Danh sách tiểu hành tinh/106601–106700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
106601 2000 WE114 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106602 2000 WH114 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
106603 2000 WM114 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106604 2000 WN114 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106605 2000 WD115 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
106606 2000 WR115 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
106607 2000 WU115 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106608 2000 WM116 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
106609 2000 WN116 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106610 2000 WU116 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106611 2000 WJ120 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
106612 2000 WR120 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
106613 2000 WN121 26/11/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
106614 2000 WQ121 26/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106615 2000 WY121 29/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106616 2000 WJ122 29/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106617 2000 WB123 29/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
106618 2000 WJ123 29/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
106619 2000 WB124 30/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
106620 2000 WL124 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106621 2000 WM124 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106622 2000 WP124 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
106623 2000 WT124 30/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
106624 2000 WV124 27/11/2000 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
106625 2000 WC125 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
106626 2000 WE126 30/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106627 2000 WG126 30/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106628 2000 WH126 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
106629 2000 WY128 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
106630 2000 WF130 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
106631 2000 WX130 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
106632 2000 WH131 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
106633 2000 WP131 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
106634 2000 WY131 30/11/2000 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
106635 2000 WL132 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
106636 2000 WQ132 19/11/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
106637 2000 WU132 19/11/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
106638 2000 WB133 19/11/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
106639 2000 WL133 19/11/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
106640 2000 WN133 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
106641 2000 WR133 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106642 2000 WL134 19/11/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
106643 2000 WO134 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
106644 2000 WT134 19/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
106645 2000 WV134 19/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
106646 2000 WW134 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106647 2000 WC135 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
106648 2000 WU135 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
106649 2000 WW135 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106650 2000 WO136 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106651 2000 WA137 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
106652 2000 WV140 21/11/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
106653 2000 WW140 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
106654 2000 WA141 21/11/2000 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
106655 2000 WP141 19/11/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
106656 2000 WE142 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
106657 2000 WK142 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
106658 2000 WA143 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
106659 2000 WU143 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
106660 2000 WV143 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106661 2000 WH144 21/11/2000 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
106662 2000 WW144 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
106663 2000 WY144 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106664 2000 WY145 23/11/2000 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
106665 2000 WA146 23/11/2000 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
106666 2000 WL146 23/11/2000 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
106667 2000 WN146 23/11/2000 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
106668 2000 WO146 23/11/2000 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
106669 2000 WF147 28/11/2000 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
106670 2000 WX149 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
106671 2000 WT150 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106672 2000 WK151 30/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106673 2000 WL151 30/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106674 2000 WA152 30/11/2000 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
106675 2000 WC152 30/11/2000 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
106676 2000 WO152 29/11/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
106677 2000 WP152 29/11/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
106678 2000 WR152 29/11/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
106679 2000 WV152 29/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106680 2000 WK153 29/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106681 2000 WO153 29/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
106682 2000 WL154 30/11/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
106683 2000 WW154 30/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
106684 2000 WA155 30/11/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
106685 2000 WE156 30/11/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
106686 2000 WM156 30/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
106687 2000 WQ157 30/11/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
106688 2000 WS157 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
106689 2000 WW157 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
106690 2000 WK158 30/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
106691 2000 WW158 30/11/2000 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
106692 2000 WF159 30/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
106693 2000 WT161 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
106694 2000 WV161 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
106695 2000 WP164 22/11/2000 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
106696 2000 WT164 22/11/2000 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
106697 2000 WA165 22/11/2000 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
106698 2000 WO166 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
106699 2000 WA167 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
106700 2000 WX167 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL