Danh sách tiểu hành tinh/158901–159000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
158901 2004 QW8 16/08/2004 Siding Spring SSS 4,1 km MPC · JPL
158902 2004 QW18 21/08/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
158903 2004 QL21 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
158904 2004 RN3 03/09/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
158905 2004 RD4 04/09/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
158906 2004 RS4 04/09/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
158907 2004 RW4 04/09/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
158908 2004 RA5 04/09/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
158909 2004 RB14 06/09/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
158910 2004 RY17 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
158911 2004 RU20 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
158912 2004 RY21 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
158913 Kreider 2004 RC25 09/09/2004 Ottmarsheim C. Rinner 5,0 km MPC · JPL
158914 2004 RV26 06/09/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
158915 2004 RX27 06/09/2004 Siding Spring SSS 3,6 km MPC · JPL
158916 2004 RR32 07/09/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
158917 2004 RO34 07/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
158918 2004 RX35 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
158919 2004 RM36 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
158920 2004 RM43 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158921 2004 RX43 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
158922 2004 RL45 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158923 2004 RN48 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158924 2004 RJ50 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158925 2004 RG55 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158926 2004 RX55 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158927 2004 RR58 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158928 2004 RJ65 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
158929 2004 RW65 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158930 2004 RY66 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158931 2004 RB67 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
158932 2004 RE72 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
158933 2004 RM72 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
158934 2004 RV72 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158935 2004 RC73 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
158936 2004 RA76 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158937 2004 RR76 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
158938 2004 RY77 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
158939 2004 RO78 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
158940 2004 RN79 08/09/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
158941 2004 RX88 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158942 2004 RD90 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158943 2004 RH91 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158944 2004 RO94 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
158945 2004 RO105 08/09/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
158946 2004 RG106 08/09/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
158947 2004 RT107 09/09/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
158948 2004 RH109 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158949 2004 RL127 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
158950 2004 RS136 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
158951 2004 RB141 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
158952 2004 RG148 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
158953 2004 RX150 09/09/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
158954 2004 RE151 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
158955 2004 RO152 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
158956 2004 RA157 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158957 2004 RN167 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
158958 2004 RM178 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158959 2004 RW197 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
158960 2004 RW200 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
158961 2004 RX201 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158962 2004 RA211 11/09/2004 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
158963 2004 RH216 11/09/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
158964 2004 RR226 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158965 2004 RF231 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
158966 2004 RE232 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
158967 2004 RG232 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
158968 2004 RA236 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
158969 2004 RQ254 06/09/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
158970 2004 RW256 09/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
158971 2004 RR272 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
158972 2004 RW277 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
158973 2004 RP289 12/09/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,7 km MPC · JPL
158974 2004 RF290 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158975 2004 RT290 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
158976 2004 RL292 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
158977 2004 RE294 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
158978 2004 RW300 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
158979 2004 RM301 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
158980 2004 RG306 12/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
158981 2004 RD307 12/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
158982 2004 RT311 14/09/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
158983 2004 RX311 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
158984 2004 RN323 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158985 2004 RB330 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
158986 2004 RY330 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
158987 2004 RC342 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
158988 2004 SP2 17/09/2004 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
158989 2004 SJ10 16/09/2004 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
158990 2004 SJ15 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
158991 2004 SK15 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
158992 2004 SA23 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
158993 2004 SK24 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
158994 2004 SB29 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
158995 2004 SH31 17/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
158996 2004 SF36 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
158997 2004 SZ37 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
158998 2004 SC39 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
158999 2004 SN40 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
159000 2004 SA41 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also