Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/109301–109400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
109301 2001 QR128 20/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
109302 2001 QW129 20/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
109303 2001 QC130 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
109304 2001 QQ130 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
109305 2001 QG131 20/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
109306 2001 QO131 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
109307 2001 QZ131 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
109308 2001 QR132 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109309 2001 QM133 21/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
109310 2001 QN133 21/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
109311 2001 QB134 21/08/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
109312 2001 QQ134 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
109313 2001 QR134 22/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
109314 2001 QU134 22/08/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
109315 2001 QM135 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
109316 2001 QO135 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
109317 2001 QB136 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
109318 2001 QU137 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
109319 2001 QC138 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
109320 2001 QD138 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
109321 2001 QS139 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
109322 2001 QU139 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
109323 2001 QW139 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
109324 2001 QA140 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
109325 2001 QH140 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
109326 2001 QN140 22/08/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
109327 2001 QU140 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
109328 2001 QE141 23/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
109329 2001 QG141 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
109330 Clemente 2001 QW142 24/08/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,8 km MPC · JPL
109331 2001 QY142 24/08/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,4 km MPC · JPL
109332 2001 QD143 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
109333 2001 QE143 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
109334 2001 QL143 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
109335 2001 QP143 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
109336 2001 QF144 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
109337 2001 QZ146 20/08/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
109338 2001 QW147 20/08/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
109339 2001 QA148 20/08/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
109340 2001 QF148 20/08/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
109341 2001 QN148 20/08/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
109342 2001 QR148 20/08/2001 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
109343 2001 QE149 21/08/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
109344 2001 QG149 22/08/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
109345 2001 QH150 25/08/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
109346 2001 QK150 27/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
109347 2001 QM151 23/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109348 2001 QG152 22/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
109349 2001 QH152 23/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
109350 2001 QM152 25/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
109351 2001 QX152 27/08/2001 Farpoint G. Hug 2,7 km MPC · JPL
109352 2001 QR153 18/08/2001 Kvistaberg UDAS 1,8 km MPC · JPL
109353 2001 QS153 26/08/2001 Ondřejov Ondřejov Obs. 3,7 km MPC · JPL
109354 2001 QU153 26/08/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 2,9 km MPC · JPL
109355 2001 QC154 28/08/2001 Farpoint G. Hug 2,8 km MPC · JPL
109356 2001 QF155 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
109357 2001 QM155 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
109358 2001 QR155 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
109359 2001 QZ155 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
109360 2001 QF156 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
109361 2001 QX156 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
109362 2001 QO157 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
109363 2001 QU157 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
109364 2001 QW157 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
109365 2001 QC158 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
109366 2001 QK158 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
109367 2001 QL158 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
109368 2001 QM158 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
109369 2001 QA159 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
109370 2001 QU159 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
109371 2001 QY159 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
109372 2001 QS160 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
109373 2001 QQ161 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
109374 2001 QF162 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
109375 2001 QR162 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
109376 2001 QE163 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
109377 2001 QF163 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
109378 2001 QN163 31/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,8 km MPC · JPL
109379 2001 QU163 31/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
109380 2001 QP164 22/08/2001 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
109381 2001 QA165 22/08/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
109382 2001 QG165 24/08/2001 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
109383 2001 QR165 24/08/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
109384 2001 QJ166 24/08/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
109385 2001 QH168 25/08/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
109386 2001 QJ168 25/08/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
109387 2001 QL168 25/08/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
109388 2001 QB169 26/08/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
109389 2001 QE169 26/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
109390 2001 QS169 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109391 2001 QY171 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
109392 2001 QV172 25/08/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
109393 2001 QT173 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
109394 2001 QX173 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109395 2001 QK175 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
109396 2001 QV177 25/08/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
109397 2001 QM178 26/08/2001 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
109398 2001 QW178 27/08/2001 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
109399 2001 QV179 25/08/2001 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
109400 2001 QY179 25/08/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL