Danh sách tiểu hành tinh/15101–15200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
15101 2000 AY150 08/01/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
15102 2000 AA202 09/01/2000 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
15103 2000 AN204 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
15104 2000 BV3 27/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 16 km MPC · JPL
15105 2000 BJ4 21/01/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
15106 Swanson 2000 CA45 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
15107 Toepperwein 2000 CR49 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
15108 2000 CT61 02/02/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
15109 Wilber 2000 CW61 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
15110 2000 CE62 02/02/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
15111 Winters 2000 CY92 06/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
15112 Arlenewolfe 2000 CY94 08/02/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
15113 2000 CO96 05/02/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
15114 2000 CY101 12/02/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 14 km MPC · JPL
15115 Yvonneroe 2000 DA7 29/02/2000 Oaxaca J. M. Roe 4,1 km MPC · JPL
15116 Jaytate 2000 DZ12 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
15117 2000 DA79 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
15118 Elizabethsears 2000 DP82 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
15119 2000 DU97 29/02/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
15120 Mariafélix 2000 ES 04/03/2000 Marxuquera J. J. Gomez 2,5 km MPC · JPL
15121 2000 EN14 05/03/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,5 km MPC · JPL
15122 2000 EE17 03/03/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
15123 2000 EP36 08/03/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
15124 2000 EZ39 08/03/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
15125 2000 EZ41 08/03/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
15126 Brittanyanderson 2000 EA44 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
15127 2000 EN45 09/03/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
15128 Patrickjones 2000 EG46 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
15129 Sparks 2000 ET47 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
15130 2000 EU49 09/03/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
15131 Alanalda 2000 ET54 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
15132 Steigmeyer 2000 EZ69 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
15133 Sullivan 2000 EB91 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
15134 2000 ED92 09/03/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
15135 2000 EG92 09/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
15136 2000 EE93 09/03/2000 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
15137 2000 EL93 09/03/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
15138 2000 EQ93 09/03/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
15139 Connormcarty 2000 EY93 09/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
15140 2000 EB97 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
15141 2000 EP106 11/03/2000 Kvistaberg UDAS 4,6 km MPC · JPL
15142 2000 EF108 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
15143 2000 EX108 08/03/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
15144 Araas 2000 EK114 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
15145 Ritageorge 2000 EF117 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
15146 Halpov 2000 EQ130 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
15147 Siegfried 2000 EJ134 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 18 km MPC · JPL
15148 Michaelmaryott 2000 EM141 02/03/2000 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
15149 Loufaix 2000 EZ141 02/03/2000 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
15150 Salsa 2000 EO148 04/03/2000 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
15151 Wilmacherup 2000 EU148 04/03/2000 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
15152 2000 FJ5 29/03/2000 Oizumi T. Kobayashi 9,7 km MPC · JPL
15153 2000 FD17 28/03/2000 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
15154 2000 FW30 27/03/2000 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,5 km MPC · JPL
15155 Ahn 2000 FB37 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
15156 2000 FK38 29/03/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
15157 2000 FV39 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
15158 2000 FH40 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
15159 2000 FN41 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
15160 Wygoda 2000 FK44 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
15161 2000 FQ48 30/03/2000 Socorro LINEAR 36 km MPC · JPL
15162 2000 GN2 05/04/2000 Zeno T. Stafford 3,1 km MPC · JPL
15163 2000 GB4 02/04/2000 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 10 km MPC · JPL
15164 2000 GA89 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
15165 2000 GR89 04/04/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
15166 2000 GX90 04/04/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
15167 2000 GS135 08/04/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
15168 Marijnfranx 2022 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,4 km MPC · JPL
15169 Wilfriedboland 2629 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
15170 Erikdeul 2648 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
15171 Xandertielens 2772 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
15172 3086 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 10 km MPC · JPL
15173 3520 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 7,3 km MPC · JPL
15174 4649 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,7 km MPC · JPL
15175 6113 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
15176 6299 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
15177 6599 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
15178 7075 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 7,3 km MPC · JPL
15179 9062 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 4,9 km MPC · JPL
15180 9094 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
15181 9525 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
15182 9538 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
15183 3074 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
15184 3232 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
15185 4104 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 14 km MPC · JPL
15186 2058 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
15187 2112 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,8 km MPC · JPL
15188 3044 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 11 km MPC · JPL
15189 3071 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
15190 3353 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 11 km MPC · JPL
15191 4234 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 13 km MPC · JPL
15192 5049 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
15193 5148 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
15194 2272 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
15195 2407 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
15196 3178 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
15197 4203 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
15198 1940 GJ 05/04/1940 Turku L. Oterma 4,3 km MPC · JPL
15199 Rodnyanskaya 1974 SE 19/09/1974 Nauchnij L. I. Chernykh 3,9 km MPC · JPL
15200 1975 SU 30/09/1975 Palomar S. J. Bus 20 km MPC · JPL