Chủ đề:Phần mềm đa phương tiện

Tủ sách mở Wikibooks

< Phần mềm

Phần mềm đa phương tiện
Các sách trong chủ đề này bàn về phần mềm đa phương tiện: các phần mềm hỗ trợ một số các định dạng tập tin media, trong đó có hình ảnh, audio (âm thanh số) và video (hình ảnh số).