Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/139201–139300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
139201 2001 FC166 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
139202 2001 FQ166 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
139203 2001 FE167 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
139204 2001 FQ169 23/03/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
139205 2001 FA175 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
139206 2001 FE176 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
139207 2001 FW179 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
139208 2001 FW191 22/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
139209 2001 FB195 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
139210 2001 GJ 01/04/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
139211 2001 GN2 12/04/2001 Socorro LINEAR AMO 890 m MPC · JPL
139212 2001 GE3 14/04/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
139213 2001 GH7 15/04/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
139214 2001 GS7 15/04/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
139215 2001 GQ9 15/04/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
139216 2001 GB10 15/04/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
139217 2001 GW10 15/04/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
139218 2001 GP11 01/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
139219 2001 HF 16/04/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
139220 2001 HA1 16/04/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
139221 2001 HL1 17/04/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
139222 2001 HL4 17/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
139223 2001 HB5 16/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139224 2001 HN5 18/04/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
139225 2001 HE6 18/04/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
139226 2001 HF6 18/04/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
139227 2001 HC7 18/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
139228 2001 HM11 18/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
139229 2001 HU13 21/04/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
139230 2001 HR16 25/04/2001 Badlands R. Dyvig 1,2 km MPC · JPL
139231 2001 HW16 22/04/2001 San Marcello L. Tesi, M. Tombelli 1,5 km MPC · JPL
139232 2001 HO17 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
139233 2001 HT18 25/04/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 3,2 km MPC · JPL
139234 2001 HT19 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
139235 2001 HY20 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139236 2001 HZ20 23/04/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
139237 2001 HH22 24/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
139238 2001 HP22 25/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
139239 2001 HL23 23/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
139240 2001 HQ27 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
139241 2001 HT27 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139242 2001 HA29 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
139243 2001 HH29 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
139244 2001 HM30 24/04/2001 Ondřejov P. Pravec 1,1 km MPC · JPL
139245 2001 HS30 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
139246 2001 HQ32 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
139247 2001 HU32 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
139248 2001 HA33 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
139249 2001 HR33 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
139250 2001 HJ36 29/04/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
139251 2001 HU38 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
139252 2001 HY38 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
139253 2001 HR39 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
139254 2001 HG40 30/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
139255 2001 HP44 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
139256 2001 HE46 17/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
139257 2001 HV46 18/04/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
139258 2001 HH47 18/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
139259 2001 HR47 18/04/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
139260 2001 HL49 21/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
139261 2001 HQ51 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
139262 2001 HC52 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
139263 2001 HH54 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
139264 2001 HN54 24/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
139265 2001 HV54 24/04/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
139266 2001 HB56 24/04/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
139267 2001 HV56 24/04/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
139268 2001 HZ56 24/04/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
139269 2001 HW59 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
139270 2001 HU61 24/04/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
139271 2001 HM63 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
139272 2001 HO63 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
139273 2001 HQ63 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
139274 2001 HV63 26/04/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
139275 2001 HR64 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
139276 2001 HY64 27/04/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
139277 2001 JJ 02/05/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
139278 2001 JN2 15/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
139279 2001 JM4 15/05/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
139280 2001 JO5 14/05/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
139281 2001 JQ5 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
139282 2001 JT5 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
139283 2001 JZ5 11/05/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
139284 2001 JM6 14/05/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
139285 2001 JJ7 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
139286 2001 JE8 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
139287 2001 JT8 15/05/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
139288 2001 JT10 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
139289 2001 KR1 18/05/2001 Anderson Mesa LONEOS APO 1,1 km MPC · JPL
139290 2001 KC2 20/05/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 2,3 km MPC · JPL
139291 2001 KL3 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
139292 2001 KS3 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
139293 2001 KF4 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
139294 2001 KM5 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
139295 2001 KK6 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
139296 2001 KD7 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
139297 2001 KH8 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
139298 2001 KG12 18/05/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
139299 2001 KH12 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
139300 2001 KC13 18/05/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL