Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/1001–1100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
1001 Gaussia 1923 OA 08/08/1923 Crimea-Simeis S. Belyavskyj 73 km MPC · JPL
1002 Olbersia 1923 OB 15/08/1923 Crimea-Simeis V. Albitskij 23 km MPC · JPL
1003 Lilofee 1923 OK 13/09/1923 Heidelberg K. Reinmuth 34 km MPC · JPL
1004 Belopolskya 1923 OS 05/09/1923 Crimea-Simeis S. Belyavskyj 72 km MPC · JPL
1005 Arago 1923 OT 05/09/1923 Crimea-Simeis S. Belyavskyj 61 km MPC · JPL
1006 Lagrangea 1923 OU 12/09/1923 Crimea-Simeis S. Belyavskyj 35 km MPC · JPL
1007 Pawlowia 1923 OX 05/10/1923 Crimea-Simeis V. Albitskij 18 km MPC · JPL
1008 La Paz 1923 PD 31/10/1923 Heidelberg M. F. Wolf 41 km MPC · JPL
1009 Sirene 1923 PE 31/10/1923 Heidelberg K. Reinmuth 7,0 km MPC · JPL
1010 Marlene 1923 PF 12/11/1923 Heidelberg K. Reinmuth 47 km MPC · JPL
1011 Laodamia 1924 PK 05/01/1924 Heidelberg K. Reinmuth 8,6 km MPC · JPL
1012 Sarema 1924 PM 12/01/1924 Heidelberg K. Reinmuth 21 km MPC · JPL
1013 Tombecka 1924 PQ 17/01/1924 Algiers B. Jekhovsky 35 km MPC · JPL
1014 Semphyra 1924 PW 29/01/1924 Heidelberg K. Reinmuth 17 km MPC · JPL
1015 Christa 1924 QF 31/01/1924 Heidelberg K. Reinmuth 82 km MPC · JPL
1016 Anitra 1924 QG 31/01/1924 Heidelberg K. Reinmuth 9,5 km MPC · JPL
1017 Jacqueline 1924 QL 04/02/1924 Algiers B. Jekhovsky 40 km MPC · JPL
1018 Arnolda 1924 QM 03/03/1924 Heidelberg K. Reinmuth 17 km MPC · JPL
1019 Strackea 1924 QN 03/03/1924 Heidelberg K. Reinmuth 7,2 km MPC · JPL
1020 Arcadia 1924 QV 07/03/1924 Heidelberg K. Reinmuth 10 km MPC · JPL
1021 Flammario 1924 RG 11/03/1924 Heidelberg M. F. Wolf 101 km MPC · JPL
1022 Olympiada 1924 RT 23/06/1924 Crimea-Simeis V. Albitskij 34 km MPC · JPL
1023 Thomana 1924 RU 25/06/1924 Heidelberg K. Reinmuth 58 km MPC · JPL
1024 Hale 1923 YO13 02/12/1923 Williams Bay G. Van Biesbroeck 43 km MPC · JPL
1025 Riema 1923 NX 12/08/1923 Heidelberg K. Reinmuth 4,6 km MPC · JPL
1026 Ingrid 1923 NY 13/08/1923 Heidelberg K. Reinmuth 7,4 km MPC · JPL
1027 Aesculapia 1923 YO11 11/11/1923 Williams Bay G. Van Biesbroeck 31 km MPC · JPL
1028 Lydina 1923 PG 06/11/1923 Crimea-Simeis V. Albitskij 89 km MPC · JPL
1029 La Plata 1924 RK 28/04/1924 La Plata Observatory J. Hartmann 21 km MPC · JPL
1030 Vitja 1924 RQ 25/05/1924 Crimea-Simeis V. Albitskij 60 km MPC · JPL
1031 Arctica 1924 RR 06/06/1924 Crimea-Simeis S. Belyavskyj 75 km MPC · JPL
1032 Pafuri 1924 SA 30/05/1924 Johannesburg H. E. Wood 66 km MPC · JPL
1033 Simona 1924 SM 04/09/1924 Williams Bay G. Van Biesbroeck 19 km MPC · JPL
1034 Mozartia 1924 SS 07/09/1924 Crimea-Simeis V. Albitskij 7,9 km MPC · JPL
1035 Amata 1924 SW 29/09/1924 Heidelberg K. Reinmuth 56 km MPC · JPL
1036 Ganymed 1924 TD 23/10/1924 Hamburg-Bergedorf W. Baade 38 km MPC · JPL
1037 Davidweilla 1924 TF 29/10/1924 Algiers B. Jekhovsky 6,9 km MPC · JPL
1038 Tuckia 1924 TK 24/11/1924 Heidelberg M. F. Wolf 58 km MPC · JPL
1039 Sonneberga 1924 TL 24/11/1924 Heidelberg M. F. Wolf 34 km MPC · JPL
1040 Klumpkea 1925 BD 20/01/1925 Algiers B. Jekhovsky 22 km MPC · JPL
1041 Asta 1925 FA 22/03/1925 Heidelberg K. Reinmuth 61 km MPC · JPL
1042 Amazone 1925 HA 22/04/1925 Heidelberg K. Reinmuth 64 km MPC · JPL
1043 Beate 1925 HB 22/04/1925 Heidelberg K. Reinmuth 32 km MPC · JPL
1044 Teutonia 1924 RO 10/05/1924 Heidelberg K. Reinmuth 18 km MPC · JPL
1045 Michela 1924 TR 19/11/1924 Williams Bay G. Van Biesbroeck 6,1 km MPC · JPL
1046 Edwin 1924 UA 01/12/1924 Williams Bay G. Van Biesbroeck 29 km MPC · JPL
1047 Geisha 1924 TE 17/11/1924 Heidelberg K. Reinmuth 11 km MPC · JPL
1048 Feodosia 1924 TP 29/11/1924 Heidelberg K. Reinmuth 62 km MPC · JPL
1049 Gotho 1925 RB 14/09/1925 Heidelberg K. Reinmuth 56 km MPC · JPL
1050 Meta 1925 RC 14/09/1925 Heidelberg K. Reinmuth 8,8 km MPC · JPL
1051 Merope 1925 SA 16/09/1925 Heidelberg K. Reinmuth 60 km MPC · JPL
1052 Belgica 1925 VD 15/11/1925 Uccle E. Delporte 9,8 km MPC · JPL
1053 Vigdis 1925 WA 16/11/1925 Heidelberg M. F. Wolf 9,1 km MPC · JPL
1054 Forsytia 1925 WD 20/11/1925 Heidelberg K. Reinmuth 48 km MPC · JPL
1055 Tynka 1925 WG 17/11/1925 Algiers E. Buchar 13 km MPC · JPL
1056 Azalea 1924 QD 31/01/1924 Heidelberg K. Reinmuth 12 km MPC · JPL
1057 Wanda 1925 QB 16/08/1925 Crimea-Simeis G. Shajn 45 km MPC · JPL
1058 Grubba 1925 MA 22/06/1925 Crimea-Simeis G. Shajn 11 km MPC · JPL
1059 Mussorgskia 1925 OA 19/07/1925 Crimea-Simeis V. Albitskij 25 km MPC · JPL
1060 Magnolia 1925 PA 13/08/1925 Heidelberg K. Reinmuth 6,8 km MPC · JPL
1061 Paeonia 1925 TB 10/10/1925 Heidelberg K. Reinmuth 23 km MPC · JPL
1062 Ljuba 1925 TD 11/10/1925 Crimea-Simeis S. Belyavskyj 58 km MPC · JPL
1063 Aquilegia 1925 XA 06/12/1925 Heidelberg K. Reinmuth 11 km MPC · JPL
1064 Aethusa 1926 PA 02/08/1926 Heidelberg K. Reinmuth 20 km MPC · JPL
1065 Amundsenia 1926 PD 04/08/1926 Crimea-Simeis S. Belyavskyj 11 km MPC · JPL
1066 Lobelia 1926 RA 01/09/1926 Heidelberg K. Reinmuth 6,0 km MPC · JPL
1067 Lunaria 1926 RG 09/09/1926 Heidelberg K. Reinmuth 20 km MPC · JPL
1068 Nofretete 1926 RK 13/09/1926 Uccle E. Delporte 21 km MPC · JPL
1069 Planckia 1927 BC 28/01/1927 Heidelberg M. F. Wolf 36 km MPC · JPL
1070 Tunica 1926 RB 01/09/1926 Heidelberg K. Reinmuth 39 km MPC · JPL
1071 Brita 1924 RE 03/03/1924 Crimea-Simeis V. Albitskij 61 km MPC · JPL
1072 Malva 1926 TA 04/10/1926 Heidelberg K. Reinmuth 54 km MPC · JPL
1073 Gellivara 1923 OW 14/09/1923 Vienna J. Palisa 26 km MPC · JPL
1074 Beljawskya 1925 BE 26/01/1925 Crimea-Simeis S. Belyavskyj 49 km MPC · JPL
1075 Helina 1926 SC 29/09/1926 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 26 km MPC · JPL
1076 Viola 1926 TE 05/10/1926 Heidelberg K. Reinmuth 22 km MPC · JPL
1077 Campanula 1926 TK 06/10/1926 Heidelberg K. Reinmuth 9,7 km MPC · JPL
1078 Mentha 1926 XB 07/12/1926 Heidelberg K. Reinmuth 13 km MPC · JPL
1079 Mimosa 1927 AD 14/01/1927 Williams Bay G. Van Biesbroeck 21 km MPC · JPL
1080 Orchis 1927 QB 30/08/1927 Heidelberg K. Reinmuth 23 km MPC · JPL
1081 Reseda 1927 QF 31/08/1927 Heidelberg K. Reinmuth 38 km MPC · JPL
1082 Pirola 1927 UC 28/10/1927 Heidelberg K. Reinmuth 43 km MPC · JPL
1083 Salvia 1928 BC 26/01/1928 Heidelberg K. Reinmuth 8,9 km MPC · JPL
1084 Tamariwa 1926 CC 12/02/1926 Crimea-Simeis S. Belyavskyj 26 km MPC · JPL
1085 Amaryllis 1927 QH 31/08/1927 Heidelberg K. Reinmuth 69 km MPC · JPL
1086 Nata 1927 QL 25/08/1927 Crimea-Simeis S. Belyavskyj, N. Ivanov 66 km MPC · JPL
1087 Arabis 1927 RD 02/09/1927 Heidelberg K. Reinmuth 37 km MPC · JPL
1088 Mitaka 1927 WA 17/11/1927 Tokyo O. Oikawa 15 km MPC · JPL
1089 Tama 1927 WB 17/11/1927 Tokyo O. Oikawa 13 km MPC · JPL
1090 Sumida 1928 DG 20/02/1928 Tokyo O. Oikawa 13 km MPC · JPL
1091 Spiraea 1928 DT 26/02/1928 Heidelberg K. Reinmuth 35 km MPC · JPL
1092 Lilium 1924 PN 12/01/1924 Heidelberg K. Reinmuth 40 km MPC · JPL
1093 Freda 1925 LA 15/06/1925 Algiers B. Jekhovsky 117 km MPC · JPL
1094 Siberia 1926 CB 12/02/1926 Crimea-Simeis S. Belyavskyj 18 km MPC · JPL
1095 Tulipa 1926 GS 14/04/1926 Heidelberg K. Reinmuth 28 km MPC · JPL
1096 Reunerta 1928 OB 21/07/1928 Johannesburg H. E. Wood 42 km MPC · JPL
1097 Vicia 1928 PC 11/08/1928 Heidelberg K. Reinmuth 23 km MPC · JPL
1098 Hakone 1928 RJ 05/09/1928 Tokyo O. Oikawa 27 km MPC · JPL
1099 Figneria 1928 RQ 13/09/1928 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 23 km MPC · JPL
1100 Arnica 1928 SD 22/09/1928 Heidelberg K. Reinmuth 17 km MPC · JPL