Danh sách tiểu hành tinh/1201–1300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
1201 Strenua 1931 RK 14/09/1931 Heidelberg K. Reinmuth 36 km MPC · JPL
1202 Marina 1931 RL 13/09/1931 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 55 km MPC · JPL
1203 Nanna 1931 TA 05/10/1931 Heidelberg M. F. Wolf 35 km MPC · JPL
1204 Renzia 1931 TE 06/10/1931 Heidelberg K. Reinmuth 12 km MPC · JPL
1205 Ebella 1931 TB1 06/10/1931 Heidelberg K. Reinmuth 5,5 km MPC · JPL
1206 Numerowia 1931 UH 18/10/1931 Heidelberg K. Reinmuth 15 km MPC · JPL
1207 Ostenia 1931 VT 15/11/1931 Heidelberg K. Reinmuth 22 km MPC · JPL
1208 Troilus 1931 YA 31/12/1931 Heidelberg K. Reinmuth 100 km MPC · JPL
1209 Pumma 1927 HA 22/04/1927 Heidelberg K. Reinmuth 27 km MPC · JPL
1210 Morosovia 1931 LB 06/06/1931 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 34 km MPC · JPL
1211 Bressole 1931 XA 02/12/1931 Algiers L. Boyer 46 km MPC · JPL
1212 Francette 1931 XC 03/12/1931 Algiers L. Boyer 76 km MPC · JPL
1213 Algeria 1931 XD 05/12/1931 Algiers G. Reiss 29 km MPC · JPL
1214 Richilde 1932 AA 01/01/1932 Heidelberg M. F. Wolf 37 km MPC · JPL
1215 Boyer 1932 BA 19/01/1932 Algiers A. Schmitt 13 km MPC · JPL
1216 Askania 1932 BL 29/01/1932 Heidelberg K. Reinmuth 11 km MPC · JPL
1217 Maximiliana 1932 EC 13/03/1932 Uccle E. Delporte 9,0 km MPC · JPL
1218 Aster 1932 BJ 29/01/1932 Heidelberg K. Reinmuth 5,6 km MPC · JPL
1219 Britta 1932 CJ 06/02/1932 Heidelberg M. F. Wolf 9,9 km MPC · JPL
1220 Crocus 1932 CU 11/02/1932 Heidelberg K. Reinmuth 18 km MPC · JPL
1221 Amor 1932 EA1 12/03/1932 Uccle E. Delporte 1,0 km MPC · JPL
1222 Tina 1932 LA 11/06/1932 Uccle E. Delporte 26 km MPC · JPL
1223 Neckar 1931 TG 06/10/1931 Heidelberg K. Reinmuth 23 km MPC · JPL
1224 Fantasia 1927 SD 29/08/1927 Crimea-Simeis S. Belyavskyj, N. Ivanov 14 km MPC · JPL
1225 Ariane 1930 HK 23/04/1930 Johannesburg H. van Gent 9,2 km MPC · JPL
1226 Golia 1930 HL 22/04/1930 Johannesburg H. van Gent 12 km MPC · JPL
1227 Geranium 1931 TD 05/10/1931 Heidelberg K. Reinmuth 46 km MPC · JPL
1228 Scabiosa 1931 TU 05/10/1931 Heidelberg K. Reinmuth 15 km MPC · JPL
1229 Tilia 1931 TP1 09/10/1931 Heidelberg K. Reinmuth 28 km MPC · JPL
1230 Riceia 1931 TX1 09/10/1931 Heidelberg K. Reinmuth 6,2 km MPC · JPL
1231 Auricula 1931 TE2 10/10/1931 Heidelberg K. Reinmuth 19 km MPC · JPL
1232 Cortusa 1931 TF2 10/10/1931 Heidelberg K. Reinmuth 36 km MPC · JPL
1233 Kobresia 1931 TG2 10/10/1931 Heidelberg K. Reinmuth 33 km MPC · JPL
1234 Elyna 1931 UF 18/10/1931 Heidelberg K. Reinmuth 23 km MPC · JPL
1235 Schorria 1931 UJ 18/10/1931 Heidelberg K. Reinmuth 8,7 km MPC · JPL
1236 Thaïs 1931 VX 06/11/1931 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 22 km MPC · JPL
1237 Geneviève 1931 XB 02/12/1931 Algiers G. Reiss 40 km MPC · JPL
1238 Predappia 1932 CA 04/02/1932 Pino Torinese L. Volta 21 km MPC · JPL
1239 Queteleta 1932 CB 04/02/1932 Uccle E. Delporte 19 km MPC · JPL
1240 Centenaria 1932 CD 05/02/1932 Hamburg-Bergedorf R. Schorr 63 km MPC · JPL
1241 Dysona 1932 EB1 04/03/1932 Johannesburg H. E. Wood 79 km MPC · JPL
1242 Zambesia 1932 HL 28/04/1932 Johannesburg C. Jackson 48 km MPC · JPL
1243 Pamela 1932 JE 07/05/1932 Johannesburg C. Jackson 70 km MPC · JPL
1244 Deira 1932 KE 25/05/1932 Johannesburg C. Jackson 32 km MPC · JPL
1245 Calvinia 1932 KF 26/05/1932 Johannesburg C. Jackson 30 km MPC · JPL
1246 Chaka 1932 OA 23/07/1932 Johannesburg C. Jackson 18 km MPC · JPL
1247 Memoria 1932 QA 30/08/1932 Uccle M. Laugier 39 km MPC · JPL
1248 Jugurtha 1932 RO 01/09/1932 Johannesburg C. Jackson 28 km MPC · JPL
1249 Rutherfordia 1932 VB 04/11/1932 Heidelberg K. Reinmuth 13 km MPC · JPL
1250 Galanthus 1933 BD 25/01/1933 Heidelberg K. Reinmuth 20 km MPC · JPL
1251 Hedera 1933 BE 25/01/1933 Heidelberg K. Reinmuth 13 km MPC · JPL
1252 Celestia 1933 DG 19/02/1933 Oak Ridge Observatory F. L. Whipple 19 km MPC · JPL
1253 Frisia 1931 TV1 09/10/1931 Heidelberg K. Reinmuth 22 km MPC · JPL
1254 Erfordia 1932 JA 10/05/1932 La Plata Observatory J. Hartmann 52 km MPC · JPL
1255 Schilowa 1932 NC 08/07/1932 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 34 km MPC · JPL
1256 Normannia 1932 PD 08/08/1932 Heidelberg K. Reinmuth 68 km MPC · JPL
1257 Móra 1932 PE 08/08/1932 Heidelberg K. Reinmuth 21 km MPC · JPL
1258 Sicilia 1932 PG 08/08/1932 Heidelberg K. Reinmuth 46 km MPC · JPL
1259 Ógyalla 1933 BT 29/01/1933 Heidelberg K. Reinmuth 36 km MPC · JPL
1260 Walhalla 1933 BW 29/01/1933 Heidelberg K. Reinmuth 13 km MPC · JPL
1261 Legia 1933 FB 23/03/1933 Uccle E. Delporte 33 km MPC · JPL
1262 Sniadeckia 1933 FE 23/03/1933 Uccle S. Arend 71 km MPC · JPL
1263 Varsavia 1933 FF 23/03/1933 Uccle S. Arend 49 km MPC · JPL
1264 Letaba 1933 HG 21/04/1933 Johannesburg C. Jackson 66 km MPC · JPL
1265 Schweikarda 1911 MV 18/10/1911 Heidelberg F. Kaiser 19 km MPC · JPL
1266 Tone 1927 BD 23/01/1927 Tokyo O. Oikawa 75 km MPC · JPL
1267 Geertruida 1930 HD 23/04/1930 Johannesburg H. van Gent 23 km MPC · JPL
1268 Libya 1930 HJ 29/04/1930 Johannesburg C. Jackson 97 km MPC · JPL
1269 Rollandia 1930 SH 20/09/1930 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 105 km MPC · JPL
1270 Datura 1930 YE 17/12/1930 Williams Bay G. Van Biesbroeck 8,2 km MPC · JPL
1271 Isergina 1931 TN 10/10/1931 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 48 km MPC · JPL
1272 Gefion 1931 TZ1 10/10/1931 Heidelberg K. Reinmuth 7,0 km MPC · JPL
1273 Helma 1932 PF 08/08/1932 Heidelberg K. Reinmuth 6,3 km MPC · JPL
1274 Delportia 1932 WC 28/11/1932 Uccle E. Delporte 9,6 km MPC · JPL
1275 Cimbria 1932 WG 30/11/1932 Heidelberg K. Reinmuth 28 km MPC · JPL
1276 Ucclia 1933 BA 24/01/1933 Uccle E. Delporte 36 km MPC · JPL
1277 Dolores 1933 HA 18/04/1933 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 33 km MPC · JPL
1278 Kenya 1933 LA 15/06/1933 Johannesburg C. Jackson 19 km MPC · JPL
1279 Uganda 1933 LB 15/06/1933 Johannesburg C. Jackson 6,8 km MPC · JPL
1280 Baillauda 1933 QB 18/08/1933 Uccle E. Delporte 51 km MPC · JPL
1281 Jeanne 1933 QJ 25/08/1933 Uccle S. Arend 26 km MPC · JPL
1282 Utopia 1933 QM1 17/08/1933 Johannesburg C. Jackson 58 km MPC · JPL
1283 Komsomolia 1925 SC 25/09/1925 Crimea-Simeis V. Albitskij 30 km MPC · JPL
1284 Latvia 1933 OP 27/07/1933 Heidelberg K. Reinmuth 41 km MPC · JPL
1285 Julietta 1933 QF 21/08/1933 Uccle E. Delporte 42 km MPC · JPL
1286 Banachiewicza 1933 QH 25/08/1933 Uccle S. Arend 21 km MPC · JPL
1287 Lorcia 1933 QL 25/08/1933 Uccle S. Arend 22 km MPC · JPL
1288 Santa 1933 QM 26/08/1933 Uccle E. Delporte 31 km MPC · JPL
1289 Kutaïssi 1933 QR 19/08/1933 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 22 km MPC · JPL
1290 Albertine 1933 QL1 21/08/1933 Uccle E. Delporte 8,2 km MPC · JPL
1291 Phryne 1933 RA 15/09/1933 Uccle E. Delporte 27 km MPC · JPL
1292 Luce 1933 SH 17/09/1933 Uccle F. Rigaux 14 km MPC · JPL
1293 Sonja 1933 SO 16/09/1933 Uccle E. Delporte 7,8 km MPC · JPL
1294 Antwerpia 1933 UB1 24/10/1933 Uccle E. Delporte 37 km MPC · JPL
1295 Deflotte 1933 WD 25/11/1933 Algiers L. Boyer 47 km MPC · JPL
1296 Andrée 1933 WE 25/11/1933 Algiers L. Boyer 26 km MPC · JPL
1297 Quadea 1934 AD 07/01/1934 Heidelberg K. Reinmuth 22 km MPC · JPL
1298 Nocturna 1934 AE 07/01/1934 Heidelberg K. Reinmuth 38 km MPC · JPL
1299 Mertona 1934 BA 18/01/1934 Algiers G. Reiss 14 km MPC · JPL
1300 Marcelle 1934 CL 10/02/1934 Algiers G. Reiss 28 km MPC · JPL