Danh sách tiểu hành tinh/138601–138700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
138601 2000 QK175 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
138602 2000 QY176 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
138603 2000 QG177 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
138604 2000 QO177 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
138605 2000 QW177 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
138606 2000 QR179 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
138607 2000 QF184 26/08/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
138608 2000 QX184 26/08/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
138609 2000 QH188 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
138610 2000 QY188 26/08/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
138611 2000 QJ189 26/08/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
138612 2000 QM194 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
138613 2000 QV196 29/08/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
138614 2000 QO197 29/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
138615 2000 QY197 29/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
138616 2000 QZ204 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
138617 2000 QP205 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
138618 2000 QZ209 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
138619 2000 QL211 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
138620 2000 QD220 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
138621 2000 QQ221 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
138622 2000 QU221 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
138623 2000 QQ225 29/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
138624 2000 QX226 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
138625 2000 QL244 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
138626 2000 QM248 28/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 4,4 km MPC · JPL
138627 2000 QK250 20/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
138628 2000 QM251 25/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 161 km MPC · JPL
138629 2000 RR 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
138630 2000 RU 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
138631 2000 RE8 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
138632 2000 RS14 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
138633 2000 RD15 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
138634 2000 RW15 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
138635 2000 RP17 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
138636 2000 RJ18 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
138637 2000 RN20 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
138638 2000 RF24 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
138639 2000 RH24 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
138640 2000 RO26 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
138641 2000 RH27 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
138642 2000 RV27 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
138643 2000 RH29 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
138644 2000 RQ30 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
138645 2000 RQ31 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
138646 2000 RK34 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
138647 2000 RK39 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
138648 2000 RL39 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
138649 2000 RZ39 03/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
138650 2000 RY53 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
138651 2000 RQ59 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
138652 2000 RR63 03/09/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
138653 2000 RT76 04/09/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
138654 2000 RP77 08/09/2000 Ondřejov L. Kotková 7,7 km MPC · JPL
138655 2000 RG81 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
138656 2000 RQ81 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
138657 2000 RU81 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
138658 2000 RA84 02/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
138659 2000 RQ88 03/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
138660 2000 RR88 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
138661 2000 RH89 03/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
138662 2000 RV89 03/09/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
138663 2000 RE91 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
138664 2000 RK93 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
138665 2000 RE96 04/09/2000 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
138666 2000 RX96 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
138667 2000 RZ99 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
138668 2000 RB103 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
138669 2000 RJ104 06/09/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
138670 2000 RH106 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
138671 2000 SY3 20/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
138672 2000 SL4 22/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
138673 2000 SH6 20/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
138674 2000 SJ6 20/09/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
138675 2000 SU8 23/09/2000 Prescott P. G. Comba 1,1 km MPC · JPL
138676 2000 SZ15 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
138677 2000 SU16 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
138678 2000 SS23 26/09/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
138679 2000 SD30 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
138680 2000 SN31 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
138681 2000 SX32 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
138682 2000 SJ34 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
138683 2000 SS35 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
138684 2000 SS40 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
138685 2000 SM45 22/09/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
138686 2000 SK50 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
138687 2000 SJ51 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
138688 2000 SE53 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
138689 2000 SW55 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
138690 2000 SY56 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
138691 2000 SP57 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
138692 2000 SV58 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
138693 2000 ST59 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
138694 2000 SV59 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
138695 2000 SD60 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
138696 2000 SB69 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
138697 2000 ST69 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
138698 2000 SQ76 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
138699 2000 SL77 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
138700 2000 SD79 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL