Danh sách tiểu hành tinh/137101–137200

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
137101 1998 YN17 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
137102 1998 YL19 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
137103 1998 YP27 27/12/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
137104 1998 YU30 16/12/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
137105 1998 YK31 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
137106 1999 AQ5 12/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
137107 1999 AT6 09/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,9 km MPC · JPL
137108 1999 AN10 13/01/1999 Socorro LINEAR APO 930 m MPC · JPL
137109 1999 AL11 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
137110 1999 AN12 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
137111 1999 AX18 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
137112 1999 AF20 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
137113 1999 AG20 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
137114 1999 AT24 15/01/1999 Caussols ODAS 2,3 km MPC · JPL
137115 1999 AZ30 14/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
137116 1999 BL2 19/01/1999 Caussols ODAS 3,2 km MPC · JPL
137117 1999 BK4 19/01/1999 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 4,1 km MPC · JPL
137118 1999 BV4 19/01/1999 Caussols ODAS 2,7 km MPC · JPL
137119 1999 BU6 21/01/1999 Caussols ODAS 4,6 km MPC · JPL
137120 1999 BJ8 20/01/1999 Catalina CSS APO 890 m MPC · JPL
137121 1999 BJ11 20/01/1999 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
137122 1999 BX12 24/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
137123 1999 BX21 18/01/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
137124 1999 BH30 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
137125 1999 CT3 10/02/1999 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
137126 1999 CF9 12/02/1999 Socorro LINEAR APO 890 m MPC · JPL
137127 1999 CV22 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
137128 1999 CQ31 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
137129 1999 CE34 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
137130 1999 CM38 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
137131 1999 CN39 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
137132 1999 CL43 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
137133 1999 CE54 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
137134 1999 CJ60 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
137135 1999 CK63 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
137136 1999 CL88 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
137137 1999 CU95 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
137138 1999 CC98 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
137139 1999 CM98 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
137140 1999 CH105 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
137141 1999 CL112 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
137142 1999 CZ113 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
137143 1999 CT115 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
137144 1999 CL117 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
137145 1999 CA135 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
137146 1999 CS145 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
137147 1999 CW145 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
137148 1999 CA151 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
137149 1999 CB151 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
137150 1999 CX155 12/02/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
137151 1999 DO 16/02/1999 Caussols ODAS 4,8 km MPC · JPL
137152 1999 DY4 17/02/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
137153 1999 EC 06/03/1999 Prescott P. G. Comba 3,6 km MPC · JPL
137154 1999 EN 06/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137155 1999 EA4 12/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
137156 1999 EF4 12/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
137157 1999 EW10 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
137158 1999 FB 16/03/1999 Socorro LINEAR APO 930 m MPC · JPL
137159 1999 FO1 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
137160 1999 FF32 19/03/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
137161 1999 FK34 19/03/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
137162 1999 FW35 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
137163 1999 FE40 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
137164 1999 FO51 20/03/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
137165 Annis 1999 FP68 20/03/1999 Apache Point SDSS 3,8 km MPC · JPL
137166 Netabahcall 1999 FS81 20/03/1999 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
137167 1999 GC3 07/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
137168 1999 GK3 07/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
137169 1999 GY9 09/04/1999 Mount Hopkins O. A. Naranjo 4,0 km MPC · JPL
137170 1999 HF1 20/04/1999 Anderson Mesa LONEOS ATE 4,3 km MPC · JPL
137171 1999 HM7 19/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
137172 1999 HJ9 17/04/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
137173 1999 JY4 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137174 1999 JH5 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
137175 1999 JA11 14/05/1999 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
137176 1999 JZ11 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137177 1999 JK12 08/05/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
137178 1999 JT15 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137179 1999 JQ16 15/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
137180 1999 JF20 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
137181 1999 JA30 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
137182 1999 JG40 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
137183 1999 JX49 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
137184 1999 JG63 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
137185 1999 JT70 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
137186 1999 JT72 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
137187 1999 JC74 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
137188 1999 JE85 14/05/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
137189 1999 JU87 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
137190 1999 JC88 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
137191 1999 JG88 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
137192 1999 JL89 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
137193 1999 JB96 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
137194 1999 JJ103 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137195 1999 JJ114 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
137196 1999 JS129 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
137197 1999 KA1 17/05/1999 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
137198 1999 KR2 16/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
137199 1999 KX4 20/05/1999 Socorro LINEAR AMO 1,5 km MPC · JPL
137200 1999 KX12 18/05/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL