Danh sách tiểu hành tinh/1601–1700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
1601 Patry 1942 KA 18/05/1942 Algiers L. Boyer 7,5 km MPC · JPL
1602 Indiana 1950 GF 14/03/1950 Brooklyn Indiana University 8,0 km MPC · JPL
1603 Neva 1926 VH 04/11/1926 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 40 km MPC · JPL
1604 Tombaugh 1931 FH 24/03/1931 Flagstaff C. O. Lampland 32 km MPC · JPL
1605 Milankovitch 1936 GA 13/04/1936 Uccle P. Đurković 30 km MPC · JPL
1606 Jekhovsky 1950 RH 14/09/1950 Algiers L. Boyer 19 km MPC · JPL
1607 Mavis 1950 RA 03/09/1950 Johannesburg E. L. Johnson 13 km MPC · JPL
1608 Muñoz 1951 RZ 01/09/1951 La Plata Observatory M. Itzigsohn 6,7 km MPC · JPL
1609 Brenda 1951 NL 10/07/1951 Johannesburg E. L. Johnson 30 km MPC · JPL
1610 Mirnaya 1928 RT 11/09/1928 Crimea-Simeis P. F. Shajn 6,1 km MPC · JPL
1611 Beyer 1950 DJ 17/02/1950 Heidelberg K. Reinmuth 24 km MPC · JPL
1612 Hirose 1950 BJ 23/01/1950 Heidelberg K. Reinmuth 19 km MPC · JPL
1613 Smiley 1950 SD 16/09/1950 Uccle S. Arend 18 km MPC · JPL
1614 Goldschmidt 1952 HA 18/04/1952 Uccle A. Schmitt 48 km MPC · JPL
1615 Bardwell 1950 BW 28/01/1950 Brooklyn Indiana University 29 km MPC · JPL
1616 Filipoff 1950 EA 15/03/1950 Algiers L. Boyer 24 km MPC · JPL
1617 Alschmitt 1952 FB 20/03/1952 Algiers L. Boyer 21 km MPC · JPL
1618 Dawn 1948 NF 05/07/1948 Johannesburg E. L. Johnson 17 km MPC · JPL
1619 Ueta 1953 TA 11/10/1953 Kwasan T. Mitani 9,0 km MPC · JPL
1620 Geographos 1951 RA 14/09/1951 Palomar A. G. Wilson, R. Minkowski 2,6 km MPC · JPL
1621 Druzhba 1926 TM 01/10/1926 Crimea-Simeis S. Belyavskyj 13 km MPC · JPL
1622 Chacornac 1952 EA 15/03/1952 Uccle A. Schmitt 8,4 km MPC · JPL
1623 Vivian 1948 PL 09/08/1948 Johannesburg E. L. Johnson 28 km MPC · JPL
1624 Rabe 1931 TT1 09/10/1931 Heidelberg K. Reinmuth 26 km MPC · JPL
1625 The NORC 1953 RB 01/09/1953 Uccle S. Arend 53 km MPC · JPL
1626 Sadeya 1927 AA 10/01/1927 Barcelona J. Comas i Solà 15 km MPC · JPL
1627 Ivar 1929 SH 25/09/1929 Johannesburg E. Hertzsprung 9,1 km MPC · JPL
1628 Strobel 1923 OG 11/09/1923 Heidelberg K. Reinmuth 59 km MPC · JPL
1629 Pecker 1952 DB 28/02/1952 Algiers L. Boyer 8,5 km MPC · JPL
1630 Milet 1952 DA 28/02/1952 Algiers L. Boyer 19 km MPC · JPL
1631 Kopff 1936 UC 11/10/1936 Turku Y. Väisälä 8,6 km MPC · JPL
1632 Sieböhme 1941 DF 26/02/1941 Heidelberg K. Reinmuth 29 km MPC · JPL
1633 Chimay 1929 EC 03/03/1929 Uccle S. Arend 37 km MPC · JPL
1634 Ndola 1935 QP 19/08/1935 Johannesburg C. Jackson 9,0 km MPC · JPL
1635 Bohrmann 1924 QW 07/03/1924 Heidelberg K. Reinmuth 17 km MPC · JPL
1636 Porter 1950 BH 23/01/1950 Heidelberg K. Reinmuth 8,4 km MPC · JPL
1637 Swings 1936 QO 28/08/1936 Uccle J. Hunaerts 53 km MPC · JPL
1638 Ruanda 1935 JF 03/05/1935 Johannesburg C. Jackson 19 km MPC · JPL
1639 Bower 1951 RB 12/09/1951 Uccle S. Arend 36 km MPC · JPL
1640 Nemo 1951 QA 31/08/1951 Uccle S. Arend 6,5 km MPC · JPL
1641 Tana 1935 OJ 25/07/1935 Johannesburg C. Jackson 26 km MPC · JPL
1642 Hill 1951 RU 04/09/1951 Heidelberg K. Reinmuth 16 km MPC · JPL
1643 Brown 1951 RQ 04/09/1951 Heidelberg K. Reinmuth 9,5 km MPC · JPL
1644 Rafita 1935 YA 16/12/1935 Madrid R. Carrasco 14 km MPC · JPL
1645 Waterfield 1933 OJ 24/07/1933 Heidelberg K. Reinmuth 28 km MPC · JPL
1646 Rosseland 1939 BG 19/01/1939 Turku Y. Väisälä 13 km MPC · JPL
1647 Menelaus 1957 MK 23/06/1957 Palomar S. B. Nicholson 43 km MPC · JPL
1648 Shajna 1935 RF 05/09/1935 Crimea-Simeis P. F. Shajn 9,5 km MPC · JPL
1649 Fabre 1951 DE 27/02/1951 Algiers L. Boyer 15 km MPC · JPL
1650 Heckmann 1937 TG 11/10/1937 Heidelberg K. Reinmuth 30 km MPC · JPL
1651 Behrens 1936 HD 23/04/1936 Nice M. Laugier 9,0 km MPC · JPL
1652 Hergé 1953 PA 09/08/1953 Uccle S. Arend 8,7 km MPC · JPL
1653 Yakhontovia 1937 RA 30/08/1937 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 9,0 km MPC · JPL
1654 Bojeva 1931 TL 08/10/1931 Crimea-Simeis P. F. Shajn 25 km MPC · JPL
1655 Comas Solà 1929 WG 28/11/1929 Barcelona J. Comas i Solà 36 km MPC · JPL
1656 Suomi 1942 EC 11/03/1942 Turku Y. Väisälä 7,9 km MPC · JPL
1657 Roemera 1961 EA 06/03/1961 Zimmerwald P. Wild 7,7 km MPC · JPL
1658 Innes 1953 NA 13/07/1953 Johannesburg J. A. Bruwer 13 km MPC · JPL
1659 Punkaharju 1940 YL 28/12/1940 Turku Y. Väisälä 28 km MPC · JPL
1660 Wood 1953 GA 07/04/1953 Johannesburg J. A. Bruwer 11 km MPC · JPL
1661 Granule 1916 FA 31/03/1916 Heidelberg M. F. Wolf 6,4 km MPC · JPL
1662 Hoffmann 1923 RB 11/09/1923 Heidelberg K. Reinmuth 12 km MPC · JPL
1663 van den Bos 1926 PE 04/08/1926 Johannesburg H. E. Wood 14 km MPC · JPL
1664 Felix 1929 CD 04/02/1929 Uccle E. Delporte 8,4 km MPC · JPL
1665 Gaby 1930 DQ 27/02/1930 Heidelberg K. Reinmuth 11 km MPC · JPL
1666 van Gent 1930 OG 22/07/1930 Johannesburg H. van Gent 7,7 km MPC · JPL
1667 Pels 1930 SY 16/09/1930 Johannesburg H. van Gent 9,0 km MPC · JPL
1668 Hanna 1933 OK 24/07/1933 Heidelberg K. Reinmuth 25 km MPC · JPL
1669 Dagmar 1934 RS 07/09/1934 Heidelberg K. Reinmuth 42 km MPC · JPL
1670 Minnaert 1934 RZ 09/09/1934 Johannesburg H. van Gent 21 km MPC · JPL
1671 Chaika 1934 TD 03/10/1934 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 9,4 km MPC · JPL
1672 Gezelle 1935 BD 29/01/1935 Uccle E. Delporte 26 km MPC · JPL
1673 van Houten 1937 TH 11/10/1937 Heidelberg K. Reinmuth 21 km MPC · JPL
1674 Groeneveld 1938 DS 07/02/1938 Heidelberg K. Reinmuth 32 km MPC · JPL
1675 Simonida 1938 FB 20/03/1938 Belgrade M. B. Protić 11 km MPC · JPL
1676 Kariba 1939 LC 15/06/1939 Johannesburg C. Jackson 7,6 km MPC · JPL
1677 Tycho Brahe 1940 RO 06/09/1940 Turku Y. Väisälä 12 km MPC · JPL
1678 Hveen 1940 YH 28/12/1940 Turku Y. Väisälä 43 km MPC · JPL
1679 Nevanlinna 1941 FR 18/03/1941 Turku L. Oterma 53 km MPC · JPL
1680 Per Brahe 1942 CH 12/02/1942 Turku L. Oterma 14 km MPC · JPL
1681 Steinmetz 1948 WE 23/11/1948 Nice M. Laugier 16 km MPC · JPL
1682 Karel 1949 PH 02/08/1949 Heidelberg K. Reinmuth 7,3 km MPC · JPL
1683 Castafiore 1950 SL 19/09/1950 Uccle S. Arend 21 km MPC · JPL
1684 Iguassú 1951 QE 23/08/1951 La Plata Observatory M. Itzigsohn 30 km MPC · JPL
1685 Toro 1948 OA 17/07/1948 Mount Hamilton C. A. Wirtanen 3,4 km MPC · JPL
1686 De Sitter 1935 SR1 28/09/1935 Johannesburg H. van Gent 30 km MPC · JPL
1687 Glarona 1965 SC 19/09/1965 Zimmerwald P. Wild 38 km MPC · JPL
1688 Wilkens 1951 EQ1 03/03/1951 La Plata Observatory M. Itzigsohn 16 km MPC · JPL
1689 Floris-Jan 1930 SO 16/09/1930 Johannesburg H. van Gent 14 km MPC · JPL
1690 Mayrhofer 1948 VB 08/11/1948 Nice M. Laugier 34 km MPC · JPL
1691 Oort 1956 RB 09/09/1956 Heidelberg K. Reinmuth 34 km MPC · JPL
1692 Subbotina 1936 QD 16/08/1936 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 36 km MPC · JPL
1693 Hertzsprung 1935 LA 05/05/1935 Johannesburg H. van Gent 38 km MPC · JPL
1694 Kaiser 1934 SB 29/09/1934 Johannesburg H. van Gent 16 km MPC · JPL
1695 Walbeck 1941 UO 15/10/1941 Turku L. Oterma 19 km MPC · JPL
1696 Nurmela 1939 FF 18/03/1939 Turku Y. Väisälä 9,2 km MPC · JPL
1697 Koskenniemi 1940 RM 08/09/1940 Turku H. Alikoski 11 km MPC · JPL
1698 Christophe 1934 CS 10/02/1934 Uccle E. Delporte 26 km MPC · JPL
1699 Honkasalo 1941 QD 26/08/1941 Turku Y. Väisälä 8,3 km MPC · JPL
1700 Zvezdara 1940 QC 26/08/1940 Belgrade P. Đurković 20 km MPC · JPL