Danh sách tiểu hành tinh/137201–137300

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
137201 1999 KF13 18/05/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
137202 1999 KJ13 18/05/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
137203 1999 LX 07/06/1999 Prescott P. G. Comba 1,4 km MPC · JPL
137204 1999 LX2 05/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
137205 1999 LN11 08/06/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
137206 1999 LJ25 09/06/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137207 1999 LW31 14/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
137208 1999 MC2 20/06/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
137209 1999 NU1 12/07/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
137210 1999 NO2 12/07/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137211 1999 NM4 13/07/1999 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
137212 1999 NB6 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137213 1999 NX10 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137214 1999 NF33 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137215 1999 NU36 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137216 1999 NV62 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137217 Racah 1999 NH64 08/07/1999 Wise I. Manulis, A. Gal-Yam 1,3 km MPC · JPL
137218 1999 OQ5 21/07/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
137219 1999 PX2 08/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
137220 1999 PF8 12/08/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
137221 1999 RX 04/09/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
137222 1999 RB1 04/09/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
137223 1999 RM7 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
137224 1999 RW9 07/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
137225 1999 RB15 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137226 1999 RA19 07/09/1999 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
137227 1999 RR19 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137228 1999 RT20 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137229 1999 RD21 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137230 1999 RG22 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
137231 1999 RQ22 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137232 1999 RZ23 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137233 1999 RE24 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
137234 1999 RT24 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
137235 1999 RY24 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137236 1999 RA25 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
137237 1999 RG26 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137238 1999 RN29 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
137239 1999 RB31 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
137240 1999 RD35 07/09/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
137241 1999 RV36 11/09/1999 Woomera F. B. Zoltowski 1,5 km MPC · JPL
137242 1999 RY53 07/09/1999 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
137243 1999 RP59 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137244 1999 RY59 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137245 1999 RW62 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137246 1999 RN63 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137247 1999 RG66 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137248 1999 RD74 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137249 1999 RS74 13/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
137250 1999 RO75 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137251 1999 RC76 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137252 1999 RG82 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137253 1999 RO86 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137254 1999 RL87 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137255 1999 RO87 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137256 1999 RS87 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137257 1999 RQ88 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137258 1999 RP95 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137259 1999 RZ96 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137260 1999 RM101 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137261 1999 RS109 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137262 1999 RF120 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137263 1999 RQ120 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137264 1999 RT121 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
137265 1999 RO125 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137266 1999 RU125 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137267 1999 RS131 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137268 1999 RO139 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137269 1999 RH141 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137270 1999 RW143 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
137271 1999 RC147 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137272 1999 RU154 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137273 1999 RX154 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137274 1999 RR156 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137275 1999 RP160 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137276 1999 RT162 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137277 1999 RT164 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
137278 1999 RU165 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137279 1999 RP168 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137280 1999 RQ178 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137281 1999 RL181 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137282 1999 RJ182 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137283 1999 RQ182 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
137284 1999 RZ182 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137285 1999 RY184 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137286 1999 RR186 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137287 1999 RM188 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137288 1999 RX190 10/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137289 1999 RP193 15/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137290 1999 RK202 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137291 1999 RD206 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137292 1999 RL206 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137293 1999 RL208 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137294 1999 RE215 07/09/1999 Mauna Kea C. Trujillo, J. X. Luu, D. C. Jewitt cubewano ( 222 km MPC · JPL
137295 1999 RB216 08/09/1999 Mauna Kea C. Trujillo, D. C. Jewitt, J. X. Luu 154 km MPC · JPL
137296 1999 RL219 06/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
137297 1999 RC226 04/09/1999 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
137298 1999 RF226 04/09/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
137299 1999 RK229 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
137300 1999 RC233 08/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL