Danh sách tiểu hành tinh/140601–140700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
140601 2001 TP239 15/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
140602 Berlind 2001 TU247 14/10/2001 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
140603 2001 UQ 18/10/2001 Emerald Lane L. Ball 5,0 km MPC · JPL
140604 2001 UA3 16/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
140605 2001 UG3 16/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140606 2001 UL3 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
140607 2001 UC4 17/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
140608 2001 UD4 17/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
140609 2001 UE4 17/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
140610 2001 UG5 19/10/2001 Bisei SG Center BATTeRS 2,9 km MPC · JPL
140611 2001 UQ6 17/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,6 km MPC · JPL
140612 2001 UU6 18/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,1 km MPC · JPL
140613 2001 UX6 18/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
140614 2001 UZ6 18/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,8 km MPC · JPL
140615 2001 UA7 18/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,8 km MPC · JPL
140616 2001 UC7 22/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,8 km MPC · JPL
140617 2001 UQ7 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
140618 2001 UC9 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
140619 2001 UG9 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140620 Raoulwallenberg 2001 UN10 21/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
140621 2001 UQ10 21/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,8 km MPC · JPL
140622 2001 UO12 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,9 km MPC · JPL
140623 2001 UR12 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,6 km MPC · JPL
140624 2001 UY12 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,0 km MPC · JPL
140625 2001 UZ12 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
140626 2001 UC13 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
140627 2001 UR13 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,3 km MPC · JPL
140628 Klaipeda 2001 UM14 20/10/2001 Molėtai K. Černis, J. Zdanavičius 1,2 km MPC · JPL
140629 2001 UU14 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,4 km MPC · JPL
140630 2001 UY14 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
140631 2001 UV15 25/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,8 km MPC · JPL
140632 2001 UQ17 26/10/2001 Emerald Lane L. Ball 4,0 km MPC · JPL
140633 2001 UR17 26/10/2001 Emerald Lane L. Ball 6,4 km MPC · JPL
140634 2001 UY18 16/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
140635 2001 UY19 16/10/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
140636 2001 UB21 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
140637 2001 UX21 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
140638 2001 UB22 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
140639 2001 UQ22 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
140640 2001 UO23 18/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
140641 2001 UP25 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140642 2001 US25 18/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
140643 2001 UW25 18/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
140644 2001 UL26 18/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
140645 2001 UO26 18/10/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
140646 2001 UX28 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
140647 2001 UM29 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140648 2001 UN30 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140649 2001 US30 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140650 2001 UZ31 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
140651 2001 UU32 16/10/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
140652 2001 UX33 16/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140653 2001 UC35 16/10/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
140654 2001 UQ36 16/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140655 2001 UA37 16/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
140656 2001 UT37 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
140657 2001 UC39 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
140658 2001 UL39 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
140659 2001 US39 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
140660 2001 UH42 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
140661 2001 UY42 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
140662 2001 UU43 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
140663 2001 UN44 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
140664 2001 UG45 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
140665 2001 UH45 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140666 2001 UO46 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140667 2001 UT47 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
140668 2001 UG48 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
140669 2001 UV48 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140670 2001 UY48 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
140671 2001 UR49 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140672 2001 UH50 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
140673 2001 UK50 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
140674 2001 UX50 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
140675 2001 UR51 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
140676 2001 UY51 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140677 2001 UZ51 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
140678 2001 UC52 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140679 2001 US52 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
140680 2001 UC53 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
140681 2001 UL53 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
140682 2001 UA54 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140683 2001 UH54 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
140684 2001 UW54 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
140685 2001 UA55 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
140686 2001 UU55 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140687 2001 UX55 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140688 2001 UE57 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140689 2001 UW58 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
140690 2001 UO61 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
140691 2001 UZ63 18/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
140692 2001 UF65 18/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
140693 2001 UN65 18/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140694 2001 UD66 18/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
140695 2001 UD71 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
140696 2001 UV72 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
140697 2001 UG73 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140698 2001 UO73 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140699 2001 UL74 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
140700 2001 UW74 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL