Danh sách tiểu hành tinh/1401–1500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
1401 Lavonne 1935 UD 22/10/1935 Uccle E. Delporte 9,3 km MPC · JPL
1402 Eri 1936 OC 16/07/1936 Heidelberg K. Reinmuth 14 km MPC · JPL
1403 Idelsonia 1936 QA 13/08/1936 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 27 km MPC · JPL
1404 Ajax 1936 QW 17/08/1936 Heidelberg K. Reinmuth 84 km MPC · JPL
1405 Sibelius 1936 RE 12/09/1936 Turku Y. Väisälä 6,8 km MPC · JPL
1406 Komppa 1936 RF 13/09/1936 Turku Y. Väisälä 24 km MPC · JPL
1407 Lindelöf 1936 WC 21/11/1936 Turku Y. Väisälä 20 km MPC · JPL
1408 Trusanda 1936 WF 23/11/1936 Heidelberg K. Reinmuth 35 km MPC · JPL
1409 Isko 1937 AK 08/01/1937 Heidelberg K. Reinmuth 36 km MPC · JPL
1410 Margret 1937 AL 08/01/1937 Heidelberg K. Reinmuth 21 km MPC · JPL
1411 Brauna 1937 AM 08/01/1937 Heidelberg K. Reinmuth 28 km MPC · JPL
1412 Lagrula 1937 BA 19/01/1937 Algiers L. Boyer 7,8 km MPC · JPL
1413 Roucarie 1937 CD 12/02/1937 Algiers L. Boyer 20 km MPC · JPL
1414 Jérôme 1937 CE 12/02/1937 Algiers L. Boyer 15 km MPC · JPL
1415 Malautra 1937 EA 04/03/1937 Algiers L. Boyer 7,4 km MPC · JPL
1416 Renauxa 1937 EC 04/03/1937 Algiers L. Boyer 28 km MPC · JPL
1417 Walinskia 1937 GH 01/04/1937 Heidelberg K. Reinmuth 17 km MPC · JPL
1418 Fayeta 1903 RG 22/09/1903 Heidelberg P. Götz 12 km MPC · JPL
1419 Danzig 1929 RF 05/09/1929 Heidelberg K. Reinmuth 15 km MPC · JPL
1420 Radcliffe 1931 RJ 14/09/1931 Heidelberg K. Reinmuth 21 km MPC · JPL
1421 Esperanto 1936 FQ 18/03/1936 Turku Y. Väisälä 43 km MPC · JPL
1422 Strömgrenia 1936 QF 23/08/1936 Heidelberg K. Reinmuth 5,8 km MPC · JPL
1423 Jose 1936 QM 28/08/1936 Uccle J. Hunaerts 20 km MPC · JPL
1424 Sundmania 1937 AJ 09/01/1937 Turku Y. Väisälä 65 km MPC · JPL
1425 Tuorla 1937 GB 03/04/1937 Turku K. Inkeri 12 km MPC · JPL
1426 Riviera 1937 GF 01/04/1937 Nice M. Laugier 18 km MPC · JPL
1427 Ruvuma 1937 KB 16/05/1937 Johannesburg C. Jackson 35 km MPC · JPL
1428 Mombasa 1937 NO 05/07/1937 Johannesburg C. Jackson 52 km MPC · JPL
1429 Pemba 1937 NH 02/07/1937 Johannesburg C. Jackson 9,9 km MPC · JPL
1430 Somalia 1937 NK 05/07/1937 Johannesburg C. Jackson 9,4 km MPC · JPL
1431 Luanda 1937 OB 29/07/1937 Johannesburg C. Jackson 14 km MPC · JPL
1432 Ethiopia 1937 PG 01/08/1937 Johannesburg C. Jackson 7,1 km MPC · JPL
1433 Geramtina 1937 UC 30/10/1937 Uccle E. Delporte 13 km MPC · JPL
1434 Margot 1936 FD1 19/03/1936 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 27 km MPC · JPL
1435 Garlena 1936 WE 23/11/1936 Heidelberg K. Reinmuth 15 km MPC · JPL
1436 Salonta 1936 YA 11/12/1936 Konkoly G. Kulin 54 km MPC · JPL
1437 Diomedes 1937 PB 03/08/1937 Heidelberg K. Reinmuth 118 km MPC · JPL
1438 Wendeline 1937 TC 11/10/1937 Heidelberg K. Reinmuth 38 km MPC · JPL
1439 Vogtia 1937 TE 11/10/1937 Heidelberg K. Reinmuth 51 km MPC · JPL
1440 Rostia 1937 TF 11/10/1937 Heidelberg K. Reinmuth 15 km MPC · JPL
1441 Bolyai 1937 WA 16/11/1937 Konkoly G. Kulin 15 km MPC · JPL
1442 Corvina 1937 YF 29/12/1937 Konkoly G. Kulin 17 km MPC · JPL
1443 Ruppina 1937 YG 29/12/1937 Heidelberg K. Reinmuth 16 km MPC · JPL
1444 Pannonia 1938 AE 06/01/1938 Konkoly G. Kulin 26 km MPC · JPL
1445 Konkolya 1938 AF 06/01/1938 Konkoly G. Kulin 20 km MPC · JPL
1446 Sillanpää 1938 BA 26/01/1938 Turku Y. Väisälä 8,2 km MPC · JPL
1447 Utra 1938 BB 26/01/1938 Turku Y. Väisälä 12 km MPC · JPL
1448 Lindbladia 1938 DF 16/02/1938 Turku Y. Väisälä 21 km MPC · JPL
1449 Virtanen 1938 DO 20/02/1938 Turku Y. Väisälä 9,3 km MPC · JPL
1450 Raimonda 1938 DP 20/02/1938 Turku Y. Väisälä 18 km MPC · JPL
1451 Granö 1938 DT 22/02/1938 Turku Y. Väisälä 6,2 km MPC · JPL
1452 Hunnia 1938 DZ1 26/02/1938 Konkoly G. Kulin 21 km MPC · JPL
1453 Fennia 1938 ED1 08/03/1938 Turku Y. Väisälä 6,6 km MPC · JPL
1454 Kalevala 1936 DO 16/02/1936 Turku Y. Väisälä 5,1 km MPC · JPL
1455 Mitchella 1937 LF 05/06/1937 Heidelberg A. Bohrmann 6,6 km MPC · JPL
1456 Saldanha 1937 NG 02/07/1937 Johannesburg C. Jackson 38 km MPC · JPL
1457 Ankara 1937 PA 03/08/1937 Heidelberg K. Reinmuth 18 km MPC · JPL
1458 Mineura 1937 RC 01/09/1937 Uccle F. Rigaux 17 km MPC · JPL
1459 Magnya 1937 VA 04/11/1937 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 29 km MPC · JPL
1460 Haltia 1937 WC 24/11/1937 Turku Y. Väisälä 8,4 km MPC · JPL
1461 Jean-Jacques 1937 YL 30/12/1937 Nice M. Laugier 35 km MPC · JPL
1462 Zamenhof 1938 CA 06/02/1938 Turku Y. Väisälä 27 km MPC · JPL
1463 Nordenmarkia 1938 CB 06/02/1938 Turku Y. Väisälä 37 km MPC · JPL
1464 Armisticia 1939 VO 11/11/1939 Williams Bay G. Van Biesbroeck 23 km MPC · JPL
1465 Autonoma 1938 FA 20/03/1938 Hamburg-Bergedorf A. Wachmann 18 km MPC · JPL
1466 Mündleria 1938 KA 31/05/1938 Heidelberg K. Reinmuth 22 km MPC · JPL
1467 Mashona 1938 OE 30/07/1938 Johannesburg C. Jackson 89 km MPC · JPL
1468 Zomba 1938 PA 23/07/1938 Johannesburg C. Jackson 8,6 km MPC · JPL
1469 Linzia 1938 QD 19/08/1938 Heidelberg K. Reinmuth 75 km MPC · JPL
1470 Carla 1938 SD 17/09/1938 Heidelberg A. Bohrmann 37 km MPC · JPL
1471 Tornio 1938 SL1 16/09/1938 Turku Y. Väisälä 29 km MPC · JPL
1472 Muonio 1938 UQ 18/10/1938 Turku Y. Väisälä 8,4 km MPC · JPL
1473 Ounas 1938 UT 22/10/1938 Turku Y. Väisälä 18 km MPC · JPL
1474 Beira 1935 QY 20/08/1935 Johannesburg C. Jackson 18 km MPC · JPL
1475 Yalta 1935 SM 21/09/1935 Crimea-Simeis P. F. Shajn 8,2 km MPC · JPL
1476 Cox 1936 RA 10/09/1936 Uccle E. Delporte 7,4 km MPC · JPL
1477 Bonsdorffia 1938 CC 06/02/1938 Turku Y. Väisälä 26 km MPC · JPL
1478 Vihuri 1938 CF 06/02/1938 Turku Y. Väisälä 9,5 km MPC · JPL
1479 Inkeri 1938 DE 16/02/1938 Turku Y. Väisälä 15 km MPC · JPL
1480 Aunus 1938 DK 18/02/1938 Turku Y. Väisälä 6,4 km MPC · JPL
1481 Tübingia 1938 DR 07/02/1938 Heidelberg K. Reinmuth 34 km MPC · JPL
1482 Sebastiana 1938 DA1 20/02/1938 Heidelberg K. Reinmuth 17 km MPC · JPL
1483 Hakoila 1938 DJ1 24/02/1938 Turku Y. Väisälä 11 km MPC · JPL
1484 Postrema 1938 HC 29/04/1938 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 41 km MPC · JPL
1485 Isa 1938 OB 28/07/1938 Heidelberg K. Reinmuth 17 km MPC · JPL
1486 Marilyn 1938 QA 23/08/1938 Uccle E. Delporte 6,4 km MPC · JPL
1487 Boda 1938 WC 17/11/1938 Heidelberg K. Reinmuth 26 km MPC · JPL
1488 Aura 1938 XE 15/12/1938 Turku Y. Väisälä 25 km MPC · JPL
1489 Attila 1939 GC 12/04/1939 Konkoly G. Kulin 27 km MPC · JPL
1490 Limpopo 1936 LB 14/06/1936 Johannesburg C. Jackson 15 km MPC · JPL
1491 Balduinus 1938 EJ 23/02/1938 Uccle E. Delporte 22 km MPC · JPL
1492 Oppolzer 1938 FL 23/03/1938 Turku Y. Väisälä 12 km MPC · JPL
1493 Sigrid 1938 QB 26/08/1938 Uccle E. Delporte 29 km MPC · JPL
1494 Savo 1938 SJ 16/09/1938 Turku Y. Väisälä 7,8 km MPC · JPL
1495 Helsinki 1938 SW 21/09/1938 Turku Y. Väisälä 12 km MPC · JPL
1496 Turku 1938 SA1 22/09/1938 Turku Y. Väisälä 7,8 km MPC · JPL
1497 Tampere 1938 SB1 22/09/1938 Turku Y. Väisälä 16 km MPC · JPL
1498 Lahti 1938 SK1 16/09/1938 Turku Y. Väisälä 32 km MPC · JPL
1499 Pori 1938 UF 16/10/1938 Turku Y. Väisälä 15 km MPC · JPL
1500 Jyväskylä 1938 UH 16/10/1938 Turku Y. Väisälä 8,1 km MPC · JPL