Danh sách tiểu hành tinh/14201–14300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
14201 1998 XR92 15/12/1998 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
14202 1998 YF3 17/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 5,8 km MPC · JPL
14203 Hocking 1998 YT20 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 9,3 km MPC · JPL
14204 1999 AM20 12/01/1999 Woomera F. B. Zoltowski 9,7 km MPC · JPL
14205 1999 BC4 18/01/1999 Gekko T. Kagawa 8,2 km MPC · JPL
14206 Sehnal 1999 CL10 15/02/1999 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 15 km MPC · JPL
14207 1999 CS18 10/02/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
14208 1999 CR64 12/02/1999 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
14209 1999 CV81 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
14210 1999 CO99 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
14211 1999 NT1 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
14212 1999 NW39 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
14213 1999 NX54 12/07/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
14214 Hirsch 1999 RP86 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
14215 1999 TV6 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 8,2 km MPC · JPL
14216 1999 VW1 04/11/1999 Gekko T. Kagawa 5,4 km MPC · JPL
14217 Oaxaca 1999 VV19 10/11/1999 Oaxaca J. M. Roe 1,7 km MPC · JPL
14218 1999 VS30 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
14219 1999 VY77 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
14220 Alexgibbs 1999 VE115 09/11/1999 Catalina CSS 21 km MPC · JPL
14221 1999 WL 16/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,5 km MPC · JPL
14222 1999 WS1 25/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,7 km MPC · JPL
14223 Dolby 1999 XW1 03/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,4 km MPC · JPL
14224 Gaede 1999 XU33 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
14225 Alisahamilton 1999 XZ49 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
14226 Hamura 1999 XR50 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
14227 1999 XW85 07/12/1999 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
14228 1999 XQ88 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
14229 1999 XV94 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
14230 Mariahines 1999 XF100 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
14231 1999 XD102 07/12/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
14232 Curtismiller 1999 XJ120 05/12/1999 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
14233 1999 XM169 10/12/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
14234 Davidhoover 1999 XZ182 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
14235 1999 XA187 12/12/1999 Socorro LINEAR 29 km MPC · JPL
14236 1999 XZ200 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
14237 1999 YU9 31/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 7,8 km MPC · JPL
14238 d'Artagnan 1999 YX13 31/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 7,1 km MPC · JPL
14239 2000 AL2 03/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 9,6 km MPC · JPL
14240 2000 AP2 03/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
14241 2000 AO5 05/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 15 km MPC · JPL
14242 2000 AE25 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
14243 2000 AH29 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
14244 Labnow 2000 AT29 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
14245 2000 AS31 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
14246 2000 AN50 06/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 6,8 km MPC · JPL
14247 2000 AV55 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
14248 2000 AF56 04/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
14249 2000 AW57 04/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
14250 Kathleenmartin 2000 AJ63 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
14251 2000 AX63 04/01/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
14252 Audreymeyer 2000 AD64 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
14253 2000 AL64 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
14254 2000 AT64 04/01/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
14255 2000 AS70 05/01/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
14256 2000 AA96 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
14257 2000 AR97 04/01/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
14258 Katrinaminck 2000 AM116 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
14259 2000 AQ117 05/01/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
14260 2000 AF119 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
14261 2000 AB121 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
14262 Kratzer 2000 AC125 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
14263 2000 AA127 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
14264 2000 AH142 05/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
14265 2000 AV142 05/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
14266 2000 AG143 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
14267 Zook 2000 AJ153 06/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
14268 2000 AK156 03/01/2000 Socorro LINEAR 58 km MPC · JPL
14269 2000 AH182 07/01/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
14270 2000 AB189 08/01/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
14271 2000 AN233 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
14272 2000 AZ234 05/01/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
14273 2000 BY14 31/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 4,3 km MPC · JPL
14274 Landstreet 2000 BL21 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 21 km MPC · JPL
14275 Dianemurray 2000 BR26 30/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
14276 2000 CF2 02/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 6,0 km MPC · JPL
14277 Parsa 2000 CS13 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
14278 Perrenot 2000 CV29 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
14279 2000 CD65 03/02/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
14280 2000 CN72 06/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 5,9 km MPC · JPL
14281 2000 CR92 06/02/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
14282 Cruijff 2097 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,4 km MPC · JPL
14283 2206 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
14284 2530 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
14285 2566 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
14286 2577 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
14287 2777 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
14288 2796 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
14289 4648 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
14290 9072 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
14291 1104 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 6,6 km MPC · JPL
14292 1148 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
14293 2307 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
14294 3306 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
14295 4161 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
14296 4298 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 5,2 km MPC · JPL
14297 2124 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
14298 2144 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
14299 3162 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
14300 3336 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL