Danh sách tiểu hành tinh/101–200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
101 Helena 15/08/1868 Ann Arbor J. C. Watson 66 km MPC · JPL
102 Miriam 22/08/1868 Clinton C. H. F. Peters 83 km MPC · JPL
103 Hera 07/09/1868 Ann Arbor J. C. Watson 84 km MPC · JPL
104 Klymene 13/09/1868 Ann Arbor J. C. Watson 137 km MPC · JPL
105 Artemis 16/09/1868 Ann Arbor J. C. Watson 95 km MPC · JPL
106 Dione 10/10/1868 Ann Arbor J. C. Watson 208 km MPC · JPL
107 Camilla 17/11/1868 Madras N. R. Pogson 210 km MPC · JPL
108 Hecuba 02/04/1869 Düsseldorf R. Luther 75 km MPC · JPL
109 Felicitas 09/10/1869 Clinton C. H. F. Peters 83 km MPC · JPL
110 Lydia 19/04/1870 Marseilles A. Borrelly 86 km MPC · JPL
111 Ate 14/08/1870 Clinton C. H. F. Peters 126 km MPC · JPL
112 Iphigenia 19/09/1870 Clinton C. H. F. Peters 70 km MPC · JPL
113 Amalthea 12/03/1871 Düsseldorf R. Luther 50 km MPC · JPL
114 Kassandra 23/07/1871 Clinton C. H. F. Peters 94 km MPC · JPL
115 Thyra 06/08/1871 Ann Arbor J. C. Watson 80 km MPC · JPL
116 Sirona 08/09/1871 Clinton C. H. F. Peters 72 km MPC · JPL
117 Lomia 12/09/1871 Marseilles A. Borrelly 209 km MPC · JPL
118 Peitho 15/03/1872 Düsseldorf R. Luther 40 km MPC · JPL
119 Althaea 03/04/1872 Ann Arbor J. C. Watson 57 km MPC · JPL
120 Lachesis 10/04/1872 Marseilles A. Borrelly 155 km MPC · JPL
121 Hermione 12/05/1872 Ann Arbor J. C. Watson 209 km MPC · JPL
122 Gerda 31/07/1872 Clinton C. H. F. Peters 71 km MPC · JPL
123 Brunhild 31/07/1872 Clinton C. H. F. Peters 45 km MPC · JPL
124 Alkeste 23/08/1872 Clinton C. H. F. Peters 89 km MPC · JPL
125 Liberatrix 11/09/1872 Paris P. M. Henry 48 km MPC · JPL
126 Velleda 05/11/1872 Paris P. P. Henry 45 km MPC · JPL
127 Johanna 05/11/1872 Paris P. M. Henry 122 km MPC · JPL
128 Nemesis 25/11/1872 Ann Arbor J. C. Watson 163 km MPC · JPL
129 Antigone 05/02/1873 Clinton C. H. F. Peters 113 km MPC · JPL
130 Elektra 17/02/1873 Clinton C. H. F. Peters 181 km MPC · JPL
131 Vala 24/05/1873 Clinton C. H. F. Peters 31 km MPC · JPL
132 Aethra 13/06/1873 Ann Arbor J. C. Watson 43 km MPC · JPL
133 Cyrene 16/08/1873 Ann Arbor J. C. Watson 72 km MPC · JPL
134 Sophrosyne 27/09/1873 Düsseldorf R. Luther 108 km MPC · JPL
135 Hertha 18/02/1874 Clinton C. H. F. Peters 79 km MPC · JPL
136 Austria 18/03/1874 Pola J. Palisa 37 km MPC · JPL
137 Meliboea 21/04/1874 Pula J. Palisa 129 km MPC · JPL
138 Tolosa 19/05/1874 Toulouse J. Perrotin 53 km MPC · JPL
139 Juewa 10/10/1874 Beijing J. C. Watson 151 km MPC · JPL
140 Siwa 13/10/1874 Pola J. Palisa 110 km MPC · JPL
141 Lumen 13/01/1875 Paris P. P. Henry 118 km MPC · JPL
142 Polana 28/01/1875 Pola J. Palisa 55 km MPC · JPL
143 Adria 23/02/1875 Pula J. Palisa 95 km MPC · JPL
144 Vibilia 03/06/1875 Clinton C. H. F. Peters 142 km MPC · JPL
145 Adeona 03/06/1875 Clinton C. H. F. Peters 128 km MPC · JPL
146 Lucina 08/06/1875 Marseilles A. Borrelly 160 km MPC · JPL
147 Protogeneia 10/07/1875 Vienna L. Schulhof 133 km MPC · JPL
148 Gallia 07/08/1875 Paris P. M. Henry 98 km MPC · JPL
149 Medusa 21/09/1875 Toulouse J. Perrotin 24 km MPC · JPL
150 Nuwa 18/10/1875 Ann Arbor J. C. Watson 119 km MPC · JPL
151 Abundantia 01/11/1875 Pola J. Palisa 39 km MPC · JPL
152 Atala 02/11/1875 Paris P. P. Henry 59 km MPC · JPL
153 Hilda 02/11/1875 Pola J. Palisa 171 km MPC · JPL
154 Bertha 04/11/1875 Paris P. M. Henry 193 km MPC · JPL
155 Scylla 08/11/1875 Pola J. Palisa 40 km MPC · JPL
156 Xanthippe 22/11/1875 Pula J. Palisa 143 km MPC · JPL
157 Dejanira 01/12/1875 Marseilles A. Borrelly 20 km MPC · JPL
158 Koronis 04/01/1876 Berlin V. Knorre 39 km MPC · JPL
159 Aemilia 26/01/1876 Paris P. P. Henry 125 km MPC · JPL
160 Una 20/02/1876 Clinton C. H. F. Peters 81 km MPC · JPL
161 Athor 19/04/1876 Ann Arbor J. C. Watson 41 km MPC · JPL
162 Laurentia 21/04/1876 Paris P. M. Henry 97 km MPC · JPL
163 Erigone 26/04/1876 Toulouse J. Perrotin 82 km MPC · JPL
164 Eva 12/07/1876 Paris P. P. Henry 100 km MPC · JPL
165 Loreley 09/08/1876 Clinton C. H. F. Peters 180 km MPC · JPL
166 Rhodope 15/08/1876 Clinton C. H. F. Peters 52 km MPC · JPL
167 Urda 28/08/1876 Clinton C. H. F. Peters 40 km MPC · JPL
168 Sibylla 28/09/1876 Ann Arbor J. C. Watson 145 km MPC · JPL
169 Zelia 28/09/1876 Paris P. M. Henry 38 km MPC · JPL
170 Maria 10/01/1877 Toulouse J. Perrotin 33 km MPC · JPL
171 Ophelia 13/01/1877 Marseilles A. Borrelly 131 km MPC · JPL
172 Baucis 05/02/1877 Marseilles A. Borrelly 62 km MPC · JPL
173 Ino 01/08/1877 Marseilles A. Borrelly 126 km MPC · JPL
174 Phaedra 02/09/1877 Ann Arbor J. C. Watson 65 km MPC · JPL
175 Andromache 01/10/1877 Ann Arbor J. C. Watson 95 km MPC · JPL
176 Iduna 14/10/1877 Clinton C. H. F. Peters 107 km MPC · JPL
177 Irma 05/11/1877 Paris P. P. Henry 69 km MPC · JPL
178 Belisana 06/11/1877 Pola J. Palisa 36 km MPC · JPL
179 Klytaemnestra 11/11/1877 Ann Arbor J. C. Watson 70 km MPC · JPL
180 Garumna 29/01/1878 Toulouse J. Perrotin 23 km MPC · JPL
181 Eucharis 02/02/1878 Marseilles P. Cottenot 115 km MPC · JPL
182 Elsa 07/02/1878 Pola J. Palisa 40 km MPC · JPL
183 Istria 08/02/1878 Pula J. Palisa 33 km MPC · JPL
184 Dejopeja 28/02/1878 Pula J. Palisa 62 km MPC · JPL
185 Eunike 01/03/1878 Clinton C. H. F. Peters 160 km MPC · JPL
186 Celuta 06/04/1878 Paris P. M. Henry 50 km MPC · JPL
187 Lamberta 11/04/1878 Marseilles J. Coggia 147 km MPC · JPL
188 Menippe 18/06/1878 Clinton C. H. F. Peters 36 km MPC · JPL
189 Phthia 09/09/1878 Clinton C. H. F. Peters 38 km MPC · JPL
190 Ismene 22/09/1878 Clinton C. H. F. Peters 159 km MPC · JPL
191 Kolga 30/09/1878 Clinton C. H. F. Peters 95 km MPC · JPL
192 Nausikaa 17/02/1879 Pola J. Palisa 99 km MPC · JPL
193 Ambrosia 28/02/1879 Marseilles J. Coggia 26 km MPC · JPL
194 Prokne 21/03/1879 Clinton C. H. F. Peters 162 km MPC · JPL
195 Eurykleia 19/04/1879 Pola J. Palisa 93 km MPC · JPL
196 Philomela 14/05/1879 Clinton C. H. F. Peters 145 km MPC · JPL
197 Arete 21/05/1879 Pola J. Palisa 32 km MPC · JPL
198 Ampella 13/06/1879 Marseilles A. Borrelly 54 km MPC · JPL
199 Byblis 09/07/1879 Clinton C. H. F. Peters 76 km MPC · JPL
200 Dynamene 27/07/1879 Clinton C. H. F. Peters 128 km MPC · JPL