Danh sách tiểu hành tinh/137601–137700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
137601 1999 VO170 14/11/1999 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
137602 1999 VF171 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137603 1999 VJ171 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137604 1999 VP173 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
137605 1999 VK174 11/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
137606 1999 VJ175 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
137607 1999 VC176 02/11/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
137608 1999 VZ176 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137609 1999 VF180 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137610 1999 VB183 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
137611 1999 VU183 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137612 1999 VQ187 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
137613 1999 VW188 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137614 1999 VN189 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
137615 1999 VR191 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137616 1999 VJ192 01/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
137617 1999 VJ195 03/11/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
137618 1999 VT197 03/11/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
137619 1999 VG204 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137620 1999 VD207 11/11/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
137621 1999 VL207 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137622 1999 VR207 13/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
137623 1999 VB211 13/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
137624 1999 VQ213 14/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
137625 1999 VT219 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137626 1999 VG220 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
137627 1999 VS220 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
137628 1999 VH222 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
137629 1999 VN226 13/11/1999 Catalina CSS 8,8 km MPC · JPL
137630 1999 WV 18/11/1999 Oohira T. Urata 1,4 km MPC · JPL
137631 1999 WU1 25/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
137632 Ramsauer 1999 WG2 26/11/1999 Linz E. Meyer 1,1 km MPC · JPL
137633 1999 WR2 26/11/1999 Monte Agliale M. M. M. Santangelo 1,2 km MPC · JPL
137634 1999 WF5 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
137635 1999 WD8 28/11/1999 Kvistaberg UDAS 3,1 km MPC · JPL
137636 1999 WS8 28/11/1999 Gnosca S. Sposetti 1,8 km MPC · JPL
137637 1999 WS10 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137638 1999 WS11 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
137639 1999 WC12 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
137640 1999 WW12 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137641 1999 WE13 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
137642 1999 WU14 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137643 1999 WC15 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
137644 1999 WJ15 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
137645 1999 WZ15 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
137646 1999 WB16 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
137647 1999 WR16 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
137648 1999 WF19 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
137649 1999 WJ20 16/11/1999 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
137650 1999 WZ24 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
137651 1999 WG25 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
137652 1999 WJ25 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137653 1999 XY 02/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,7 km MPC · JPL
137654 1999 XP2 03/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
137655 1999 XE3 04/12/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
137656 1999 XU6 04/12/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
137657 1999 XZ8 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
137658 1999 XZ9 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
137659 1999 XD12 06/12/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
137660 1999 XO12 05/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
137661 1999 XF15 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
137662 1999 XJ16 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
137663 1999 XH19 03/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137664 1999 XJ22 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137665 1999 XR24 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
137666 1999 XG25 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
137667 1999 XW25 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137668 1999 XK28 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137669 1999 XX28 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
137670 1999 XE33 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
137671 1999 XP35 06/12/1999 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
137672 1999 XP40 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
137673 1999 XX40 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137674 1999 XA42 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137675 1999 XF42 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137676 1999 XH42 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137677 1999 XA44 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137678 1999 XW44 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137679 1999 XC45 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137680 1999 XW45 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137681 1999 XT46 07/12/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
137682 1999 XD48 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
137683 1999 XS50 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137684 1999 XH51 07/12/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
137685 1999 XT51 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137686 1999 XA52 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137687 1999 XV55 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
137688 1999 XF59 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137689 1999 XB60 07/12/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
137690 1999 XW61 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137691 1999 XC62 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137692 1999 XU62 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
137693 1999 XG63 07/12/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
137694 1999 XW64 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
137695 1999 XT68 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137696 1999 XA69 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137697 1999 XM69 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137698 1999 XR69 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137699 1999 XE72 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
137700 1999 XV72 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL