPC · JPL
15478 1999 CZ2 07/02/1999 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 11 km MPC · JPL
15479 1999 CH9 08/02/1999 Uenohara N. Kawasato 6,4 km MPC · JPL
15480 1999 CB14 12/02/1999 Uenohara N. Kawasato 8,7 km MPC · JPL
15481 1999 CK19 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
15482 1999 CB21 10/02/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
15483 1999 CW25 10/02/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
15484 1999 CU46 10/02/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
15485 1999 CY53 10/02/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
15486 1999 CP62 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
15487 1999 CC63 12/02/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
15488 1999 CB75 12/02/1999 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
15489 1999 CJ78 12/02/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
15490 1999 CJ81 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
15491 1999 CW85 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
15492 Nyberg 1999 CG89 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
15493 1999 CS105 12/02/1999 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
15494 1999 CX123 11/02/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
15495 Bogie 1999 DF2 17/02/1999 Reedy Creek J. Broughton 6,2 km MPC · JPL
15496 1999 DQ3 20/02/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 8,8 km MPC · JPL
15497 Lucca 1999 DE7 23/02/1999 Monte Agliale S. Donati 7,4 km MPC · JPL
15498 1999 EQ4 13/03/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 11 km MPC · JPL
15499 Cloyd 1999 FY8 19/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 9,0 km MPC · JPL
15500 Anantpatel 1999 FO26 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL