Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/111201–111300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
111201 2001 WT24 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
111202 2001 WY24 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
111203 2001 WC27 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
111204 2001 WK27 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
111205 2001 WN27 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
111206 2001 WM29 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111207 2001 WZ29 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
111208 2001 WW30 17/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
111209 2001 WB31 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111210 2001 WF31 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
111211 2001 WW32 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
111212 2001 WB35 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
111213 2001 WD35 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
111214 2001 WV35 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
111215 2001 WL36 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
111216 2001 WM39 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
111217 2001 WU39 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
111218 2001 WF40 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
111219 2001 WJ40 17/11/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
111220 2001 WP40 17/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
111221 2001 WA41 17/11/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
111222 2001 WF41 17/11/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
111223 2001 WS41 17/11/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
111224 2001 WZ42 18/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
111225 2001 WE44 18/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
111226 2001 WO48 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
111227 2001 WW52 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
111228 2001 WY52 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
111229 2001 WO55 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
111230 2001 WR59 19/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
111231 2001 WM60 19/11/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
111232 2001 WS62 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
111233 2001 WP70 20/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
111234 2001 WG90 21/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
111235 2001 WH90 21/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
111236 2001 WJ90 21/11/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
111237 2001 WN91 21/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
111238 2001 WO91 21/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
111239 2001 WZ97 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
111240 2001 WC101 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
111241 2001 XV 07/12/2001 Bisei SG Center BATTeRS 7,6 km MPC · JPL
111242 2001 XG2 08/12/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
111243 2001 XS2 08/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
111244 2001 XV2 08/12/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
111245 2001 XE3 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
111246 2001 XD4 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
111247 2001 XF4 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
111248 2001 XT7 08/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
111249 2001 XE8 08/12/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
111250 2001 XE9 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
111251 2001 XX9 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
111252 2001 XA10 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
111253 2001 XU10 09/12/2001 Socorro LINEAR APO 3,0 km MPC · JPL
111254 2001 XJ15 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
111255 2001 XZ15 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
111256 2001 XX18 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
111257 2001 XY20 09/12/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
111258 2001 XO22 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
111259 2001 XY22 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
111260 2001 XR24 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
111261 2001 XC26 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
111262 2001 XE26 10/12/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
111263 2001 XK26 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
111264 2001 XN26 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
111265 2001 XC29 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
111266 2001 XK29 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
111267 2001 XN29 11/12/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
111268 2001 XN31 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
111269 2001 XC32 07/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
111270 2001 XE32 07/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
111271 2001 XM33 11/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
111272 2001 XN33 11/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
111273 2001 XW34 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
111274 2001 XA35 13/12/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
111275 2001 XF36 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
111276 2001 XX36 09/12/2001 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
111277 2001 XE38 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
111278 2001 XG38 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
111279 2001 XU38 09/12/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
111280 2001 XD39 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
111281 2001 XC41 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
111282 2001 XD41 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
111283 2001 XE41 09/12/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
111284 2001 XH42 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
111285 2001 XE43 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
111286 2001 XC46 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
111287 2001 XT47 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
111288 2001 XE48 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
111289 2001 XE50 13/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
111290 2001 XZ50 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
111291 2001 XB51 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
111292 2001 XN51 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
111293 2001 XA52 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
111294 2001 XO53 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
111295 2001 XR53 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
111296 2001 XG54 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
111297 2001 XH55 10/12/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
111298 2001 XZ55 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
111299 2001 XP56 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
111300 2001 XZ56 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL