Danh sách tiểu hành tinh/1501–1600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
1501 Baade 1938 UJ 20/10/1938 Hamburg-Bergedorf A. Wachmann 11 km MPC · JPL
1502 Arenda 1938 WB 17/11/1938 Heidelberg K. Reinmuth 36 km MPC · JPL
1503 Kuopio 1938 XD 15/12/1938 Turku Y. Väisälä 23 km MPC · JPL
1504 Lappeenranta 1939 FM 23/03/1939 Turku L. Oterma 11 km MPC · JPL
1505 Koranna 1939 HH 21/04/1939 Johannesburg C. Jackson 22 km MPC · JPL
1506 Xosa 1939 JC 15/05/1939 Johannesburg C. Jackson 14 km MPC · JPL
1507 Vaasa 1939 RD 12/09/1939 Turku L. Oterma 4,6 km MPC · JPL
1508 Kemi 1938 UP 21/10/1938 Turku H. Alikoski 22 km MPC · JPL
1509 Esclangona 1938 YG 21/12/1938 Nice A. Patry 8,2 km MPC · JPL
1510 Charlois 1939 DC 22/02/1939 Nice A. Patry 25 km MPC · JPL
1511 Daléra 1939 FB 22/03/1939 Algiers L. Boyer 14 km MPC · JPL
1512 Oulu 1939 FE 18/03/1939 Turku H. Alikoski 80 km MPC · JPL
1513 Mátra 1940 EB 10/03/1940 Konkoly G. Kulin 6,6 km MPC · JPL
1514 Ricouxa 1906 UR 22/08/1906 Heidelberg M. F. Wolf 7,8 km MPC · JPL
1515 Perrotin 1936 VG 15/11/1936 Nice A. Patry 6,5 km MPC · JPL
1516 Henry 1938 BG 28/01/1938 Nice A. Patry 26 km MPC · JPL
1517 Beograd 1938 FD 20/03/1938 Belgrade M. B. Protić 40 km MPC · JPL
1518 Rovaniemi 1938 UA 15/10/1938 Turku Y. Väisälä 8,5 km MPC · JPL
1519 Kajaani 1938 UB 15/10/1938 Turku Y. Väisälä 31 km MPC · JPL
1520 Imatra 1938 UY 22/10/1938 Turku Y. Väisälä 53 km MPC · JPL
1521 Seinäjoki 1938 UB1 22/10/1938 Turku Y. Väisälä 15 km MPC · JPL
1522 Kokkola 1938 WO 18/11/1938 Turku L. Oterma 9,4 km MPC · JPL
1523 Pieksämäki 1939 BC 18/01/1939 Turku Y. Väisälä 9,1 km MPC · JPL
1524 Joensuu 1939 SB 18/09/1939 Turku Y. Väisälä 45 km MPC · JPL
1525 Savonlinna 1939 SC 18/09/1939 Turku Y. Väisälä 12 km MPC · JPL
1526 Mikkeli 1939 TF 07/10/1939 Turku Y. Väisälä 5,3 km MPC · JPL
1527 Malmquista 1939 UG 18/10/1939 Turku Y. Väisälä 10 km MPC · JPL
1528 Conrada 1940 CA 10/02/1940 Heidelberg K. Reinmuth 11 km MPC · JPL
1529 Oterma 1938 BC 26/01/1938 Turku Y. Väisälä 56 km MPC · JPL
1530 Rantaseppä 1938 SG 16/09/1938 Turku Y. Väisälä 5,0 km MPC · JPL
1531 Hartmut 1938 SH 17/09/1938 Heidelberg A. Bohrmann 10 km MPC · JPL
1532 Inari 1938 SM 16/09/1938 Turku Y. Väisälä 24 km MPC · JPL
1533 Saimaa 1939 BD 19/01/1939 Turku Y. Väisälä 24 km MPC · JPL
1534 Näsi 1939 BK 20/01/1939 Turku Y. Väisälä 22 km MPC · JPL
1535 Päijänne 1939 RC 09/09/1939 Turku Y. Väisälä 24 km MPC · JPL
1536 Pielinen 1939 SE 18/09/1939 Turku Y. Väisälä 8,0 km MPC · JPL
1537 Transylvania 1940 QA 27/08/1940 Konkoly G. Strommer 20 km MPC · JPL
1538 Detre 1940 RF 08/09/1940 Konkoly G. Kulin 6,1 km MPC · JPL
1539 Borrelly 1940 UB 29/10/1940 Nice A. Patry 27 km MPC · JPL
1540 Kevola 1938 WK 16/11/1938 Turku L. Oterma 44 km MPC · JPL
1541 Estonia 1939 CK 12/02/1939 Turku Y. Väisälä 22 km MPC · JPL
1542 Schalén 1941 QE 26/08/1941 Turku Y. Väisälä 42 km MPC · JPL
1543 Bourgeois 1941 SJ 21/09/1941 Uccle E. Delporte 12 km MPC · JPL
1544 Vinterhansenia 1941 UK 15/10/1941 Turku L. Oterma 25 km MPC · JPL
1545 Thernöe 1941 UW 15/10/1941 Turku L. Oterma 19 km MPC · JPL
1546 Izsák 1941 SG1 28/09/1941 Konkoly G. Kulin 26 km MPC · JPL
1547 Nele 1929 CZ 12/02/1929 Uccle P. Bourgeois 21 km MPC · JPL
1548 Palomaa 1935 FK 26/03/1935 Turku Y. Väisälä 31 km MPC · JPL
1549 Mikko 1937 GA 02/04/1937 Turku Y. Väisälä 10 km MPC · JPL
1550 Tito 1937 WD 29/11/1937 Belgrade M. B. Protić 11 km MPC · JPL
1551 Argelander 1938 DC1 24/02/1938 Turku Y. Väisälä 10 km MPC · JPL
1552 Bessel 1938 DE1 24/02/1938 Turku Y. Väisälä 19 km MPC · JPL
1553 Bauersfelda 1940 AD 13/01/1940 Heidelberg K. Reinmuth 14 km MPC · JPL
1554 Yugoslavia 1940 RE 06/09/1940 Belgrade M. B. Protić 16 km MPC · JPL
1555 Dejan 1941 SA 15/09/1941 Uccle F. Rigaux 23 km MPC · JPL
1556 Wingolfia 1942 AA 14/01/1942 Heidelberg K. Reinmuth 29 km MPC · JPL
1557 Roehla 1942 AD 14/01/1942 Heidelberg K. Reinmuth 19 km MPC · JPL
1558 Järnefelt 1942 BD 20/01/1942 Turku L. Oterma 55 km MPC · JPL
1559 Kustaanheimo 1942 BF 20/01/1942 Turku L. Oterma 11 km MPC · JPL
1560 Strattonia 1942 XB 03/12/1942 Uccle E. Delporte 24 km MPC · JPL
1561 Fricke 1941 CG 15/02/1941 Heidelberg K. Reinmuth 25 km MPC · JPL
1562 Gondolatsch 1943 EE 09/03/1943 Heidelberg K. Reinmuth 9,6 km MPC · JPL
1563 Noël 1943 EG 07/03/1943 Uccle S. Arend 7,2 km MPC · JPL
1564 Srbija 1936 TB 15/10/1936 Belgrade M. B. Protić 42 km MPC · JPL
1565 Lemaître 1948 WA 25/11/1948 Uccle S. Arend 7,9 km MPC · JPL
1566 Icarus 1949 MA 27/06/1949 Palomar W. Baade 1,0 km MPC · JPL
1567 Alikoski 1941 HN 22/04/1941 Turku Y. Väisälä 69 km MPC · JPL
1568 Aisleen 1946 QB 21/08/1946 Johannesburg E. L. Johnson 12 km MPC · JPL
1569 Evita 1948 PA 03/08/1948 La Plata Observatory M. Itzigsohn 36 km MPC · JPL
1570 Brunonia 1948 TX 09/10/1948 Uccle S. Arend 12 km MPC · JPL
1571 Cesco 1950 FJ 20/03/1950 La Plata Observatory M. Itzigsohn 18 km MPC · JPL
1572 Posnania 1949 SC 22/09/1949 Poznań J. Dobrzycki, A. Kwiek 32 km MPC · JPL
1573 Väisälä 1949 UA 27/10/1949 Uccle S. Arend 9,1 km MPC · JPL
1574 Meyer 1949 FD 22/03/1949 Algiers L. Boyer 58 km MPC · JPL
1575 Winifred 1950 HH 20/04/1950 Brooklyn Indiana University 9,5 km MPC · JPL
1576 Fabiola 1948 SA 30/09/1948 Uccle S. Arend 27 km MPC · JPL
1577 Reiss 1949 BA 19/01/1949 Algiers L. Boyer 5,6 km MPC · JPL
1578 Kirkwood 1951 AT 10/01/1951 Brooklyn Indiana University 47 km MPC · JPL
1579 Herrick 1948 SB 30/09/1948 Uccle S. Arend 47 km MPC · JPL
1580 Betulia 1950 KA 22/05/1950 Johannesburg E. L. Johnson 5,8 km MPC · JPL
1581 Abanderada 1950 LA1 15/06/1950 La Plata Observatory M. Itzigsohn 30 km MPC · JPL
1582 Martir 1950 LY 15/06/1950 La Plata Observatory M. Itzigsohn 37 km MPC · JPL
1583 Antilochus 1950 SA 19/09/1950 Uccle S. Arend 109 km MPC · JPL
1584 Fuji 1927 CR 07/02/1927 Tokyo O. Oikawa 19 km MPC · JPL
1585 Union 1947 RG 07/09/1947 Johannesburg E. L. Johnson 55 km MPC · JPL
1586 Thiele 1939 CJ 13/02/1939 Hamburg-Bergedorf A. Wachmann 11 km MPC · JPL
1587 Kahrstedt 1933 FS1 25/03/1933 Heidelberg K. Reinmuth 15 km MPC · JPL
1588 Descamisada 1951 MH 27/06/1951 La Plata Observatory M. Itzigsohn 18 km MPC · JPL
1589 Fanatica 1950 RK 13/09/1950 La Plata Observatory M. Itzigsohn 11 km MPC · JPL
1590 Tsiolkovskaja 1933 NA 01/07/1933 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 10 km MPC · JPL
1591 Baize 1951 KA 31/05/1951 Uccle S. Arend 14 km MPC · JPL
1592 Mathieu 1951 LA 01/06/1951 Uccle S. Arend 14 km MPC · JPL
1593 Fagnes 1951 LB 01/06/1951 Uccle S. Arend 6,1 km MPC · JPL
1594 Danjon 1949 WA 23/11/1949 Algiers L. Boyer 11 km MPC · JPL
1595 Tanga 1930 ME 19/06/1930 Johannesburg C. Jackson, H. E. Wood 27 km MPC · JPL
1596 Itzigsohn 1951 EV 08/03/1951 La Plata Observatory M. Itzigsohn 46 km MPC · JPL
1597 Laugier 1949 EB 07/03/1949 Algiers L. Boyer 13 km MPC · JPL
1598 Paloque 1950 CA 11/02/1950 Algiers L. Boyer 9,7 km MPC · JPL
1599 Giomus 1950 WA 17/11/1950 Algiers L. Boyer 41 km MPC · JPL
1600 Vyssotsky 1947 UC 22/10/1947 Mount Hamilton C. A. Wirtanen 7,4 km MPC · JPL