Danh sách tiểu hành tinh/501–600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
501 Urhixidur 1903 LB 18/01/1903 Heidelberg M. F. Wolf 74 km MPC · JPL
502 Sigune 1903 LC 19/01/1903 Heidelberg M. F. Wolf 16 km MPC · JPL
503 Evelyn 1903 LF 19/01/1903 Heidelberg R. S. Dugan 82 km MPC · JPL
504 Cora 1902 LK 30/06/1902 Arequipa S. I. Bailey 30 km MPC · JPL
505 Cava 1902 LL 21/08/1902 Arequipa R. H. Frost 115 km MPC · JPL
506 Marion 1903 LN 17/02/1903 Heidelberg R. S. Dugan 106 km MPC · JPL
507 Laodica 1903 LO 19/02/1903 Heidelberg R. S. Dugan 45 km MPC · JPL
508 Princetonia 1903 LQ 20/04/1903 Heidelberg R. S. Dugan 117 km MPC · JPL
509 Iolanda 1903 LR 28/04/1903 Heidelberg M. F. Wolf 52 km MPC · JPL
510 Mabella 1903 LT 20/05/1903 Heidelberg R. S. Dugan 60 km MPC · JPL
511 Davida 1903 LU 30/05/1903 Heidelberg R. S. Dugan 270 km MPC · JPL
512 Taurinensis 1903 LV 23/06/1903 Heidelberg M. F. Wolf 23 km MPC · JPL
513 Centesima 1903 LY 24/08/1903 Heidelberg M. F. Wolf 49 km MPC · JPL
514 Armida 1903 MB 24/08/1903 Heidelberg M. F. Wolf 120 km MPC · JPL
515 Athalia 1903 ME 20/09/1903 Heidelberg M. F. Wolf 41 km MPC · JPL
516 Amherstia 1903 MG 20/09/1903 Heidelberg R. S. Dugan 65 km MPC · JPL
517 Edith 1903 MH 22/09/1903 Heidelberg R. S. Dugan 112 km MPC · JPL
518 Halawe 1903 MO 20/10/1903 Heidelberg R. S. Dugan 16 km MPC · JPL
519 Sylvania 1903 MP 20/10/1903 Heidelberg R. S. Dugan 40 km MPC · JPL
520 Franziska 1903 MV 27/10/1903 Heidelberg M. F. Wolf, P. Götz 25 km MPC · JPL
521 Brixia 1904 NB 10/01/1904 Heidelberg R. S. Dugan 107 km MPC · JPL
522 Helga 1904 NC 10/01/1904 Heidelberg M. F. Wolf 101 km MPC · JPL
523 Ada 1904 ND 27/01/1904 Heidelberg R. S. Dugan 32 km MPC · JPL
524 Fidelio 1904 NN 14/03/1904 Heidelberg M. F. Wolf 66 km MPC · JPL
525 Adelaide 1908 EKa 21/10/1908 Taunton J. H. Metcalf 9,3 km MPC · JPL
526 Jena 1904 NQ 14/03/1904 Heidelberg M. F. Wolf 45 km MPC · JPL
527 Euryanthe 1904 NR 20/03/1904 Heidelberg M. F. Wolf 53 km MPC · JPL
528 Rezia 1904 NS 20/03/1904 Heidelberg M. F. Wolf 92 km MPC · JPL
529 Preziosa 1904 NT 20/03/1904 Heidelberg M. F. Wolf 32 km MPC · JPL
530 Turandot 1904 NV 11/04/1904 Heidelberg M. F. Wolf 85 km MPC · JPL
531 Zerlina 1904 NW 12/04/1904 Heidelberg M. F. Wolf 18 km MPC · JPL
532 Herculina 1904 NY 20/04/1904 Heidelberg M. F. Wolf 168 km MPC · JPL
533 Sara 1904 NZ 19/04/1904 Heidelberg R. S. Dugan 31 km MPC · JPL
534 Nassovia 1904 OA 19/04/1904 Heidelberg R. S. Dugan 32 km MPC · JPL
535 Montague 1904 OC 07/05/1904 Heidelberg R. S. Dugan 79 km MPC · JPL
536 Merapi 1904 OF 11/05/1904 Washington G. H. Peters 147 km MPC · JPL
537 Pauly 1904 OG 07/07/1904 Nice A. Charlois 41 km MPC · JPL
538 Friederike 1904 OK 18/07/1904 Heidelberg P. Götz 71 km MPC · JPL
539 Pamina 1904 OL 02/08/1904 Heidelberg M. F. Wolf 68 km MPC · JPL
540 Rosamunde 1904 ON 03/08/1904 Heidelberg M. F. Wolf 19 km MPC · JPL
541 Deborah 1904 OO 04/08/1904 Heidelberg M. F. Wolf 60 km MPC · JPL
542 Susanna 1904 OQ 15/08/1904 Heidelberg P. Götz, A. Kopff 42 km MPC · JPL
543 Charlotte 1904 OT 11/09/1904 Heidelberg P. Götz 46 km MPC · JPL
544 Jetta 1904 OU 11/09/1904 Heidelberg P. Götz 27 km MPC · JPL
545 Messalina 1904 OY 03/10/1904 Heidelberg P. Götz 113 km MPC · JPL
546 Herodias 1904 PA 10/10/1904 Heidelberg P. Götz 66 km MPC · JPL
547 Praxedis 1904 PB 14/10/1904 Heidelberg P. Götz 52 km MPC · JPL
548 Kressida 1904 PC 14/10/1904 Heidelberg P. Götz 14 km MPC · JPL
549 Jessonda 1904 PK 15/11/1904 Heidelberg M. F. Wolf 16 km MPC · JPL
550 Senta 1904 PL 16/11/1904 Heidelberg M. F. Wolf 37 km MPC · JPL
551 Ortrud 1904 PM 16/11/1904 Heidelberg M. F. Wolf 81 km MPC · JPL
552 Sigelinde 1904 PO 14/12/1904 Heidelberg M. F. Wolf 89 km MPC · JPL
553 Kundry 1904 PP 27/12/1904 Heidelberg M. F. Wolf 9,0 km MPC · JPL
554 Peraga 1905 PS 08/01/1905 Heidelberg P. Götz 96 km MPC · JPL
555 Norma 1905 PT 14/01/1905 Heidelberg M. F. Wolf 31 km MPC · JPL
556 Phyllis 1905 PW 08/01/1905 Heidelberg P. Götz 36 km MPC · JPL
557 Violetta 1905 PY 26/01/1905 Heidelberg M. F. Wolf 23 km MPC · JPL
558 Carmen 1905 QB 09/02/1905 Heidelberg M. F. Wolf 55 km MPC · JPL
559 Nanon 1905 QD 08/03/1905 Heidelberg M. F. Wolf 80 km MPC · JPL
560 Delila 1905 QF 13/03/1905 Heidelberg M. F. Wolf 35 km MPC · JPL
561 Ingwelde 1905 QG 26/03/1905 Heidelberg M. F. Wolf 32 km MPC · JPL
562 Salome 1905 QH 03/04/1905 Heidelberg M. F. Wolf 33 km MPC · JPL
563 Suleika 1905 QK 06/04/1905 Heidelberg P. Götz 53 km MPC · JPL
564 Dudu 1905 QM 09/05/1905 Heidelberg P. Götz 52 km MPC · JPL
565 Marbachia 1905 QN 09/05/1905 Heidelberg M. F. Wolf 27 km MPC · JPL
566 Stereoskopia 1905 QO 28/05/1905 Heidelberg P. Götz 167 km MPC · JPL
567 Eleutheria 1905 QP 28/05/1905 Heidelberg P. Götz 93 km MPC · JPL
568 Cheruskia 1905 QS 26/07/1905 Heidelberg P. Götz 71 km MPC · JPL
569 Misa 1905 QT 27/07/1905 Vienna J. Palisa 73 km MPC · JPL
570 Kythera 1905 QX 30/07/1905 Heidelberg M. F. Wolf 87 km MPC · JPL
571 Dulcinea 1905 QZ 04/09/1905 Heidelberg P. Götz 12 km MPC · JPL
572 Rebekka 1905 RB 19/09/1905 Heidelberg P. Götz 29 km MPC · JPL
573 Recha 1905 RC 19/09/1905 Heidelberg M. F. Wolf 48 km MPC · JPL
574 Reginhild 1905 RD 19/09/1905 Heidelberg M. F. Wolf 8,5 km MPC · JPL
575 Renate 1905 RE 19/09/1905 Heidelberg M. F. Wolf 19 km MPC · JPL
576 Emanuela 1905 RF 22/09/1905 Heidelberg P. Götz 74 km MPC · JPL
577 Rhea 1905 RH 20/10/1905 Heidelberg M. F. Wolf 38 km MPC · JPL
578 Happelia 1905 RZ 01/11/1905 Heidelberg M. F. Wolf 69 km MPC · JPL
579 Sidonia 1905 SD 03/11/1905 Heidelberg A. Kopff 86 km MPC · JPL
580 Selene 1905 SE 17/12/1905 Heidelberg M. F. Wolf 48 km MPC · JPL
581 Tauntonia 1905 SH 24/12/1905 Taunton J. H. Metcalf 61 km MPC · JPL
582 Olympia 1906 SO 23/01/1906 Heidelberg A. Kopff 44 km MPC · JPL
583 Klotilde 1905 SP 31/12/1905 Vienna J. Palisa 78 km MPC · JPL
584 Semiramis 1906 SY 15/01/1906 Heidelberg A. Kopff 54 km MPC · JPL
585 Bilkis 1906 TA 16/02/1906 Heidelberg A. Kopff 50 km MPC · JPL
586 Thekla 1906 TC 21/02/1906 Heidelberg M. F. Wolf 95 km MPC · JPL
587 Hypsipyle 1906 TF 22/02/1906 Heidelberg M. F. Wolf 11 km MPC · JPL
588 Achilles 1906 TG 22/02/1906 Heidelberg M. F. Wolf 130 km MPC · JPL
589 Croatia 1906 TM 03/03/1906 Heidelberg A. Kopff 94 km MPC · JPL
590 Tomyris 1906 TO 04/03/1906 Heidelberg M. F. Wolf 31 km MPC · JPL
591 Irmgard 1906 TP 14/03/1906 Heidelberg A. Kopff 52 km MPC · JPL
592 Bathseba 1906 TS 18/03/1906 Heidelberg M. F. Wolf 44 km MPC · JPL
593 Titania 1906 TT 20/03/1906 Heidelberg A. Kopff 70 km MPC · JPL
594 Mireille 1906 TW 27/03/1906 Heidelberg M. F. Wolf 9,2 km MPC · JPL
595 Polyxena 1906 TZ 27/03/1906 Heidelberg A. Kopff 91 km MPC · JPL
596 Scheila 1906 UA 21/02/1906 Heidelberg A. Kopff 160 km MPC · JPL
597 Bandusia 1906 UB 16/04/1906 Heidelberg M. F. Wolf 36 km MPC · JPL
598 Octavia 1906 UC 13/04/1906 Heidelberg M. F. Wolf 78 km MPC · JPL
599 Luisa 1906 UJ 25/04/1906 Taunton J. H. Metcalf 70 km MPC · JPL
600 Musa 1906 UM 14/06/1906 Taunton J. H. Metcalf 25 km MPC · JPL