Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/15201–15300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
15201 1976 UY 31/10/1976 La Silla R. M. West 4,0 km MPC · JPL
15202 Yamada-Houkoku 1977 EM5 12/03/1977 Kiso H. Kosai, K. Furukawa 8,1 km MPC · JPL
15203 Grishanin 1978 SS6 26/09/1978 Nauchnij L. V. Zhuravleva 9,6 km MPC · JPL
15204 1978 UG 28/10/1978 Anderson Mesa H. L. Giclas 3,1 km MPC · JPL
15205 1978 VC4 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 3,9 km MPC · JPL
15206 1978 VJ6 06/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 5,1 km MPC · JPL
15207 1979 KD 19/05/1979 La Silla R. M. West 6,7 km MPC · JPL
15208 1979 MW1 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 6,8 km MPC · JPL
15209 1979 ML2 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 7,0 km MPC · JPL
15210 1979 MU2 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 6,8 km MPC · JPL
15211 1979 MW3 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 2,3 km MPC · JPL
15212 Yaroslavlʹ 1979 WY3 17/11/1979 Nauchnij L. I. Chernykh 7,1 km MPC · JPL
15213 1980 UO1 31/10/1980 Palomar S. J. Bus 16 km MPC · JPL
15214 1981 DY 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 8,6 km MPC · JPL
15215 1981 EH13 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
15216 1981 EX14 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,6 km MPC · JPL
15217 1981 ET19 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
15218 1981 EO41 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,3 km MPC · JPL
15219 1981 EY42 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
15220 Sumerkin 1981 SC7 28/09/1981 Nauchnij L. V. Zhuravleva 4,9 km MPC · JPL
15221 1981 UA23 24/10/1981 Palomar S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
15222 1982 FL1 24/03/1982 Kleť A. Mrkos 15 km MPC · JPL
15223 1984 SN4 21/09/1984 La Silla H. Debehogne 4,2 km MPC · JPL
15224 Penttilä 1985 JG 15/05/1985 Anderson Mesa E. Bowell 7,9 km MPC · JPL
15225 1985 RJ4 11/09/1985 La Silla H. Debehogne 10 km MPC · JPL
15226 1986 UP 28/10/1986 Kleť Z. Vávrová 4,2 km MPC · JPL
15227 1986 VA 04/11/1986 Siding Spring R. H. McNaught 8,5 km MPC · JPL
15228 Ronmiller 1987 DG 23/02/1987 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 2,4 km MPC · JPL
15229 1987 QZ6 22/08/1987 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
15230 Alona 1987 RF1 13/09/1987 La Silla H. Debehogne 3,4 km MPC · JPL
15231 Ehdita 1987 RO5 04/09/1987 Nauchnij L. V. Zhuravleva 23 km MPC · JPL
15232 1987 SD13 24/09/1987 La Silla H. Debehogne 6,8 km MPC · JPL
15233 1987 WU4 26/11/1987 Kleť A. Mrkos 3,8 km MPC · JPL
15234 1988 BJ5 28/01/1988 Siding Spring R. H. McNaught 4,7 km MPC · JPL
15235 1988 DA5 25/02/1988 Siding Spring R. H. McNaught 13 km MPC · JPL
15236 1988 RJ4 01/09/1988 La Silla H. Debehogne 3,5 km MPC · JPL
15237 1988 RL6 06/09/1988 La Silla H. Debehogne 2,6 km MPC · JPL
15238 Hisaohori 1989 CQ 02/02/1989 Geisei T. Seki 2,7 km MPC · JPL
15239 Stenhammar 1989 CR2 04/02/1989 La Silla E. W. Elst 7,1 km MPC · JPL
15240 1989 GF3 03/04/1989 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
15241 1989 ST3 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
15242 1989 SX5 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
15243 1989 TU1 09/10/1989 Gekko Y. Oshima 9,7 km MPC · JPL
15244 1989 TY2 07/10/1989 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
15245 1989 TP16 04/10/1989 La Silla H. Debehogne 11 km MPC · JPL
15246 Kumeta 1989 VS1 02/11/1989 Kitami K. Endate, K. Watanabe 8,0 km MPC · JPL
15247 1989 WS 20/11/1989 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,4 km MPC · JPL
15248 Hidekazu 1989 WH3 29/11/1989 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,3 km MPC · JPL
15249 Capodimonte 1989 YB5 28/12/1989 Haute Provence E. W. Elst 21 km MPC · JPL
15250 Nishiyamahiro 1990 DZ 28/02/1990 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,9 km MPC · JPL
15251 1990 EF2 02/03/1990 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
15252 Yoshiken 1990 OD1 20/07/1990 Geisei T. Seki 3,4 km MPC · JPL
15253 1990 QA4 23/08/1990 Palomar H. E. Holt 7,1 km MPC · JPL
15254 1990 QM4 23/08/1990 Palomar H. E. Holt 4,0 km MPC · JPL
15255 1990 QQ8 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 9,5 km MPC · JPL
15256 1990 RD1 14/09/1990 Palomar H. E. Holt 15 km MPC · JPL
15257 1990 RQ8 15/09/1990 La Silla H. Debehogne 8,4 km MPC · JPL
15258 Alfilipenko 1990 RN17 15/09/1990 Nauchnij L. V. Zhuravleva 12 km MPC · JPL
15259 1990 SL7 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
15260 1990 SY8 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
15261 1990 SV12 21/09/1990 La Silla H. Debehogne 11 km MPC · JPL
15262 Abderhalden 1990 TG4 12/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 12 km MPC · JPL
15263 Erwingroten 1990 TY7 13/10/1990 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 3,2 km MPC · JPL
15264 Delbrück 1990 TU11 11/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 5,8 km MPC · JPL
15265 Ernsting 1990 TG13 12/10/1990 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 6,3 km MPC · JPL
15266 1990 UQ3 16/10/1990 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
15267 Kolyma 1990 VX4 15/11/1990 La Silla E. W. Elst 7,4 km MPC · JPL
15268 Wendelinefroger 1990 WF3 18/11/1990 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
15269 1990 XF 08/12/1990 Yatsugatake Y. Kushida, O. Muramatsu 11 km MPC · JPL
15270 1991 AE2 07/01/1991 Siding Spring R. H. McNaught 4,6 km MPC · JPL
15271 1991 DE 19/02/1991 Oohira T. Urata 7,6 km MPC · JPL
15272 1991 GH 03/04/1991 Dynic A. Sugie 7,0 km MPC · JPL
15273 Ruhmkorff 1991 GQ3 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 5,7 km MPC · JPL
15274 1991 GO6 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 5,1 km MPC · JPL
15275 1991 GV6 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
15276 Diebel 1991 GA10 14/04/1991 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy 7,4 km MPC · JPL
15277 1991 PC7 06/08/1991 La Silla E. W. Elst 6,0 km MPC · JPL
15278 Pâquet 1991 PG7 06/08/1991 La Silla E. W. Elst 25 km MPC · JPL
15279 1991 PY7 06/08/1991 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
15280 1991 PW11 07/08/1991 Palomar H. E. Holt 3,6 km MPC · JPL
15281 1991 PT16 07/08/1991 Palomar H. E. Holt 7,4 km MPC · JPL
15282 Franzmarc 1991 RX4 13/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 6,8 km MPC · JPL
15283 1991 RB8 12/09/1991 Palomar H. E. Holt 3,5 km MPC · JPL
15284 1991 RZ16 15/09/1991 Palomar H. E. Holt 2,7 km MPC · JPL
15285 1991 RW18 14/09/1991 Palomar H. E. Holt 10 km MPC · JPL
15286 1991 RJ22 15/09/1991 Palomar H. E. Holt 3,2 km MPC · JPL
15287 1991 RX25 12/09/1991 Palomar H. E. Holt 2,8 km MPC · JPL
15288 1991 RN27 11/09/1991 Palomar H. E. Holt 8,4 km MPC · JPL
15289 1991 TL 01/10/1991 Siding Spring R. H. McNaught 2,6 km MPC · JPL
15290 1991 TF1 12/10/1991 Siding Spring R. H. McNaught 13 km MPC · JPL
15291 1991 VO1 04/11/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,2 km MPC · JPL
15292 1991 VD2 09/11/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 12 km MPC · JPL
15293 1991 VO3 04/11/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 6,8 km MPC · JPL
15294 Underwood 1991 VD5 07/11/1991 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy 3,2 km MPC · JPL
15295 Tante Riek 1991 VA9 04/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
15296 Tantetruus 1992 AS2 02/01/1992 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
15297 1992 CF 08/02/1992 Kiyosato S. Otomo 4,8 km MPC · JPL
15298 1992 EB13 02/03/1992 La Silla UESAC 4,1 km MPC · JPL
15299 1992 ER17 01/03/1992 La Silla UESAC 3,6 km MPC · JPL
15300 1992 RV2 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 8,8 km MPC · JPL