Danh sách tiểu hành tinh/138101–138200

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
138101 2000 DM86 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
138102 2000 DE90 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
138103 2000 DK90 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
138104 2000 DQ92 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
138105 2000 DS93 28/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
138106 2000 DB96 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
138107 2000 DL96 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
138108 2000 DC102 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
138109 2000 DD102 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
138110 2000 DW102 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138111 2000 DO106 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
138112 2000 DB107 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
138113 2000 DR110 27/02/2000 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 2,2 km MPC · JPL
138114 2000 DK115 27/02/2000 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
138115 2000 DV116 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
138116 2000 EZ 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
138117 2000 EJ2 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
138118 2000 EA4 01/03/2000 Tebbutt F. B. Zoltowski 1,9 km MPC · JPL
138119 2000 EO4 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
138120 2000 ED5 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
138121 2000 EK8 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
138122 2000 ER10 04/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
138123 2000 ES10 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
138124 2000 EG11 04/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
138125 2000 EE12 04/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
138126 2000 EC13 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
138127 2000 EE14 04/03/2000 Socorro LINEAR ATE 750 m MPC · JPL
138128 2000 ES14 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
138129 2000 EH17 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138130 2000 EO18 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
138131 2000 ES20 03/03/2000 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
138132 2000 EZ20 03/03/2000 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
138133 2000 EY21 05/03/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
138134 2000 ET22 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
138135 2000 EV24 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
138136 2000 EE29 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
138137 2000 EW31 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138138 2000 EQ32 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
138139 2000 EV43 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
138140 2000 EZ43 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
138141 2000 EV45 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
138142 2000 EE50 09/03/2000 Tebbutt F. B. Zoltowski 2,3 km MPC · JPL
138143 2000 EL54 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
138144 2000 EH56 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
138145 2000 EO59 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
138146 2000 EW60 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
138147 2000 ER61 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
138148 2000 EJ63 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
138149 2000 EG64 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
138150 2000 EY64 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
138151 2000 EE66 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
138152 2000 EO68 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138153 2000 EW68 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
138154 2000 EO69 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
138155 2000 ES70 06/03/2000 Haleakala NEAT AMO 1,4 km MPC · JPL
138156 2000 EE73 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
138157 2000 EJ77 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138158 2000 ED82 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
138159 2000 EC85 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
138160 2000 ET87 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
138161 2000 EB88 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
138162 2000 EH88 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
138163 2000 EK93 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
138164 2000 EG96 11/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
138165 2000 EM96 12/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
138166 2000 ER97 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
138167 2000 EP99 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
138168 2000 EK100 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
138169 2000 EN100 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
138170 2000 EP100 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
138171 2000 EK102 14/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
138172 2000 EU102 14/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
138173 2000 ET103 12/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
138174 2000 EV103 13/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
138175 2000 EE104 11/03/2000 Catalina CSS 300 m MPC · JPL
138176 2000 EM105 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
138177 2000 EP105 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
138178 2000 EK106 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
138179 2000 EY107 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
138180 2000 EN110 08/03/2000 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
138181 2000 ET110 08/03/2000 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
138182 2000 EC111 08/03/2000 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
138183 2000 EF112 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
138184 2000 EQ112 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
138185 2000 EK113 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
138186 2000 EB115 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
138187 2000 EJ115 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
138188 2000 EV115 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
138189 2000 EZ115 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
138190 2000 EK118 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
138191 2000 EH119 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
138192 2000 EA120 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
138193 2000 ER124 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
138194 2000 EA127 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
138195 2000 EG128 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
138196 2000 ES129 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
138197 2000 EG131 11/03/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
138198 2000 EV131 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
138199 2000 EJ132 11/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
138200 2000 EW137 10/03/2000 Kvistaberg UDAS 2,3 km MPC · JPL