Danh sách tiểu hành tinh/135401–135500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
135401 2001 TQ213 13/10/2001 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
135402 2001 TP215 13/10/2001 Palomar NEAT 8,5 km MPC · JPL
135403 2001 TV215 13/10/2001 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
135404 2001 TH218 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
135405 2001 TF226 14/10/2001 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
135406 2001 TY227 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
135407 2001 TD229 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
135408 2001 TY235 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
135409 2001 TR238 15/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
135410 2001 UX5 21/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,1 km MPC · JPL
135411 2001 UE16 25/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,5 km MPC · JPL
135412 2001 UC21 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
135413 2001 UA22 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
135414 2001 UP24 18/10/2001 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
135415 2001 UU24 18/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
135416 2001 UA25 18/10/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
135417 2001 UB31 16/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
135418 2001 UK35 16/10/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
135419 2001 UN35 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
135420 2001 UT44 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
135421 2001 UC49 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
135422 2001 UT80 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
135423 2001 UZ80 20/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
135424 2001 UW84 21/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
135425 2001 UR98 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
135426 2001 UD106 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
135427 2001 UZ111 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
135428 2001 UQ117 22/10/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
135429 2001 UG121 22/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
135430 2001 UT122 22/10/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
135431 2001 UY129 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
135432 2001 UG137 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
135433 2001 UA142 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
135434 2001 UD143 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
135435 2001 UP146 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
135436 2001 UF154 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
135437 2001 UV159 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
135438 2001 UY159 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
135439 2001 UG179 26/10/2001 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
135440 2001 UV179 26/10/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
135441 2001 UJ201 19/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
135442 2001 UF206 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
135443 2001 UN208 20/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
135444 2001 VJ9 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
135445 2001 VW13 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
135446 2001 VT14 10/11/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
135447 2001 VY15 06/11/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
135448 2001 VL16 10/11/2001 Palomar NEAT 8,6 km MPC · JPL
135449 2001 VT16 10/11/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
135450 2001 VV17 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
135451 2001 VP25 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
135452 2001 VF26 09/11/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
135453 2001 VR34 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
135454 2001 VW43 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
135455 2001 VA50 10/11/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
135456 2001 VA51 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
135457 2001 VR52 10/11/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
135458 2001 VD53 10/11/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
135459 2001 VM60 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
135460 2001 VB61 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
135461 2001 VE74 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
135462 2001 VQ78 15/11/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
135463 2001 VL83 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
135464 2001 VT85 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
135465 2001 VG90 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
135466 2001 VO91 15/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
135467 2001 VH92 15/11/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
135468 2001 VJ99 15/11/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
135469 2001 VV102 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
135470 2001 WZ10 17/11/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
135471 2001 WL12 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
135472 2001 WA18 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
135473 2001 WD21 18/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
135474 2001 WE26 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
135475 2001 WQ33 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
135476 2001 WN34 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
135477 2001 WL41 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135478 2001 WQ47 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
135479 2001 WT47 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
135480 2001 WQ48 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
135481 2001 WU48 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
135482 2001 WK67 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
135483 2001 WM99 17/11/2001 Haleakala NEAT 7,5 km MPC · JPL
135484 2001 WZ100 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
135485 2001 XH1 08/12/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,3 km MPC · JPL
135486 2001 XP2 08/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
135487 2001 XK3 08/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
135488 2001 XT5 07/12/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
135489 2001 XQ7 08/12/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
135490 2001 XT9 09/12/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
135491 2001 XQ18 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
135492 2001 XL35 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
135493 2001 XN48 10/12/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
135494 2001 XW48 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
135495 2001 XB58 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
135496 2001 XZ58 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
135497 2001 XM76 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
135498 2001 XR80 11/12/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
135499 2001 XG81 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
135500 2001 XZ89 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL